ODCHODZI W ZAPOMNIENIE ...
ZGIERSKIE WŁÓKIENNICTWO 
 

 

START

 

HISTORIA WŁÓKIENNICTWA

 

KALENDARIUM

 

LEGENDA O ZGIERZU

 

ZABYTKI ZGIERZA

 

BIBLIOGRAFIA

??DLACZEGO?? 

OCALIĆ  OD  ZAPOMNIENIA

 

BIBLIOGRAFIA

   

1.  "Zgierz  źródła do dziejów miasta w XIX i XX w"  
opr. Mieczysław Bandurk, Łódź 1976

2.  "Źródła do historii klasy robotniczej okręgu łódzkiego"
 opr. Gryzelda Missalowa,  Warszawa1957

3.  "Źródła do historii miast łódzkiego okręgu przemysłowego XIX w."
opr. Roman Kaczmarek, Warszawa 1958.

4.   "Źródła do historii przemysłu włókienniczego okręgu łódzkiego w  XIX w."  
 opr. M. Bandurk, M. Kołodziejczyk, J. Treła, Warszawa 1960. 

5.  Karol Bajer  -   "Przemysł włókienniczy ma ziemiach polskich od początku XIX w. do 1939"  
 Łódź 1958

6.  Leom Baumgarten  -   "Dzieje Wielkiego Proletariatu" 
 Warszawa 1969 

7.  A  Rżewski  -  "Dziesięć lat odrodzonej Polski niepodległej w życiu powiatu  łódzkiego"  
 Łódź 1928.

8.  Roman Gawiński  -   " Studia nad dziejami manufaktury i fabryki Wilhelma Fryderyka Zaeaerta w Zgierzu (1825-1885)" 
Przegląd Nauk Historycznych. i Społecznych,  T5, Łódź 1954/1955 ŁTN

9.  Roman Kaczmarek  -  " Zgierz z okolicą pod koniec XVIII w. Opis topograficzny parafii"   
Łódź 1937

10.  Bronisław Lenartowicz  -  "Sprawa robotnika nieletniego w latach  1870-1890 w fabrykach zgierskich"
 Przegląd Nauk Historycznych. i Społecznych,  T5, Łódź 1954/1955 ŁTN 

11.  "Miasta polskie w Tysiącleciu  Tom  II"  
 Warszawa 1967

12. Gryzelda Missalowa  -   " Studia nad powstaniem łódzkiego okręgu przemysłowego"  -  
Tom  I  Przemysł - Łódź 1964, 
Tom  II  Klasa robotnicza -  Łódź 1967, 
Tom  III  Burżuazja - Łódź 1975

13.   Irena i Czesław Popławscy  -   "Zgierz i okolice"

14   F. Sulimierski  -  "Słownik geograficzny   Królestwa Polskie i  innych  krajów słowiańskich.  
Tom  XIV"  
 Warszawa 1886/1900

15.  Z.  Sonnenberg  -  "Miasto  Zgierz ze  stanowiska  sanitarnego" 
 Warszawa  1896

16.  L.  Więckowska  -  " Z dziejów Zgierza, Przegląd najważniejszych wydarzeń z historii miasta"  
  Zgierz 1983

17.   Bronisław Wachnik -  " Zgierz - szkic historyczny"
 Zgierz 1933

18.  Bronisław Wachnik  -  " Zgierz stolicą sukiennictwa w okresie  Królestwa Polskiego"  
Zgierz 1984    

19. Muzeum miasta Zgierza, Towarzystwo Przyjaciół Zgierza: "Materiały z sesji popularnonaukowej poświęconej 180 rocznicy podpisania "Umowy Zgierskiej" oraz rodzinie Zachertów - współtwórców przemysłowego Zgierza"
Zgierz 2001

20. Dariusz Szlawski, Piotr Pakuła, Maciej Wierzbowski, Adam Zamojski:  "Zgierskie Zeszyty Regionalne"
Zgierz 2006

 

 

 
 

Copyright    Krzyś S.   2008