Rozmiar: 1809 bajtów

KWASY BEZTLENOWERozmiar: 9476 bajtów

Rozmiar: 311 bajtów

KWASY - związki chemiczne o charakterystycznych właściwościach m.in.:
kwaśnym smaku,
oddziaływujące na metale,
wywołujące barwne reakcje ze wskaźnikami np. oranż metylowy zmienia zabarwienie na czerwono, uniwersalny papierek lakmusowy barwi się na czerwono.

OGÓLNY WZÓR KWASÓW
gdzie:
H - wodór kwasowy
n - liczba atomów wodoru
R - reszta kwasowa

Rozmiar: 2140 bajtów

Kwasy dzielimy na beztlenowe i tlenowe.

Rozmiar: 2406 bajtów

KWASY BEZTLENOWE

WZÓR SUMARYCZNY

NAZWA KWASU

RESZTA KWASOWA - ANION
wartościowość

SOLE KWASU

HCl

chlorowodorowy (solny aq)

chlorkowy - jednowartościowy

chlorki

H2S

siarkowodorowy

siarczkowy - dwuwartościowy

siarczki

HF

fluorowodorowy

fluorkowy - jednowartościowy

fluorki

HBr

bromowodorowy

bromkowy - jednowartościowy

bromki

HI

jodowodorowy

jodkowy - jednowartościowy

jodki

HCN

cyjanowodorowy (pruski)

cyjankowy - jednowartościowy

cyjanki

Kwasy beztlenowe w reszcie kwasowej nie posiadają atomu tlenu.
Najprostsze z kwasów beztlenowych składają się z atomów wodoru i atomu niemetalu.
Kwasy beztlenowe można otrzymać w wyniku bezpośredniej reakcji gazowego wodoru z danym niemetalem,
a następnie rozpuszczenie otrzymanego wodorku w wodzie.

Rozmiar: 2406 bajtów

KWAS CHLOROWODOROWY Rozmiar: 1169 bajtów

Otrzymywanie

Kwas chlorowodorowy można otrzymać w reakcji syntezy bezpośrednio z chloru i wodoru,

H2 + Cl2 --> 2 HCl
a następnie rozpuszczenie w wodzie.

Rozmiar: 2357 bajtów

Chlorowodór na skalę przemysłową otrzymuje się w reakcji soli kamiennej z kwasem siarkowym:

2 NaCl + H2SO4 --> Na2SO4 + 2 HCl

Właściwości

Kwas chlorowodorowy jest bezbarwną, cięższą od wody cieczą, dymiącą w powietrzu, o duszącej woni, silnie żrącą. Niszczy tkaniny, papier i skórę - powoduje poważne oparzenia. Maksymalne stężenie kwasu jakie można uzyskać, wynosi 37%. Kwas chlorowowodorowy reaguje z zasadami dając sole, zwane chlorkami. Rozcieńczony kwas solny występuje w soku zołądkowym, odgrywając ważną rolę w procesie trawienia.

Zastosowanie

Używany jest w wielu dziedzinach przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, włókienniuczego. Stosuje się go przy produkcji tworzyw sztucznych, barwników, w garbarstwie i cukrownictwie.

Rozmiar: 2406 bajtów

KWAS SIARKOWODOROWY Rozmiar: 1178 bajtów

Otrzymywanie

Siarkowodór można otrzymać:
w reakcji syntezy z wodoru i siarki, a następnie rozpuszczenie w wodzie:

H2 + S --> H2S

w reakcji kwasu solnego z siarczkiem żelaza (II):

FeS + 2 HCl --> FeCl2 + H2S

Właściwości

Siarkowodór jest bezbarwnym gazem, o ostrym i duszącym zapachu zgniłych jaj.
Jest to gaz trujący!
Jest jednym z produktów gnicia białka. Towarzyszy niektórym złożom gazu ziemnego, występuje w gazach wulkanicznych.
Łatwo rozpuszcza się w wodzie, dając kwas siarkowodorowy.

CIEKAWOSTKA

CYJANOWODÓR Rozmiar: 1192 bajtów

Nazwa zwyczajowa to kwas pruski. Jest bezbarwną, łatwo parującą (temperatura wrzenia 27 stopni Celsjusza) cieczą, o intensywnym zapachu gorzkich migdałów.
Cyjanowodór jest silną trucizną. Trujące działanie cyjanowodoru polega na blokowaniu enzymów oddychania tkankowego. Transport tlenu z płuc do tkanek jest zachowany, ale dochodzi do niedotlenienia (hypoksji) tkankowej.

Rozmiar: 903 bajtów

Rozmiar: 311 bajtów