Do strony www Gimnazjum nr 1 w Zgierzu

OFERTA SZKOŁY Enrolment to the 1st class

Rozmiar: 1953 bajtów

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
znajdziesz miłą, bezpieczną, przyjazną uczniowi atmosferę.


Jesteśmy szkołą gwarantującą wysoki poziom nauczania, inspirującą i wspierającą.

Rozmiar: 1172 bajtów

WYRÓŻNIAJĄ NAS:

Rozmiar: 96 bajtów laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych i tematycznych
Rozmiar: 96 bajtów wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego
Rozmiar: 96 bajtów wybitne sukcesy sportowe uczniów zarówno drużynowe jak i indywidualne
Rozmiar: 96 bajtów możliwość otrzymania stypendium naukowego
Rozmiar: 96 bajtów aktywna działalność uczniów w wolontariacie młodzieżowym m.in. na rzecz Hospicjum J.P.II w Zgierzu, Miejskiego Przedszkola nr 6
Rozmiar: 96 bajtów działania i imprezy szkolne, rozwijające zainteresowania i inicjatywy uczniów

REALIZUJEMY INNOWACJAE PEDAGOGICZNE:

Rozmiar: 96 bajtów biologiczno - chemiczną;
Rozmiar: 96 bajtów języka angielskiego;
Rozmiar: 96 bajtów języka francuskiego;

"Myślę i działam - poznajemy przyrodę z fizyką i matematyką".

Uczniowie mają możliwość rozwijania umiejętności i zainteresowań przedmiotami ścisłymi w ramach:
Rozmiar: 96 bajtów dodatkowych lekcji - 1 godzina fizyki w klasie pierwszej i trzeciej oraz 1 godzina matematyki w klasie drugiej;
Rozmiar: 96 bajtów samodzielnego prowadzenia badań i eksperymentów na zajęciach w szkole;
Rozmiar: 96 bajtów udziału w wyjazdach i warsztatach edukacyjnych organizowanych do: Planetarium w Łodzi i Toruniu, na Politechnikę Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Dodatkowa 1 godzina języka francuskiego w klasie realizującej rozszerzony poziom języka.
Realizujemy projekt "Łódzkie bardziej francuskie" we współpracy z ambasadą Francji i Alliance Française.
Współpracujemy z gimnazjum w Nevers, w tym wymiana młodzieży i planowane wyjazdy grup.

Uczestniczymy w "AKADEMII CIEKAWEJ CHEMII" na Uniwersytecie Łódzkim

zobacz stronę AKADEMII CIEKAWEJ CHEMII

UCZNIOWIE UCZESTNICZĄ W WARSZTATACH:

Rozmiar: 96 bajtów integracyjnych dla klas pierwszych;
Rozmiar: 96 bajtów twórczego myślenia;
Rozmiar: 96 bajtów radzenia sobie ze stresem;
Rozmiar: 96 bajtów asertywności;
Rozmiar: 96 bajtów profilaktyki przeciw uzależnieniom;
Rozmiar: 96 bajtów przeciwdziałających agresji;
Rozmiar: 96 bajtów zawodoznawczych;
Rozmiar: 96 bajtów ekologicznych połączonych z samodzielnym prowadzeniem badań, wyjazdach ekologicznych, w tym do Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła" w Łodzi, Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim.

SZKOŁA UCZESTNICZY W REALIZACJI PROGRAMÓW:

Rozmiar: 96 bajtów PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Rozmiar: 96 bajtów EKONOMIA NA CO DZIEŃ
Rozmiar: 96 bajtów ZDROWO ŻYĆ, ZDROWYM BYĆ
Rozmiar: 96 bajtów ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO
Rozmiar: 96 bajtów DOPALACZOM MÓWIMY STOP - WYBIERAMY ZDROWIE
Rozmiar: 96 bajtów TRZYMAJ FORMĘ
Rozmiar: 96 bajtów ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ
Rozmiar: 96 bajtów PROGRAMY WŁASNE (kół zainteresowań, przedmiotowe, ekologiczne)
Rozmiar: 96 bajtów Programy realizowane w ramach doradztwa zawodowego. Młodzież uczestniczy w wycieczkach zawodoznawczych do zakładów pracy, w celu zapoznania się ze specyfiką zawodów.

W ramach realizacji programów młodzież uczestniczy między innymi w zajęciach na Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie Łódzkim na temat np. "Jak zostać detektywem od kuchni?", "Upiec dobry chleb z biotechnologią, to łatwe".

ZAPEWNIAMY:

Rozmiar: 96 bajtów wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
Rozmiar: 96 bajtów fachową pomoc psychologiczno - pedagogiczną;
Rozmiar: 96 bajtów miłą i serdeczną atmosferę;
Rozmiar: 96 bajtów duży wybór zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań;
Rozmiar: 96 bajtów naukę języków obcych: języka angielskiego na różnym poziomie i języka francuskiego;
Rozmiar: 96 bajtów ciekawe imprezy kulturalne i artystyczne

PROPONUJEMY I ORGANIZUJEMY:

Rozmiar: 96 bajtów zajęcia wyrównawcze dla uczniów potrzebujących pomocy;
Rozmiar: 96 bajtów różnorodne koła zainteresowań;
Rozmiar: 96 bajtów duży wybór zajęć sportowych w ramach lekcji wf, w tym: zajęcia na basenie, lodowisku, w parku linowym, w szkolnej siłowni, grę w trambambule (mamy własne stanowiska);
Rozmiar: 96 bajtów dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego;
Rozmiar: 96 bajtów zajęcia z etyki;
Rozmiar: 96 bajtów zajęcia integracyjne dla pierwszoklasistów oraz wyjazdy integracyjne;
Rozmiar: 96 bajtów zajęcia profilaktyczne;
Rozmiar: 96 bajtów rajdy;
Rozmiar: 96 bajtów atrakcyjne wycieczki klasowe, zielone szkoły, w tym zagraniczne;
Rozmiar: 96 bajtów wyjścia i wyjazdy edukacyjne o różnorodnej tematyce, w tym: ekologiczne, historyczne, do Planetarium, Centrum Kopernika, organizowane przez wyższe uczelnie;
Rozmiar: 96 bajtów zajęcia w kinie, teatrze, muzeach itp.;
Rozmiar: 96 bajtówpracę w Samorządzie Szkolnym;
Rozmiar: 96 bajtów poszerzenie zainteresowań matematyką i fizyką, w klasie z dodatkowymi godzinami tych przedmiotów;
Rozmiar: 96 bajtów działania wolontaryjne;
Rozmiar: 96 bajtów zajęcia z doradztwa zawodowego;
Rozmiar: 96 bajtów działania uczące przedsiębiorczości.

DYSPONUJEMY:

Rozmiar: 96 bajtów estetycznymi i nowocześnie wyposażonymi pracowniami;
Rozmiar: 96 bajtów nowoczesną pracownią przyrodniczą - utworzoną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu "Moja wymarzona ekopracownia";
Rozmiar: 96 bajtów dobrze wyposażoną pracownią komputerową - współfinansową ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
Rozmiar: 96 bajtów salą zajęć psychoedukacyjnych;
Rozmiar: 96 bajtów siłownią;
Rozmiar: 96 bajtów salą ze stanowiskami do tramambuli;
Rozmiar: 96 bajtów biblioteką szkolną;
Rozmiar: 96 bajtów stołówką;
Rozmiar: 96 bajtów sklepikiem.

Do poprzedniej strony

Rozmiar: 1953 bajtów