PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Rozmiar: 1534 bajtów

PRZEDMIOT

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

JĘZYK POLSKI p. I.Graczyk, p. K. Ratajczyk, p. A. Skirtun, p. A. Szczepaniak

Rozmiar: 822 bajtów

JĘZYK ANGIELSKI p. R. Adamczewski, p. D. Borkowska, p. J. Kirsz, p. B. Michałowicz, p. A. Szałwińska, p. K. Ziomek-Sobór

Rozmiar: 822 bajtów

JĘZYK FRANCUSKI p. M. Łodwig-Lisowska, p. B. Olczyk, p. A. Zapart-Pawlak

Rozmiar: 822 bajtów

HISTORIA p. E. Szpruch, p. R. Urbaniak

Rozmiar: 822 bajtów

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE p. A. Augustyniak

Rozmiar: 822 bajtów

MATEMATYKA p. A. Gębicka, p. Ż. Pawlak Rozmiar: 822 bajtów

p. B. Adamiak Rozmiar: 822 bajtów
FIZYKA p. E. Gaca

Rozmiar: 822 bajtów

CHEMIA p. T. Gębicka, p. B. Sobczyk

Rozmiar: 822 bajtów

GEOGRAFIA p. B. Stodołkiewicz, p. B. Pietrzykowska

Rozmiar: 822 bajtów

BIOLOGIA p. M. Kosińska, p. T. Zieliński
klasy drugie Rozmiar: 822 bajtów

klasy trzecie Rozmiar: 822 bajtów
MUZYKA p. J. Frontczak

Rozmiar: 822 bajtów

PLASTYKA p. K. Krasnodębska

Rozmiar: 822 bajtów

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE p. J. Frontczak

Rozmiar: 822 bajtów

ZAJĘCIA TECHNICZNE p. J. Galant

Rozmiar: 822 bajtów

INFORMATYKA p. T. Gębicka, p. K. Krasnodębska, p. T. Zieliński

Rozmiar: 822 bajtów

WYCHOWANIE FIZYCZNE p. D. Bartczak, p. B. Grotek, p. A. Fremel, p. Ł. Kosiorek, p. P. Lipski, p. A. Wasiak, p. D. Tymejczak, p. J. Życiński
klasy drugie Rozmiar: 822 bajtów

klasy trzecie Rozmiar: 822 bajtów
RELIGIA p. J. Kubiak, p. M. Kalinowska

Rozmiar: 822 bajtów

Do poprzedniej strony

Rozmiar: 1534 bajtów