O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTYRozmiar: 350 bajtów

Rozmiar: 3722 bajtówPROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGIERZU W ZWIĄZKU
Z ORGANIZACJĄ EGZAMINU ÓSMOKLASISTY dokument

INFORMACJA DLA UCZNIÓW - PROCEDURY DLA UCZNIA - zobacz

INFORMACJA DLA UCZNIÓW - O CZYM PAMIĘTAĆ W CZASIE EGZAMINU? - zobacz

INFORMACJA DLA RODZICÓW - ORGANIZACJA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY - zobacz

Informacja dyrektora CKE o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020:
Aktualizacja z 20 maja 2020 r. pobierz dokument

Rozmiar: 9703 bajtów - ZOBACZ INFORMACJE NA STRONIE MEN

Rozmiar: 19045 bajtów - ZOBACZ INFORMACJE NA STRONIE MEN

PLAKAT JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU? - zobacz

PLAKAT JAK SKUTECZNIE MYĆ RĘCE? - zobaczUCZNIOWIE I RODZICE BĘDĄ INFORMOWANI NA BIEŻĄCO W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH EGZAMINU ZE WZGLĘDU NA COVID-19.

Zmiana terminu egzaminu w roku szkolnym 2019/2020 egzamin dla uczniów klas VIII odbędzie się
16, 17 i 18 czerwca 2020r.

      16 czerwca 2020r. (wtorek) uczniowie będą sprawdzać swoją wiedzę z zakresu języka polskiego

egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 120 minut;
dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 60 minut

Rozmiar: 1653 bajtów 17 czerwca 2020r. (środa) egzamin z matematyki
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 100 minut
dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 50 minut.

      Rozmiar: 1653 bajtów 18 czerwca 2020r. (czwartek) uczniowie będą sprawdzać swoją wiedzę z języka angielskiego
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 90 minut;
dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Rozmiar: 286 bajtów Udział w egzaminie jest obowiązkowy! Rozmiar: 286 bajtów

Jeśli uczeń nie przystąpi do niego z ważnych, zdrowotnych lub losowych powodów, będzie miał jeszcze jedną szansę w czerwcu.
Dodatkowe terminy wyznaczono na:
7 lipca 2020r. - język polski
8 lipca 2020r. - matematyka
9 lipca 2020r. - język angielski

Gdyby nie wziął udziału i w tym egzaminie, musi powtarzać klasę ósmą, mimo pozytywnych ocen na świadectwie ukończenia tej klasy.

Rozmiar: 1172 bajtów


INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY NA STRONIE OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁODZI ZOBACZ


Rozmiar: 1172 bajtów


Wszyscy uczniowie w Polsce otrzymają jednakowe zadania i pytania.
Odpowiednie arkusze egzaminacyjne otrzymają uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym, słabo widzące, niewidome, niesłyszące i słabo słyszące.

Rozmiar: 1953 bajtów

Rozmiar: 1151 bajtów CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O EGZAMINIE Rozmiar: 1062 bajtów

Każdy musi przystąpić do egzaminu.
Jeśli tego nie zrobi, nie otrzyma świadectwa ukończenia gimnazjum.

Nie można egzaminu nie zdać.
Jeśli nawet ktoś dostanie zero punktów, to może skończyć szkołę - otrzyma wtedy cenzurkę z tradycyjnymi stopniami i zaświadczenie z punktacją z egzaminu.

Ilość uzyskanych na egzaminie punktów nie wpływa na oceny na świadectwie.

Prace oceniają przeszkoleni nauczyciele egzaminatorzy pracujący w innych szkołach. Pracy żadnego dziecka nie będzie oceniał nauczyciel z jego szkoły. Prace są zakodowane i egzaminator nie wie, czyją pracę sprawdza.
Szkoła, gmina i województwo są oznaczone kodem kreskowym, przyklejanym przez komisję na arkuszu egzaminacyjnym, a każdy uczeń ma swój kod.

Egzaminu nie można poprawiać.
W dodatkowym terminie mogą pisać uczniowie, którzy nie przystąpili do egzaminu w normalnym terminie
"z przyczyn losowych bądź zdrowotnych". Jeśli ktoś napisze słabo, nie dostaje drugiej szansy.

Na salę można wziąć ze sobą:
tylko przybory do pisania z czarnym tuszem, na matematykę dodatkowo linijkę oraz legitymację szkolną;
każdy może mieć małą butelkę wody.
Tablice matematyczne, słowniki, kalkulatory czy maskotki są wykluczone.

Do poprzedniej strony

Rozmiar: 3722 bajtów