SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rozmiar: 351 bajtów

Rozmiar: 1534 bajtów

SAMORZĄD UCZNIOWSKI stanowi grupa uczniów, wybierana przez społeczność szkolną na okres jednego roku.
SU wybierany jest spośród przedstawicieli poszczególnych klas - osoby zainteresowane pracą w SU z każdej klasy.
Wybory odbywają się we wrześniu.

Rozmiar: 2406 bajtów

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
działającego w SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
w Zgierzu w budynku przy ul. Musierowicza 2 w roku szkolnym 2020/2021

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU: Martyna Jabłońska kl. 8B

WICEPRZEWODNICZĄCA: Wiktoria Palmowska kl. 7A

WICEPRZEWODNICZĄCA: Katarzyna Trusińska kl. 8A

Rozmiar: 2406 bajtów

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

p. Katarzyna KRASNODĘBSKA
p. Beata OLCZYK
p. Artur SURMA

Rozmiar: 2406 bajtów

PLAN PRACY SU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


Główne cele, jakie stawia sobie Samorząd Uczniowski to:

1. Działania kształtujące samorządność i praworządność

Wybór samorządu
Przydział uczniów do poszczególnych sekcji
Zebrania zespołów i zarządu- plan pracy i sposoby gospodarowania
Promocja szkoły w środowisku lokalnym

2. Kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych:

Organizowanie i uczestnictwo w apelach i akademiach
Udział w akcjach społecznych
Pamięć o wydarzeniach historycznych
Kultywowanie tradycji

3. Rozwijanie form wykorzystywania czasu wolnego

Organizowanie imprez pozalekcyjnych

4. Rozwijanie właściwych nawyków i zachowań

Pomoc w działaniach zespołu ds. profilaktyki
Włączanie się i przeprowadzanie akcji charytatywnych


Rozmiar: 2406 bajtów

HARMONOGRAM IMPREZ SZKOLYCH I POZASZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SU

1

ORGANIZOWANE UROCZYSTOŚCI I IMPREZY

MIESIĄC/DATA

Dzień Edukacji Narodowej - program i życzenia dla pracowników szkoły

14.10.2020r.

Dzień Języków - konkurs

25.09.2020r.

Konkurs klasowy na dynię Halloweenową oraz przebranie na Halloween - konkurs na najlepiej przebraną klasę i osobę

31.10.2020r.

Święto Zmarłych - kwesta na rzecz renowacji nagrobków

01.11.2020r.

Święto Niepodległości - udział w uroczystościach szkolnych i miejskich

11.11.2020r.

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

21.11.2020r.

Mikołajki - przebranie na czerwono, czapka Mikołaja

06.12.2020r.

Wigilie klasowe - konkurs na najlepsze zdjęcie świąteczne klasy

20.12.2020r.

Dzień Samorządności

marzec 2021r.

Rocznica wydarzeń na Placu Stu Straconych - apel, uroczystość miejska

21.03.2021r.

Święto Flagi - uroczystość szkolna i miejska

02.05.2021r.

Święto Konstytucji 3 Maja - uroczystość szkolna, strój patriotyczny

03.05.2021r.

Samorząd Uczniowski przez cały rok prowadzi akcję losowania "Szczęśliwego numeru" oraz "Jokera".

Samorząd uczniowski będzie włączał się w organizację różnorodnych akcji na terenie szkoły.
Informujemy także, że regulaminy wszystkich konkursów organizowanych przez Samorząd Uczniowski, zostaną opracowane najpóźniej 7 dni przed ogłoszeniem
i rozpropagowane w szkole.

Rozmiar: 2406 bajtów

Do poprzedniej strony

Rozmiar: 1534 bajtów