AUTORZY - UCZNIOWIE GIMNAZJUM nr w ZGIERZU

Hanna Witczak 2D - informacje
Marta Bartosiak 3G - informacje i zdjęcia
Bartłomiej Bartczak 2E - zdjęcia, mapa
Krzysztof Kominiak 2E - grafika i kod strony

OPIEKUN - p. Teresa Gębicka

AUTORZY O ZGIERSKICH KAPLICZKACH

Wędrując ulicami Zgierza, młodzi ludzie rzadko zwracają uwagę na wkomponowane
w pejzaż miasta kapliczki i krzyże.
Niewiele osób się zastanawia kto i dlaczego je tu postawił?
Z rozmów ze starszymi mieszkańcami naszego miasta, też coraz trudniej się dowiedzieć o historii nawet najbliżej położonej ich domostwa kapliczce. Najczęściej kwitują to słowami "zawsze tu była", a tylko nieliczni wskazują osoby, które mogłyby więcej opowiedzieć.
A przecież każda postawiona kapliczka ma swoją historię. Żadna istniejąca dziś, nie prztrwała czasu wojny. Pieczołowicie odtwarzane i odbudowywane, pojawiły się dopiero po wojnie.
Wielu fundatorów i ludzi dobrej woli odbudowujących kapliczki dawno już nie żyje.
Pozostali tylko anonimowi opiekunowie tych wyjątkowych obiektów, którzy starają się je odnawiać, upiększać kwiatami, dbają o ich otoczenie.
Są w Zgierzu takie kapliczki nad którymi opiekę sprawują rodziny z pokolenia na pokolenie. Te właśnie są najbardziej zadbane i systematycznie odnawiane.
Coraz więcej jednak kapliczek, zwłaszcza tych postawionych na słupach czy zawieszonych na drzewie niszczeje z roku na rok. Ktoś przyczepi jakieś sztuczne kwiaty, ktoś czasem przetrze szybkę w drewnianym domku...
To jednak za mało. Drewniane słupy gniją z upływem lat i pochylają się z czasem coraz bardziej. Drzewa z małymi ołtarzykami obumierają i wkróce ktoś je zupełnie wytnie.
Warto pomyśleć, co zrobić, aby "cisi bohaterowie" naszej historii nie odeszli bezpowrotnie.
Trzeba przypominać, że choć niepozorne, czasem określane mianem tandetne, przydrożne kapliczki stanowią wyjątkowe obiekty i godne są by o nie zadbać.

O kapliczkach w Zgierzu nie ma opracowań. Chcemy pokazać najbogatsze do chwili obecnej informacje o historii tych wyjątkowych obiektów, zebrane przez p.S.Szypszak, do których fotografie w 1982 roku wykonał p.W. Zamojski - "Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie m. Zgierza. Zgierz, 1982".
Materiały udostępniła nam rodzina nieżyjącej już p. S. Szypszak, za co składamy serdeczne podziękowania.
Mamy nadzieję, że te informacje wzbudzą zainteresowanie u wielu osób i posłużą do stworzenia nowych, bogatszych jeszcze opracowań.

Czas płynie nieubłaganie. Ludzie odchodzą, a kapliczki ciche, przydrożne zapisują kolejne karty historii naszego miasta i okolic.