ZAJĘCIA POZALEKCYJNE Rozmiar: 351 bajtów

Rozmiar: 1534 bajtów

Zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań w roku szkolnym 2019/2020


KOŁA PRZEDMIOTOWE I ZAINTERESOWAŃ

Nazwa koła Nauczyciel
prowadzący
AdresatTermin
KOŁO CHEMICZNE p.Teresa GĘBICKA Klasy 7 i 8poniedziałek 15.30
KOŁO ORTOGRAFICZNE p. Aneta SZCZEPANIAK
Klasy 7 poniedziałek 8.00
SZKOLNE KOŁO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE p. Robert URBANIAK
Klasy 7, 8 cykliczne
wg potrzeb
SZKOLNE KOŁO PCK p.Katarzyna ZIOMEK - SOBÓR Klasy 7, 8 cykliczne
wg potrzeb
INNOWACJA PEDAGOGICZNA - NAUKI PRZYRODNICZEp.Teresa GEBICKA
Klasy 8 czwartek 15.30
ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU DELF p.Beata OLCZYK Klasy 8 piątek 14.45
ZAJĘCIA Z INFORMATYKI p.Katarzyna KRASNODĘBSKA Klasy 8 wg harmonogramu
ZAJĘCIA TANECZNE (CHEERLEADERS) p.Anna WASIAK Klasy 7, 8 piątek

Rozmiar: 1534 bajtów

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW - wg POTRZEB - INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z UCZNIAMI

Do poprzedniej strony

Rozmiar: 1534 bajtów