ODCHODZI W ZAPOMNIENIE ...
ZGIERSKIE WŁÓKIENNICTWO 
 

 

START

 

HISTORIA WŁÓKIENNICTWA:

 

POCZĄTKI

WIEK XVI - XVII

WIEK XVIII

WIEK XIX

ROZKWIT XIX

WIEK XIX - XX

LATA 70 XIX

PROLETARIAT

KRYZYS 1892

WOJNA 1914-18

LATA 1918-39

OKUPACJA

PRL

III RP

SZKOLNICTWO

 

KALENDARIUM

 

LEGENDA O ZGIERZU

 

ZABYTKI ZGIERZA

 

BIBLIOGRAFIA

??DLACZEGO?? 

OCALIĆ  OD  ZAPOMNIENIA


KSIĄŻĘCE  MIASTO  ZGIERZ
   

ZGIERZ, Położony jest na krawędzi Wyżyny łódzkiej, nad rzeką Bzurą, Nazwa miasta - Zgierz  (Sguyr, Zegey, Sager, Skegrś, Zegrz)- da się objaśnić jako miejsce uzyskane przez wypalenie lasu, albo jako osada powstała na zgliszczach spalonego dawniejszego osiedla dla.  Wyraźna wzmianka o Zgierzu pojawia się dopiero w wieku XIII, Tu mianowicie spędził święta Wielkanocne Konrad Mazowiecki. Wówczas to został wydany akt, który był sporządzony 23 marca 1230 roku we wsi gue dicitur Sguyr.

       W dokumencie Władysława Łokietka z dnia 18 czerwca 1318 r. Zgierz nazwany jest miastem książęcym (Mde Shegra civitate nostra)

Dokładna analiza tego dokumentu pozwoliła doktorowi Ryszardowi Roslnowi przesunąć datę powstania miasta o 30 lat. Przyjmujemy obecnie , że prawa miejskie Zgierz otrzymał przed rokiem 1288.

      Następny dawny dokument dotyczący przeszłości Zgierza to nadanie wójtostwa zgierskiego Komesowi i Samborowi , skarbnikowi łęczyckiemu, Działo się to 24 czerwca 1345 roku.

23 kwietnia 1420 roku Władysław Jagiełło wydaje dokument potwierdzający  prawa miejskie Zgierza.

 

 

23  kwiecień  1420r

Dokument Władysława  Jagiełły   potwierdzający  prawa miejskie Zgierza i  rozciągający  jego  sadownictwo  na wieś  Kragolec  (Krogulec)

                                     

 

 

 
 

Copyright    Krzyś S.   2008