Rozmiar: 1809 bajtów

POWTÓRKA Z LEKCJIRozmiar: 13341 bajtów

Rozmiar: 1172 bajtów

ZADANIA Z CHEMII DLA KLASY 2A

ZADANIA Z CHEMII DLA KLAS 3A i 3D

POPRAWA KARTKÓWKI - KWASY BEZTLENOWE .doc


PRACA INDYWIDUALNA 3 - POPRAWA SPRAWDZIANU .doc
Prace składamy do 01.12.2016r.PRACA INDYWIDUALNA 2 .docPRACA INDYWIDUALNA 1 .docRozmiar: 235 bajtów ZADANIA Z CHEMII DLA TRZECIOKLASISTÓW PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

ZESTAW 1 .doc
ZESTAW 2 .docRozmiar: 1172 bajtów

Na naszej stronie znajdziesz wiele materiałów pozwalających na powtórzenie, uporządkowanie
i poszerzenie wiedzy, którą zdobyłeś na lekcjach chemii.
ZOBACZ TEŻ NASZE "WIRTUALNE LABORATORIUM CHEMICZNE"

KLASA I

KLASA II

KLASA III

PODSTAWOWE POJĘCIA CHEMICZNE

KWASY BEZTLENOWE

WĘGLOWODORY

ATOM I CZĄSTECZKA

KWASY TLENOWE

ALKOHOLE
prezentacja Power Point

UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW

WODOROTLENKI

KWASY KARBOKSYLOWE

PODSTAWOWE PRAWA CHEMICZNE

DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA

ESTRY

REAKCJE CHEMICZNE

SOLE

ALDEHYDY I KETONY

WIĄZANIA CHEMICZNE

SUROWCE I TWORZYWA

AMINY I AMINOKWASY

WODA I ROZTWORY WODNE

WĘGLE KOPALNE, ROPA NAFTOWA

TŁUSZCZE, BIAŁKA, CUKRY


Rozmiar: 235 bajtów ZADANIA DLA KAŻDEGO

Rozmiar: 1172 bajtów

Wszystkie materiały na stronę o chemii zostały opracowane w oparciu o następującą literaturę:
Podręczniki:
CHEMIA DLA GIMNAZJUM dla klasy I, II i III. Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin
CIEKAWA CHEMIA część 1, 2 i 3. Autorzy: Hanna Gulińska, Jarosław Haładuda, Janina Smolińska

BUDOWA ATOMU I WIĄZANIA CHEMICZNE autorzy: Jan Cipera, Ludek Knor
SZKOLNY PORADNIK CHEMICZNY autorzy: Zofia Dobkowska, Krzysztof Pazdro
KSIĘGA PIERWIASTKÓW autor: Ignacy Eichstaedt

Rozmiar: 1172 bajtów

Strona laboratorium