Rozmiar: 1809 bajtów

MATEMATYKA Rozmiar: 1531 bajtów

Rozmiar: 2406 bajtów

MINI TABLICE

O LICZBACH

TRÓJKĄTY
w pigułce (prezentacja)

CIEKAWE TEMATY

FUNKCJE

CZWOROKĄTY

ZADANKA DLA ROZRYWKI

TRYGONOMETRIA

BRYŁY


GEOMETRIA NITKĄ MALOWANA - GALERIA PRAC

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI .doc

Zadania egzaminacyjne w roku 2008 nie będą sprawdzać następujących treści:

Przykłady liczb niewymiernych.
Wzory skróconego mnożenia.
Interpretacja geometryczna układu równań liniowych z dwiema niewiadomymi.
Kąt środkowy i kąt wpisany oparte na tym samym łuku.
Przykłady przekształceń geometrycznych.
Proste równoległe przecięte trzecią prostą.
Twierdzenie Talesa.
Wzajemne położenie prostej i okręgu; prosta styczna.
Równoległość i prostopadłość w przestrzeni.

Rozmiar: 2406 bajtów

WZORY SKRÓCONEGO MNOŻENIA
Kwadrat sumy: (a + b)2 = a2 + 2ab + b2
Kwadrat różnicy: (a - b)2 = a2 - 2ab + b2
Różnica kwadratów: (a + b)(a - b) = a2 - b2
Sześcian sumy: (a + b)3 = a3 + 3a3b + 3ab2 + b3
Sześcian różnicy: (a - b)3 = a3 - 3a3b + 3ab2 - b3
Suma sześcianów: a3 + b3 = (a + b)(a2 - ab + b2)
Różnica sześcianów: a3 - b3 = (a - b)(a2 + ab + b2)

RZYMSKI SYSTEM ZAPISU LICZB NATURALNYCH

LICZBY NATURALNE

ZAPIS RZYMSKI

LICZBY NATURALNE

ZAPIS RZYMSKI

LICZBY NATURALNE

ZAPIS RZYMSKI

1

I

10

X

100

C

2

II

20

XX

200

CC

3

III

30

XXX

300

CCC

4

IV

40

XL

400

CD

5

V

50

L

500

D

6

VI

60

LX

600

DC

7

VII

70

LXX

1000

M

8

VIII

80

LXXX

1500

MD

9

IX

90

XC

2000

MM

PODWIELOKROTNOŚCI I WIELOKROTNOŚCI JEDNOSTEK PODSTAWOWYCH

PODWIELOKROTNOŚĆ

PRZEDROSTEK

SYMBOL

WIELOKROTNOŚĆ

PRZEDROSTEK

SYMBOL

10- 1

decy

d

101

deka

da

10- 2

centy

c

102

hekto

h

10- 3

mili

m

103

kilo

k

10- 6

mikro

m

106

mega

M

10- 9

nano

n

109

giga

G

10- 12

piko

p

1012

tera

T

DO GÓRY

STRONA GŁÓWNA

Rozmiar: 2406 bajtów