„Perłami krajobrazu” nazwał Tadeusz Seweryn polskie kapliczki. Stanowią prawdziwą ozdobę pejzażu i są świadkami minionej historii również w Zgierzu. Niektóre stale pielęgnowane i odnawiane, imponująco wplatają się w nasz miejski pejzaż. Niektóre niszczeją lub zginęły bezpowrotnie.

KAPLICZKA PRZY PLACU TARGOWYM

Zbudowana około 1828r na gruncie należącym do rodziny Stanisława Michałowskiego.
Od 1900r opiekę nad kapliczką przejęli małżonkowie Stanisław i Apolonia Michałowscy. Kapliczka była murowana, o podstawie kwadratowej, z obrazkami Matki Boskiej oraz świętych patronów aktualnych opiekunów kapliczki. Ogrodzona żelazną balustradą i dodatkowo drewnianymi sztachetami.
Zniszczona w czasie wojny została odbudowana i jak głosi napis na podstawie kapliczki ufundowana w październiku 1945 r. przez Mariana Karasińskiego.
Na podstawie informacji p.Anny Danielewiczowej.

KAPLICZKA PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM św. KATARZYNY Rozmiar: 15250 bajtów

Powstała na pamiątkę misji parafialnej odbytej w dniu 29 kwietnia 1906 przez Ojców Redemptorystów: Mejgerta i o. Ignacego Stasiaka z Krakowa. Było to za panowania Ojca Świętego Piusa X i Arcypasterza Wincentego Popiela o czym informuje napis na kapliczce.
Najwyższemu Bogu i Matce Najwyższej - parafianie zgierscy z pasterzem swoim X Prałatem Rembielińskim.
Maryjo, Niepokalanie Poczęta, Módl się za nami 1854 - 1904

KAPLICZKA PRZY ul. ŁĘCZYCKIEJ 21

Do czasu II wojny światowej stała przy ulicy Łęczyckiej 19 (na zakręcie) murowana kapliczki z obrazami Matki Boskiej i świętych ogrodzona żelazną balustradą. Kapliczka usytuowana przy ul. Łęczyckiej 21 została postawiona ok. 1948 r. przez okolicznych mieszkańców przy ścianie drewnianego domu. Zgromadzone materiały (niektóre z rozbiórki) posłużyły do budowy betonowej podstawy i drewnianej szafki na figurkę Matki Boskiej.
Pierwsza figurka pochodziła z cmentarza, gdzie pozostały statuy po przeprowadzonej weryfikacji opłaconych placów. Z biegiem czasu dom, przy którym stała kapliczka został rozebrany, a uboga kapliczka wspiera się dziś o róg sąsiedniego domu. Była strojona nie tylko kwiatami, ale i tkaniną uzupełniającą braki konstrukcji szafki.

KAPLICZKA PRZY ul. ŁĘCZYCKIEJ 45

Wystawiona na początku XX w. znajdowała się na linii granicznej posesji państwa Wróblewskich i Kubickich. Wzniesiona została przy ich współudziale oraz okolicznych mieszkańców. Po II wojnie światowej p.Józef Górnik umieścił w górnej szafce obrazek Matki Boskiej z klasztoru na Monte Cassino, gdzie walczył jako żołnierz.
Informacji udzielił p.Józef Górnik.

KAPLICZKA PRZY ul. PIĄTKOWSKIEJ 32

Kapliczka została zburzona przez niemieckiego okupanta.
Należała do jednej z najstarszych kapliczek naszego miasta. Była niezbyt okazała, być może z kamienia. Kształtem przypominała ją kapliczka na Stępowiźnie. Kapliczka stojąca przy ul. Piątkowskiej 32 obecnie, zbudowana jest na miejscu stojącej przed II wojną światową. Materiały i robociznę dostarczyli p.p. Nużyńscy budujący tu dom w 1949r.
Informacji dostarczyła Janina Nużyńska.

KAPLICZKA PRZY ul. 1-MAJA

Do czasu II wojny światowej stała tu - nieco bardziej wysunięta ku przecięciu się ulic - kapliczka z czerwonej cegły z ozdobami na 4 strony : Matki Boskiej Częstochowskiej, św. Józefa i św. Franciszka. Otaczało ją drewniane ogrodzenie. W przedłużeniu ul. Sienkiewicza (dziś Nowotki 84) na gruntach ornych stał krzyż drewniany ogrodzony drewnianymi sztachetami. Został on zniszczony przez okupanta w 1942r. i nigdy nie odbudowany. Kapliczka stojąca na skwerze przy skrzyżowaniu ul. 1 Maja i kiedyś M. Nowotki została odbudowana ze składek licznej ludności zamieszkującej tutejszą dzielnice Przybyłów. Została gruntownie odnowiona w 1982r.
Informacji udzieliła p.Maria Kulawinek.

KAPLICZKA PRZY ul. STĘPOWIZNA 1

Do czasu II wojny światowej stała w tym miejscu podobna kapliczka zbudowana w 1906 r. Podczas jej rozbiórki przez Niemców figurę Matki Boskiej ustrzegła przed profanacją przechodząca kobieta, zabierając tę figurkę ze sobą. Obecnie figurka ta jest w posiadaniu p. Stanisławy Wiśniewskiej. Kapliczka przy ul. Stępowizny 1 ostała odbudowana za zezwoleniem władz miejskich i kolejowych na ich terenie w 1948r.
Materiałów i funduszów na jej budową dostarczyli mieszkańcy dawnej wsi Stępowizna i Zegrzanki.
Informacji udzielił p.Albin Stańczyk oraz p.Stanisława Wiśniewska.

KAPLICZKA PRZY ul. 17-STYCZNIA NA KRZYWIU

Przed II wojna światowa stał przy ul 17-Stycznia 120 (dawna szosa Warszawska) krzyż drewniany, prawdopodobnie na skraju wsi Krzywie. Kapliczka przy ul. 17 Stycznia róg ul. Bema usytuowana została na części posesji kowala Romana Skoczylasa przez niego na ten cel ofiarowanej. Wzniesiona staraniem mieszkańców dawnej wsi Krzywie, leźącej wzdłuż szosy Warszawskiej, została poświęcona w maju 1949r. W roku 1976 figurka Matki Boskiej została odnowiona przez artystkę malarkę.
Informacji udzieliła Helena Skoczylas.

KAPLICZKA PRZY ul. MIELCZARSKIEGO Rozmiar: 15933 bajtów

W tym miejscu stała przed II wojną światową kapliczka, o podobnej formie, lecz nieco wyższa, bez ogrodzenia. Kapliczka usytuowana przy zbiegu ul. K. Świerczewskiego (obecnie 3-Maja) i R. Mielczarskiego została odbudowana w 1949r. przez pracowników Elektrowni Zgierskiej i ich nakładem. Kapliczka posiada dach z blachy miedzianej i marmurową tablicę z napisem:
"Jam jest Matka pięknej miłości".
Informacji udzielił p.Roman Feliga.

KAPLICZKA PRZY ul. REWOLUCJI 1905 (róg ul. CHEŁMSKIEJ)

Do II wojny światowej stała w tym miejscu murowana z czerwonej cegły licówki kapliczka czworokątna z obrazami świętych na 4 strony. Kapliczkę tę ufundowali w 1900r. małżonkowie Stanisław i Łucja Sobierajowie.
W latach 1939-1939 opiekę nad kapliczką przejęli za zgodą fundatorów mieszkający w tej okolicy tramwajarze. Kapliczka została postawiona (po uzasadnieniu dokumentacją fundacyjną sprzed I wojny światowej) staraniem okolicznych mieszkańców w 1947r. W drewnianej szafce oszklonej, na drewnianym słupie, umieszczone są obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej.
Informacji udzieliła p.Franciszka Wojda, a o przedwojennej kapliczce - p.Janina Chojnacka.

KAPLICZKA PRZY ul. SOSNOWEJ - (róg ul. Prostej - Chełmy)

Od roku 1945 na gruncie posesji ul. Sosnowej nr 8 stała kapliczka Matki Boskiej w kształcie groty.
Obecna kapliczka została zbudowana w 1957r. z funduszów okolicznej ludności.

KAPLICZKA PRZY ul. CHEŁMSKIEJ

Kapliczka przy ul. Chełmskiej - róg ul. Łagiewnickiej została zbudowana w 1948 roku na placu ofiarnym przez rodzinę Rajów, właścicieli tamtejszego gruntu. Robociznę i materiały na budowę tej kapliczki ofiarowali nieliczni w owym czasie okoliczni mieszkańcy. Kapliczka była obiektem kultu Matki Boskiej, co przejawiało się w śpiewaniu w maju pieśni religijnych. Teraz nabożeństwo majowe odbywa się w otwartej w 1982 r. kaplicy o.o. Salezjanów, położonej w pobliżu. Przed wojną nie było w tej okolicy żadnego obiektu kultu religjinego. Informacji udzieliła rodzina p.p.A.R. Pawlaków.

KRZYŻ PRZYDROŻNY PRZY ul. SZCZAWIŃSKIEJ 48

Krzyż przydrożny wraz z kapliczką Matki Boskiej został postawiony wraz z kapliczką przy ul. Szczawińskiej 48 staraniem mieszkańców dawnej wsi Rudunki. Poświęcony we wrześniu 1949r. "abyśmy mieli, jak dawniej krzyż przy swojej drodze" jak mówiła gospodyni tam mieszkająca.
Przed II wojną światową stał na tym samym placu, na skraju wsi Rudunki podobny krzyż.
Informacji udzieliła p.Stanisława Wiśniewska.

INNE KAPLICZKI Rozmiar: 10676 bajtów

Oprócz kapliczek przydrożnych potyka się w Zgierzu kapliczki na terenach prywatnych. Są one skromniejsze, najczęściej usytuowane na skraju przyulicznych ogrodów.
Rzadziej we wnęce ściany domu na wysokości I piętra stoi figurka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej.

Na podstawie materiału opracowanego przez p.Szypszak S., p.Zamojskiego W.:
"Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie m. Zgierza. Zgierz, 1982"