Rozmiar: 1809 bajtów

ESTRY

Rozmiar: 311 bajtów

ESTRY - to związki chemiczne, które powstają w wyniku działania kwasu na alkohol.
Reakcja ta nosi nazwę estryfikacji. Przebiega w środowisku kwaśnym - w obecności stężonego kwasu siarkowego (VI). Ogólnie można ją zapisać:

KWAS + ALKOHOL --> ESTER + WODA


OGÓLNY WZÓR ESTRÓW
gdzie:
- COO - - grupa estrowa
R1 - grupa alkilowa pochodząca od kwasu
R2 - grupa alkilowa pochodząca od alkoholu

Rozmiar: 3122 bajtów

Rozmiar: 2406 bajtów

NAZEWNICTWO ESTRÓW

Nazwy estrów tworzy się wychodząc ze zwyczajowych lub systematycznych nazw kwasów karboksylowych i alkoholi.
Pierwszy człon nazwy związany jest z nazwą kwasu od którego pochodzi ester, np.: mrówczan - od kwasu mrówkowego, octan - od kwasu octowego itp.
Drugi człon nazwy pochodzi od nazwy grupy alkilowej odpowiedniego alkohlu, np.: metylowy - od alkoholu metylowego, etylowy - od alkoholu etylowego, itp.

PRZYKŁADOWE NAZWY I WZORY ESTRÓW

NAZWA I WZÓR SUMARYCZNY
KWASU

NAZWA I WZRÓR SUMARYCZNY
ALKOHOLU

NAZWA I WZÓR SUMARYCZNY
ESTRU

WZÓR PÓŁSTRUKTURALNY
ESTRU

HCOOH
kwas mrówkowy

C2H5OH
alkohol etylowy

HCOOC2H5
mrówczan etylu

Rozmiar: 2884 bajtów

CH3COOH
kwas octowy

C4H9OH
alkohol butylowy

CH3COOC4H9
octan butylu

Rozmiar: 3735 bajtów

C3H7COOH
kwas masłowy

CH3OH
alkohol metylowy

C3H7COOCH3
maślan metylu

Rozmiar: 3341 bajtów

CH3COOH
kwas octowy

C3H7OH
alkohol propylowy

CH3COOC3H7
octan propylu

Rozmiar: 3769 bajtów

Rozmiar: 2406 bajtów

WŁAŚCIWOŚCI ESTRÓW

Estry niższych kwasów karboksylowych są bezbarwnymi, lotnymi cieczami, słabo rozpuszczalnymi w wodzie,
o przyjemnym owocowym zapachu, np.:
mrówczan etylu ma zapach rumu;
octan etylu - zapach gruszek;
maślan etylu - zapach ananasów;
octan butylu - zapach bananów.

Estry kwsaów organicznych o dłuższych łańcuchach węglowych, występują w przyrodzie w postaci półpłynnych substancji, które wyglądem przypominają tłuszcz lub wosk.
Estry są dobrymi rozpuszczalnikami.

1. Rekacja estryfikacji jest odwracalna.
Estry pod wływem wody ulegają hydrolizie - rozpadowi na kwas i alkohol.
Ogólnie reakcję hydrolizy można zapisać:

ESTER + WODA --> KWAS + ALKOHOL
Przykład:

Rozmiar: 14531 bajtów


2. Estry reagują z wodorotlenkami.

ESTER + WODOROTLENEK --> SÓL KWASU KARBOKSYLOWEGO + ALKOHOL

Przykład:

C3H7COOC2H5 + Na OH --> C3H7COONa + C2H5OH


Rozmiar: 2406 bajtów

Estry to grupa związków najliczniejsza i najbardziej rozpowszechniona w przyrodzie.
Estrami są:
tłuszcze;
substancje zapachowe;
woski;
inne.
Ze względu na swe właściwości znalzły zastosowanie:
w przemyśle kosmetycznym do produkcji perfum, wód zapachowych, mydła;
W przemyśle spożywczym i cukierniczym do produkcji esencji smakowych i zapachowych.

CIEKAWOSTKA

Istnieją estry kwasów nieorganicznych, np. kwasów: azotowego (V), siarkowego (VI), fosforowego (V).
Najbardziej znane wśród estrów tych kwasów są:
nitrogliceryna - triazotan (V) gliceryny;
azotan (V) celulozy (bawełna strzelnicza) wykorzystywana do produkcji celuloidu i prochu bezdymnego;
estry kwasu siarkowego (VI) i wyższych alkoholi są składnikami detergentów.

Rozmiar: 903 bajtów

Rozmiar: 311 bajtów