FOTOGALERIA

Rozmiar: 2113 bajtów

Rozmiar: 1609 bajtów

Rok szkolny 2019/2020...

Kliknij na zdjêciu, a zobaczysz go w powiêkszeniu!

Rozmiar: 1953 bajtów

KARNAWA£OWE SZALEÑSTWO

Rozmiar: 16006 bajtów Rozmiar: 16006 bajtów Rozmiar: 16006 bajtów
Rozmiar: 16006 bajtów Rozmiar: 16006 bajtów Rozmiar: 16006 bajtów
Rozmiar: 16006 bajtów Rozmiar: 16006 bajtów Rozmiar: 16006 bajtów

WALENTYNKI 2020

Rozmiar: 18152 bajtów Rozmiar: 18152 bajtów Rozmiar: 18152 bajtów Rozmiar: 18152 bajtów
Rozmiar: 18152 bajtów Rozmiar: 18152 bajtów Rozmiar: 18152 bajtów Rozmiar: 18152 bajtów
Rozmiar: 18152 bajtów Rozmiar: 18152 bajtów Rozmiar: 18152 bajtów Rozmiar: 18152 bajtów

WIGILIE 2019 i KONKURS KOLÊD

Rozmiar: 20387 bajtów Rozmiar: 20387 bajtów Rozmiar: 20387 bajtów Rozmiar: 20387 bajtów
Rozmiar: 20387 bajtów Rozmiar: 20387 bajtów Rozmiar: 20387 bajtów Rozmiar: 20387 bajtów
Rozmiar: 20387 bajtów Rozmiar: 20387 bajtów Rozmiar: 20387 bajtów Rozmiar: 20387 bajtów
Rozmiar: 20387 bajtów Rozmiar: 20387 bajtów Rozmiar: 20387 bajtów Rozmiar: 20387 bajtów
Rozmiar: 20387 bajtów Rozmiar: 20387 bajtów Rozmiar: 20387 bajtów Rozmiar: 20387 bajtów
Rozmiar: 20387 bajtów Rozmiar: 20387 bajtów Rozmiar: 20387 bajtów Rozmiar: 20387 bajtów

NASZA FOTO-BUDKA

Rozmiar: 15860 bajtów Rozmiar: 15860 bajtów Rozmiar: 15860 bajtów Rozmiar: 15860 bajtów
Rozmiar: 15860 bajtów Rozmiar: 15860 bajtów Rozmiar: 15860 bajtów Rozmiar: 15860 bajtów
Rozmiar: 15860 bajtów Rozmiar: 15860 bajtów Rozmiar: 15860 bajtów Rozmiar: 15860 bajtów
Rozmiar: 15860 bajtów Rozmiar: 15860 bajtów Rozmiar: 15860 bajtów Rozmiar: 15860 bajtów
Rozmiar: 15860 bajtów Rozmiar: 15860 bajtów Rozmiar: 15860 bajtów Rozmiar: 15860 bajtów
Rozmiar: 15860 bajtów Rozmiar: 15860 bajtów Rozmiar: 15860 bajtów Rozmiar: 15860 bajtów
Rozmiar: 15860 bajtów Rozmiar: 15860 bajtów Rozmiar: 15860 bajtów Rozmiar: 15860 bajtów

DZIEÑ ŻYCZLIWOĤCI I POZDROWIEÑ

Rozmiar: 23353 bajtów Rozmiar: 23353 bajtów Rozmiar: 23353 bajtów Rozmiar: 23353 bajtów
Rozmiar: 23353 bajtów Rozmiar: 23353 bajtów Rozmiar: 23353 bajtów Rozmiar: 23353 bajtów
Rozmiar: 23353 bajtów Rozmiar: 23353 bajtów

Rok szkolny 2018/2019...

Rozmiar: 1953 bajtów

WIGILIA W SZKOLE 2018

Rozmiar: 24085 bajtów Rozmiar: 24085 bajtów Rozmiar: 24085 bajtów
Rozmiar: 24085 bajtów Rozmiar: 24085 bajtów Rozmiar: 24085 bajtów
Rozmiar: 24085 bajtów Rozmiar: 24085 bajtów Rozmiar: 24085 bajtów
Rozmiar: 24085 bajtów Rozmiar: 24085 bajtów Rozmiar: 24085 bajtów
Rozmiar: 24085 bajtów Rozmiar: 24085 bajtów Rozmiar: 24085 bajtów

DZIEÑ ŻYCZLIWOĤCI I POZDROWIEÑ

Rozmiar: 15920 bajtów Rozmiar: 15920 bajtów Rozmiar: 15920 bajtów
Rozmiar: 15920 bajtów Rozmiar: 15920 bajtów Rozmiar: 15920 bajtów
Rozmiar: 15920 bajtów Rozmiar: 15920 bajtów Rozmiar: 15920 bajtów

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĦ DYNIÊ HALLOWEENOWĦ

Rozmiar: 17706 bajtów Rozmiar: 17706 bajtów Rozmiar: 17706 bajtów
Rozmiar: 17706 bajtów Rozmiar: 17706 bajtów Rozmiar: 17706 bajtów

FESTIWAL JÊZYKÓW OBCYCH

Rozmiar: 24353 bajtów Rozmiar: 24353 bajtów Rozmiar: 24353 bajtów
Rozmiar: 24353 bajtów Rozmiar: 24353 bajtów Rozmiar: 24353 bajtów
Rozmiar: 24353 bajtów Rozmiar: 24353 bajtów Rozmiar: 24353 bajtów
Rozmiar: 24353 bajtów Rozmiar: 24353 bajtów Rozmiar: 24353 bajtów
Rozmiar: 24353 bajtów Rozmiar: 24353 bajtów Rozmiar: 24353 bajtów
Rozmiar: 1609 bajtów

Rok szkolny 2017/2018...

Kliknij na zdjêciu, a zobaczysz go w powiêkszeniu!

Rozmiar: 1953 bajtów

FRANKFONIA W NASZEJ SZKOLE

Rozmiar: 14626 bajtów

Rozmiar: 25145 bajtów

Rozmiar: 15665 bajtów

Rozmiar: 13753 bajtów

Rozmiar: 20467 bajtów

Rozmiar: 13753 bajtów

Rozmiar: 22130 bajtów Rozmiar: 22826 bajtów Rozmiar: 33765 bajtów
Rozmiar: 24073 bajtów Rozmiar: 28786 bajtów Rozmiar: 18466 bajtów

ĤWIÊTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Rozmiar: 16366 bajtów

Rozmiar: 16366 bajtów

Rozmiar: 16366 bajtów

Rozmiar: 16366 bajtów

Rozmiar: 16366 bajtów

Rozmiar: 16366 bajtów

Rozmiar: 16366 bajtów

Rozmiar: 16366 bajtów

PROJEKT EUROWEEK

Rozmiar: 30287 bajtów

Rozmiar: 21784 bajtów

Rozmiar: 21784 bajtów

Rozmiar: 21784 bajtów

Rozmiar: 21784 bajtów

Rozmiar: 21784 bajtów

Rozmiar: 21784 bajtów

Rozmiar: 21784 bajtów

WIZYTA W OCZYSZCZALNI ĤCIEKÓW W ZGIERZU

Rozmiar: 28771 bajtów

Rozmiar: 28771 bajtów

Rozmiar: 28771 bajtów

Rozmiar: 28771 bajtów

Rozmiar: 28771 bajtów

Rozmiar: 28771 bajtów

VII WOJEWÓDZKI KONKURS KULINARNY "JEM SMACZNIE, ZDROWO I KOLOROWO"

Rozmiar: 26151 bajtów

Rozmiar: 26151 bajtów

Rozmiar: 26151 bajtów

Rozmiar: 26151 bajtów

Rozmiar: 51354 bajtów

Rozmiar: 26151 bajtów

Rozmiar: 26151 bajtów

Rozmiar: 27116 bajtów

Rozmiar: 26151 bajtów

"OSTATKI" W SZKOLE

Rozmiar: 19623 bajtów

Rozmiar: 22055 bajtów

Rozmiar: 19969 bajtów

Rozmiar: 20727 bajtów

Rozmiar: 22718 bajtów

Rozmiar: 15329 bajtów

Rozmiar: 19969 bajtów

Rozmiar: 21057 bajtów

Rozmiar: 18813 bajtów

Rozmiar: 15329 bajtów

Rozmiar: 19969 bajtów

Rozmiar: 18813 bajtów

Rozmiar: 18813 bajtów

Rozmiar: 15329 bajtów

Rozmiar: 18463 bajtów

Rozmiar: 20598 bajtów

WIGILIE KLASOWE 2017 i PRZEDSTAWIENIE JASE£KOWE

Rozmiar: 21779 bajtów

Rozmiar: 21779 bajtów

Rozmiar: 21779 bajtów

Rozmiar: 21779 bajtów

Rozmiar: 21779 bajtów

Rozmiar: 21779 bajtów

Rozmiar: 21779 bajtów

Rozmiar: 21779 bajtów

Rozmiar: 21779 bajtów

Rozmiar: 21779 bajtów

Rozmiar: 21779 bajtów

Rozmiar: 21779 bajtów

Rozmiar: 21779 bajtów

Rozmiar: 21779 bajtów

Rozmiar: 21779 bajtów

Rozmiar: 21779 bajtów

Rozmiar: 21779 bajtów

Rozmiar: 21779 bajtów

Rozmiar: 21779 bajtów

Rozmiar: 21571 bajtów

Rozmiar: 19228 bajtów

Rozmiar: 19228 bajtów

Rozmiar: 19228 bajtów

Rozmiar: 19228 bajtów

DZIEÑ TOLERANCJI - ĤWIÊTO ŻYCZLIWOĤCI I POZDROWIEÑ

Rozmiar: 23365 bajtów

Rozmiar: 23365 bajtów

Rozmiar: 23365 bajtów

Rozmiar: 23365 bajtów

Rozmiar: 23365 bajtów

Rozmiar: 23365 bajtów

Rozmiar: 23365 bajtów

Rozmiar: 23365 bajtów

Rozmiar: 23365 bajtów

Rozmiar: 23365 bajtów

Rozmiar: 23365 bajtów

Rozmiar: 23365 bajtów

Rozmiar: 23365 bajtów

Rozmiar: 23365 bajtów

Rozmiar: 23365 bajtów

Rozmiar: 23365 bajtów

KONKURS PIOSENKI OBCOJÊZYCZNEJ

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

Rozmiar: 17532 bajtów

HALLOWEEN 2017

Rozmiar: 24176 bajtów

Rozmiar: 24176 bajtów

Rozmiar: 24176 bajtów

Rozmiar: 24176 bajtów

Rozmiar: 24176 bajtów

Rozmiar: 24176 bajtów

Rozmiar: 24176 bajtów

Rozmiar: 24176 bajtów

Rozmiar: 24176 bajtów

Rozmiar: 24176 bajtów

Rozmiar: 24176 bajtów

Rozmiar: 24176 bajtów

Rozmiar: 24176 bajtów

Rozmiar: 24176 bajtów

Rozmiar: 24176 bajtów

Rozmiar: 24176 bajtów

Rozmiar: 24176 bajtów

Rozmiar: 24176 bajtów

Rozmiar: 24176 bajtów

Rozmiar: 24176 bajtów

Rozmiar: 24176 bajtów

Rozmiar: 24176 bajtów

Rozmiar: 24176 bajtów

Rozmiar: 24176 bajtów

ZDROWE ĤNIADANIE

Rozmiar: 21099 bajtów

Rozmiar: 21099 bajtów

Rozmiar: 21099 bajtów

Rozmiar: 19961 bajtów

Rozmiar: 21099 bajtów

Rozmiar: 15106 bajtów

Rozmiar: 21099 bajtów

Rozmiar: 21099 bajtów

Rozmiar: 21099 bajtów

W FABRYCE CZEKOLADY

Rozmiar: 20613 bajtów

Rozmiar: 20613 bajtów

Rozmiar: 20613 bajtów

Rozmiar: 20613 bajtów

Rozmiar: 20613 bajtów

Rozmiar: 20613 bajtów

Rozmiar: 20613 bajtów

Rozmiar: 20613 bajtów

Rozmiar: 20613 bajtów

Rozmiar: 20613 bajtów

Rozmiar: 20613 bajtów

Rozmiar: 20613 bajtów


Rozmiar: 1609 bajtów

Rok szkolny 2016/2017...

Kliknij na zdjêciu, a zobaczysz go w powiêkszeniu!

Rozmiar: 1953 bajtów

PIKNIK NAUKOWY - UROCZYSTE ZAKOÑCZENIE PROJEKTU "MEGAFON"

Rozmiar: 25333 bajtów

Rozmiar: 25333 bajtów

Rozmiar: 25333 bajtów

Rozmiar: 25333 bajtów

Rozmiar: 25333 bajtów

Rozmiar: 25333 bajtów

Rozmiar: 25333 bajtów

Rozmiar: 25333 bajtów

Rozmiar: 25333 bajtów

Rozmiar: 25333 bajtów

Rozmiar: 25333 bajtów

Rozmiar: 25333 bajtów

Rozmiar: 25333 bajtów

Rozmiar: 25333 bajtów

Rozmiar: 25333 bajtów

Rozmiar: 25333 bajtów

Rozmiar: 25333 bajtów

Rozmiar: 25333 bajtów

Rozmiar: 25333 bajtów

Rozmiar: 25333 bajtów

Rozmiar: 25333 bajtów

Rozmiar: 25333 bajtów

Rozmiar: 25333 bajtów

Rozmiar: 25333 bajtów

"KRÓLEWNA ĤNIEŻKA" PO ANGIELSKU W WYKONANIU KLASY 1C

Rozmiar: 26637 bajtów

Rozmiar: 26637 bajtów

Rozmiar: 26637 bajtów

Rozmiar: 26637 bajtów

Rozmiar: 26637 bajtów

Rozmiar: 26637 bajtów

Rozmiar: 26637 bajtów

Rozmiar: 26637 bajtów

Rozmiar: 26637 bajtów

Rozmiar: 26637 bajtów

Rozmiar: 24062 bajtów

Rozmiar: 26637 bajtów

KLASA 3A W KOTLINIE K£ODZKIEJ

Rozmiar: 22249 bajtów

Rozmiar: 22249 bajtów

Rozmiar: 22249 bajtów

Rozmiar: 22249 bajtów

Rozmiar: 22249 bajtów

Rozmiar: 22249 bajtów

Rozmiar: 22249 bajtów

Rozmiar: 22249 bajtów

Rozmiar: 22249 bajtów

Rozmiar: 22249 bajtów

Rozmiar: 22249 bajtów

Rozmiar: 33544 bajtów

ĤWIÊTO KSIĦŻKI

Rozmiar: 20525 bajtów

Rozmiar: 23546 bajtów

Rozmiar: 20525 bajtów

Rozmiar: 23546 bajtów

Rozmiar: 23546 bajtów

Rozmiar: 23546 bajtów

Rozmiar: 23546 bajtów

Rozmiar: 23546 bajtów

Rozmiar: 20525 bajtów

Rozmiar: 23546 bajtów

Rozmiar: 20525 bajtów

Rozmiar: 23546 bajtów

POZNAJEMY KOTLINÊ K£ODZKĦ

Rozmiar: 32417 bajtów Rozmiar: 32417 bajtów Rozmiar: 32417 bajtów Rozmiar: 32417 bajtów

Rozmiar: 21106 bajtów

Rozmiar: 21106 bajtów

Rozmiar: 32417 bajtów Rozmiar: 32417 bajtów
Rozmiar: 32417 bajtów Rozmiar: 32417 bajtów Rozmiar: 32417 bajtów Rozmiar: 32417 bajtów

NASI WOLONTARIUSZE
W POLSKIM STOWARZYSZENIU NA RZECZ OSÓB Z NIEPE£NOSPRAWNOĤCIĦ INTELEKTUALNĦ KO£O w ZGIERZU
Rozmiar: 22010 bajtów Rozmiar: 22010 bajtów Rozmiar: 22010 bajtów Rozmiar: 22010 bajtów

Rozmiar: 23538 bajtów

Rozmiar: 22010 bajtów

Rozmiar: 23538 bajtów

Rozmiar: 22010 bajtów
Rozmiar: 22010 bajtów Rozmiar: 22010 bajtów Rozmiar: 22010 bajtów Rozmiar: 22010 bajtów

FRANKOFONIA 2017 - TURNIEJ W BULE
Rozmiar: 34621 bajtów Rozmiar: 34621 bajtów Rozmiar: 34621 bajtów
Rozmiar: 34621 bajtów Rozmiar: 34621 bajtów Rozmiar: 34621 bajtów
Rozmiar: 34621 bajtów

FRANKOFONIA 2017 - KONKURS GASTRONOMICZNY
Rozmiar: 22314 bajtów

Rozmiar: 21138 bajtów

Rozmiar: 22314 bajtów
Rozmiar: 22314 bajtów

Rozmiar: 20531 bajtów

Rozmiar: 21327 bajtów
Rozmiar: 22314 bajtów Rozmiar: 23466 bajtów Rozmiar: 22314 bajtów

OSTATKI W NASZEJ SZKOLE
Rozmiar: 29646 bajtów Rozmiar: 29646 bajtów Rozmiar: 29646 bajtów Rozmiar: 29646 bajtów
Rozmiar: 29646 bajtów

Rozmiar: 22680 bajtów

Rozmiar: 29646 bajtów

Rozmiar: 22680 bajtów

Rozmiar: 29646 bajtów Rozmiar: 29646 bajtów

Rozmiar: 22680 bajtów

Rozmiar: 29646 bajtów
Rozmiar: 29646 bajtów

Rozmiar: 22680 bajtów

Rozmiar: 22680 bajtów

Rozmiar: 29646 bajtów
Rozmiar: 29646 bajtów Rozmiar: 29646 bajtów

Rozmiar: 22680 bajtów

Rozmiar: 29646 bajtów

WYJSCIE EDUKACYJNE KLASY 3E
Rozmiar: 18368 bajtów Rozmiar: 18368 bajtów Rozmiar: 18500 bajtów Rozmiar: 18368 bajtów

"MY DLA ZWIERZAKÓW"
Rozmiar: 24804 bajtów Rozmiar: 24804 bajtów Rozmiar: 24804 bajtów Rozmiar: 24804 bajtów
Rozmiar: 24804 bajtów Rozmiar: 24804 bajtów Rozmiar: 24804 bajtów Rozmiar: 14739 bajtów

Rozmiar: 22347 bajtów

Rozmiar: 22347 bajtów

Rozmiar: 22347 bajtów

Rozmiar: 22347 bajtów

DYSKOTEKA NA ZAKOÑCZENIE KARNAWA£U
Rozmiar: 16632 bajtów Rozmiar: 16632 bajtów Rozmiar: 16632 bajtów Rozmiar: 16632 bajtów
Rozmiar: 16632 bajtów Rozmiar: 16632 bajtów Rozmiar: 16632 bajtów Rozmiar: 16632 bajtów
Rozmiar: 16632 bajtów Rozmiar: 16632 bajtów Rozmiar: 16632 bajtów Rozmiar: 16632 bajtów

INAUGURACJA AKCJI "ZGIERSKIE HOTELE DLA PSZCZÓ£"
Rozmiar: 21662 bajtów Rozmiar: 21662 bajtów Rozmiar: 21662 bajtów
Rozmiar: 21662 bajtów

Rozmiar: 17153 bajtów

Rozmiar: 21662 bajtów

ROZTRZYGNIÊCIE KONKURSU DLA SZKÓ£ PODSTAWOWYCH "W ĤWIECIE MITÓW"
Rozmiar: 23509 bajtów Rozmiar: 23509 bajtów Rozmiar: 23509 bajtów
Rozmiar: 23509 bajtów Rozmiar: 23509 bajtów Rozmiar: 23509 bajtów
Rozmiar: 23509 bajtów Rozmiar: 23509 bajtów

Rozmiar: 22603 bajtów

WIGILIE 2016 I PRZEDSTAWIENIE JASE£KOWE
Rozmiar: 24628 bajtów Rozmiar: 24628 bajtów Rozmiar: 24628 bajtów Rozmiar: 24628 bajtów
Rozmiar: 24628 bajtów Rozmiar: 24628 bajtów Rozmiar: 24628 bajtów Rozmiar: 24628 bajtów
Rozmiar: 24628 bajtów Rozmiar: 24628 bajtów Rozmiar: 24628 bajtów Rozmiar: 24628 bajtów
Rozmiar: 24628 bajtów Rozmiar: 24628 bajtów Rozmiar: 24628 bajtów Rozmiar: 24628 bajtów
Rozmiar: 24628 bajtów Rozmiar: 24628 bajtów

Rozmiar: 19579 bajtów

Rozmiar: 24628 bajtów

WARSZTATY KLASY 1A ZE STUDENTAMI DZIENNIKARSTWA U£
Rozmiar: 19915 bajtów Rozmiar: 19915 bajtów Rozmiar: 19915 bajtów

Rozmiar: 18147 bajtów

Rozmiar: 18147 bajtów

Rozmiar: 18147 bajtów

KLASA 1A FILMUJE

Rozmiar: 17797 bajtów Rozmiar: 17797 bajtów Rozmiar: 17797 bajtów
Rozmiar: 17797 bajtów Rozmiar: 17797 bajtów Rozmiar: 17797 bajtów

WARSZTATY KLASY 1A Z DZIENNIKARZAMI STVK CENTRUM ZGIERZ

Rozmiar: 17805 bajtów Rozmiar: 17805 bajtów Rozmiar: 17805 bajtów Rozmiar: 17805 bajtów
Rozmiar: 17805 bajtów Rozmiar: 17805 bajtów Rozmiar: 17805 bajtów Rozmiar: 17805 bajtów

WARSZTATY DZIENNIKARSKO-MEDIALNE KLASY 1A W WODN ZGIERZ

Rozmiar: 17805 bajtów Rozmiar: 17805 bajtów Rozmiar: 17805 bajtów
Rozmiar: 17805 bajtów Rozmiar: 17805 bajtów Rozmiar: 17805 bajtów

KREATYWNA 3E

Rozmiar: 17443 bajtów Rozmiar: 17443 bajtów Rozmiar: 17443 bajtów
Rozmiar: 17443 bajtów Rozmiar: 17443 bajtów Rozmiar: 17443 bajtów

"STACHURIADA Z NAMI"

Rozmiar: 21188 bajtów Rozmiar: 21188 bajtów Rozmiar: 21188 bajtów Rozmiar: 21188 bajtów
Rozmiar: 21188 bajtów Rozmiar: 21188 bajtów Rozmiar: 21188 bajtów Rozmiar: 21188 bajtów
Rozmiar: 21188 bajtów Rozmiar: 21188 bajtów Rozmiar: 21188 bajtów Rozmiar: 21188 bajtów

DZIEÑ TOLERANCJI

Rozmiar: 19637 bajtów Rozmiar: 19637 bajtów Rozmiar: 19637 bajtów Rozmiar: 19637 bajtów
Rozmiar: 19637 bajtów Rozmiar: 19637 bajtów Rozmiar: 19637 bajtów Rozmiar: 19637 bajtów
Rozmiar: 19637 bajtów Rozmiar: 19637 bajtów Rozmiar: 19637 bajtów Rozmiar: 19637 bajtów
Rozmiar: 19637 bajtów Rozmiar: 19637 bajtów Rozmiar: 19637 bajtów Rozmiar: 19637 bajtów
Rozmiar: 19637 bajtów Rozmiar: 19637 bajtów Rozmiar: 19637 bajtów Rozmiar: 19637 bajtów
Rozmiar: 25132 bajtów Rozmiar: 25132 bajtów Rozmiar: 25132 bajtów Rozmiar: 25132 bajtów
Rozmiar: 25132 bajtów Rozmiar: 25132 bajtów Rozmiar: 25132 bajtów Rozmiar: 25132 bajtów
Rozmiar: 25132 bajtów Rozmiar: 25132 bajtów Rozmiar: 25132 bajtów Rozmiar: 25132 bajtów

APEL Z OKAZJI ĤWIÊTA NIEPODLEG£OĤCI

Rozmiar: 20383 bajtów Rozmiar: 20383 bajtów Rozmiar: 20383 bajtów Rozmiar: 20383 bajtów
Rozmiar: 20383 bajtów Rozmiar: 20383 bajtów Rozmiar: 20383 bajtów Rozmiar: 20383 bajtów
Rozmiar: 20383 bajtów Rozmiar: 20383 bajtów Rozmiar: 20383 bajtów Rozmiar: 20383 bajtów

HALLOWEEN 2016

Rozmiar: 21771 bajtów Rozmiar: 21771 bajtów Rozmiar: 21771 bajtów Rozmiar: 21771 bajtów
Rozmiar: 21771 bajtów Rozmiar: 21771 bajtów Rozmiar: 21771 bajtów Rozmiar: 21771 bajtów
Rozmiar: 21771 bajtów Rozmiar: 21771 bajtów Rozmiar: 21771 bajtów Rozmiar: 21771 bajtów

"ATAK OBCYCH..." - 2A na WYDZIALE BIOLOGII UNIWERSYTETU £ÓDZKIEGO

Rozmiar: 24808 bajtów Rozmiar: 24808 bajtów Rozmiar: 24808 bajtów Rozmiar: 24808 bajtów
Rozmiar: 24808 bajtów Rozmiar: 24808 bajtów Rozmiar: 24808 bajtów Rozmiar: 24808 bajtów
Rozmiar: 24808 bajtów Rozmiar: 24808 bajtów Rozmiar: 24808 bajtów Rozmiar: 24808 bajtów

ZDROWE ĤNIADANIE

Rozmiar: 19626 bajtów Rozmiar: 19626 bajtów Rozmiar: 19626 bajtów Rozmiar: 19626 bajtów
Rozmiar: 19626 bajtów Rozmiar: 19626 bajtów Rozmiar: 19626 bajtów Rozmiar: 19626 bajtów
Rozmiar: 19626 bajtów Rozmiar: 13019 bajtów Rozmiar: 13019 bajtów Rozmiar: 13019 bajtów

"KATYÑ - HISTORIA OSOBIĤCIE ODKRYWANA" - klasa 3A w MUZEUM MIASTA ZGIERZA i nie tylko...

Rozmiar: 13045 bajtów Rozmiar: 13045 bajtów Rozmiar: 13045 bajtów
Rozmiar: 13045 bajtów Rozmiar: 13045 bajtów Rozmiar: 13045 bajtów

AKCJA "ZAPAL ZNICZ PAMIÊCI"

Rozmiar: 20523 bajtów Rozmiar: 29201 bajtów

Rozmiar: 29201 bajtów

Rozmiar: 29201 bajtów Rozmiar: 29201 bajtów Rozmiar: 29201 bajtów

DZIEÑ JÊZYKÓW OBCYCH - FESTIWAL PIOSENKI OBCOJÊZYCZNEJ

Rozmiar: 18815 bajtów Rozmiar: 18815 bajtów Rozmiar: 18815 bajtów Rozmiar: 18815 bajtów
Rozmiar: 18815 bajtów Rozmiar: 18815 bajtów Rozmiar: 18815 bajtów Rozmiar: 18815 bajtów
Rozmiar: 18815 bajtów Rozmiar: 18815 bajtów

Rozmiar: 16741 bajtów

Rozmiar: 18815 bajtów
Rozmiar: 18815 bajtów Rozmiar: 18815 bajtów Rozmiar: 18815 bajtów Rozmiar: 18815 bajtów
Rozmiar: 18815 bajtów Rozmiar: 18815 bajtów Rozmiar: 18815 bajtów Rozmiar: 18815 bajtów

Z WIZYTĦ U PRZEDSZKOLAKÓW - CZYTAMY DZIECIOM

Rozmiar: 26278 bajtów Rozmiar: 26278 bajtów Rozmiar: 26278 bajtów
Rozmiar: 26278 bajtów Rozmiar: 26278 bajtów Rozmiar: 26278 bajtów

Rozmiar: 18439 bajtów

Rozmiar: 18582 bajtów

Rozmiar: 26526 bajtów

Rozmiar: 22593 bajtów

Rozmiar: 22401 bajtów

Rozmiar: 16764 bajtów

SZKOLNY KONKURS "MISTRZ G£OĤNEGO CZYTANIA"

Rozmiar: 24061 bajtów Rozmiar: 24707 bajtów Rozmiar: 24707 bajtów Rozmiar: 24707 bajtów

Rozmiar: 24707 bajtów

Rozmiar: 24707 bajtów Rozmiar: 24707 bajtów Rozmiar: 24707 bajtów

ĤLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Zdjêcia udostêpnione przez p. Dariusza Zakrzewskiego

Rozmiar: 21483 bajtów Rozmiar: 21483 bajtów Rozmiar: 21483 bajtów Rozmiar: 21483 bajtów
Rozmiar: 21483 bajtów Rozmiar: 30321 bajtów Rozmiar: 21483 bajtów Rozmiar: 21483 bajtów
Rozmiar: 21483 bajtów Rozmiar: 21483 bajtów Rozmiar: 21483 bajtów Rozmiar: 21483 bajtów
Rozmiar: 21483 bajtów Rozmiar: 21483 bajtów Rozmiar: 21483 bajtów Rozmiar: 21483 bajtów


Rozmiar: 19894 bajtów Rozmiar: 19894 bajtów Rozmiar: 19894 bajtów
Rozmiar: 19894 bajtów Rozmiar: 19894 bajtów

Rozmiar: 19054 bajtów

Rozmiar: 21116 bajtów

Rozmiar: 19894 bajtów Rozmiar: 19894 bajtów
Rozmiar: 19894 bajtów Rozmiar: 19894 bajtów Rozmiar: 19894 bajtów
Rozmiar: 19894 bajtów Rozmiar: 19894 bajtów Rozmiar: 19894 bajtów

KONCERT CHÓRU GIMNAZJUM nr 1 we WROC£AWIU

Zdjêcia wykona³ £ukasz Sobieralski - Urzħd Miasta Zgierza Pe³nomocnik ds. Mediów i Wizerunku Miasta Wydzia³ Promocji, Kultury i Sportu ZOBACZ CA£Ħ GALERIÊ

Rozmiar: 25476 bajtów Rozmiar: 25476 bajtów Rozmiar: 25476 bajtów Rozmiar: 25476 bajtów
Rozmiar: 25476 bajtów Rozmiar: 25476 bajtów Rozmiar: 25476 bajtów Rozmiar: 25476 bajtów
Rozmiar: 25476 bajtów Rozmiar: 25476 bajtów Rozmiar: 25476 bajtów Rozmiar: 25476 bajtów

MY WE WROC£AWIU w MUZEUM HYDROPOLIS

Rozmiar: 22857 bajtów

Rozmiar: 22857 bajtów

Rozmiar: 20648 bajtów Rozmiar: 20648 bajtów

Rozmiar: 11146 bajtów

Rozmiar: 20648 bajtów Rozmiar: 20648 bajtów Rozmiar: 20648 bajtów
Rozmiar: 20648 bajtów Rozmiar: 20648 bajtów Rozmiar: 20648 bajtów Rozmiar: 20648 bajtów
Rozmiar: 20648 bajtów Rozmiar: 20648 bajtów Rozmiar: 20648 bajtów Rozmiar: 20648 bajtów

SZLAK UROKLIWYCH PA£ACÓW I WIELKICH PISARZY - WYJAZD EDUKACYJNY KLASY 3A

Rozmiar: 20968 bajtów Rozmiar: 20968 bajtów Rozmiar: 20968 bajtów Rozmiar: 20968 bajtów
Rozmiar: 20968 bajtów Rozmiar: 20968 bajtów Rozmiar: 20968 bajtów Rozmiar: 20968 bajtów
Rozmiar: 20968 bajtów

Rozmiar: 20968 bajtów

Rozmiar: 20968 bajtów Rozmiar: 20968 bajtów
Rozmiar: 20968 bajtów Rozmiar: 20968 bajtów Rozmiar: 20968 bajtów Rozmiar: 20968 bajtów
Rozmiar: 20968 bajtów Rozmiar: 20968 bajtów Rozmiar: 20968 bajtów Rozmiar: 20968 bajtów
Rozmiar: 20968 bajtów Rozmiar: 20968 bajtów Rozmiar: 20968 bajtów Rozmiar: 20968 bajtów
Rozmiar: 20968 bajtów

Rozmiar: 19809 bajtów

Rozmiar: 20968 bajtów Rozmiar: 20968 bajtów

KLASA 1C w SANDOMIERZU

Rozmiar: 29396 bajtów Rozmiar: 25196 bajtów Rozmiar: 29396 bajtów Rozmiar: 21567 bajtów

Rozmiar: 15258 bajtów

Rozmiar: 25196 bajtów Rozmiar: 29396 bajtów Rozmiar: 21567 bajtów

NASI WOLONTARIUSZE PRACUJĦ NA RZECZ FUNDACJI "DZIEWCZYNKA Z ZAPA£KAMI"

Rozmiar: 17974 bajtów Rozmiar: 17974 bajtów Rozmiar: 17974 bajtów
Rozmiar: 17974 bajtów Rozmiar: 17974 bajtów Rozmiar: 17974 bajtów
Rozmiar: 17974 bajtów Rozmiar: 17974 bajtów Rozmiar: 17974 bajtów

WRÊCZENIE STYPENDIÓW NAUKOWYCH W UMZ

Rozmiar: 18056 bajtów Rozmiar: 18056 bajtów Rozmiar: 18056 bajtów

Rozmiar: 14106 bajtów

Rozmiar: 16823 bajtów

WYJĤCIE EDUKACYJNE KLASY 1B - WYSTAWA W MUZEUM MIASTA ZGIERZA "ĤWIAT ZMYS£ÓW"

Rozmiar: 20983 bajtów Rozmiar: 18550 bajtów Rozmiar: 20983 bajtów Rozmiar: 20983 bajtów
Rozmiar: 20983 bajtów

Rozmiar: 20983 bajtów

Rozmiar: 20983 bajtów Rozmiar: 20983 bajtów

WYCIECZKA DO WARSZAWY KLAS 3D i 3E

Rozmiar: 17155 bajtów Rozmiar: 17155 bajtów Rozmiar: 17155 bajtów Rozmiar: 17155 bajtów
Rozmiar: 17155 bajtów Rozmiar: 17155 bajtów Rozmiar: 17155 bajtów Rozmiar: 17155 bajtów
Rozmiar: 17155 bajtów Rozmiar: 17155 bajtów Rozmiar: 17155 bajtów

Rozmiar: 16615 bajtów

"SAMOTNI W T£UMIE"

Rozmiar: 21332 bajtów Rozmiar: 21332 bajtów Rozmiar: 21332 bajtów
Rozmiar: 21332 bajtów Rozmiar: 23269 bajtów Rozmiar: 21332 bajtów


Rozmiar: 1609 bajtów

Rok szkolny 2015/2016...

Kliknij na zdjêciu, a zobaczysz go w powiêkszeniu!

Rozmiar: 1953 bajtów

ZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Rozmiar: 18856 bajtów Rozmiar: 18856 bajtów Rozmiar: 18856 bajtów Rozmiar: 18856 bajtów
Rozmiar: 18856 bajtów Rozmiar: 18856 bajtów Rozmiar: 18856 bajtów Rozmiar: 18856 bajtów
Rozmiar: 18856 bajtów Rozmiar: 18856 bajtów Rozmiar: 18856 bajtów Rozmiar: 18856 bajtów
Rozmiar: 18856 bajtów Rozmiar: 18856 bajtów Rozmiar: 18856 bajtów

Rozmiar: 17262 bajtów

Rozmiar: 18856 bajtów Rozmiar: 18856 bajtów Rozmiar: 18856 bajtów Rozmiar: 18856 bajtów
Rozmiar: 18856 bajtów Rozmiar: 18856 bajtów Rozmiar: 18856 bajtów Rozmiar: 18856 bajtów
Rozmiar: 18856 bajtów Rozmiar: 18856 bajtów Rozmiar: 18856 bajtów Rozmiar: 18856 bajtów

TURNIEJ PI£KI NOŻNEJ Z OKAZJI 70-LECIA ZKS W£ÓKNIARZ

Rozmiar: 16638 bajtów

Rozmiar: 16638 bajtów

Rozmiar: 16638 bajtów

Rozmiar: 16638 bajtów

Rozmiar: 16638 bajtów

Rozmiar: 16638 bajtów

Rozmiar: 16638 bajtów

Rozmiar: 16638 bajtów

Rozmiar: 16638 bajtów

POZNAJEMY KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - W£OCHY

Rozmiar: 22255 bajtów

Rozmiar: 22255 bajtów

Rozmiar: 22255 bajtów

Rozmiar: 22255 bajtów

Rozmiar: 22255 bajtów

Rozmiar: 22255 bajtów

Rozmiar: 22255 bajtów

Rozmiar: 22255 bajtów

Rozmiar: 22255 bajtów

Rozmiar: 22255 bajtów

Rozmiar: 22255 bajtów

Rozmiar: 22255 bajtów

Rozmiar: 22255 bajtów

Rozmiar: 22255 bajtów

Rozmiar: 22255 bajtów

BIESZCZADY - MAGICZNE GÓRY

Rozmiar: 24369 bajtów

Rozmiar: 26217 bajtów

Rozmiar: 24369 bajtów

Rozmiar: 24369 bajtów

Rozmiar: 29412 bajtów

Rozmiar: 24369 bajtów

Rozmiar: 24369 bajtów

Rozmiar: 29412 bajtów

Rozmiar: 24369 bajtów

Rozmiar: 24369 bajtów

Rozmiar: 29412 bajtów

Rozmiar: 24369 bajtów

Rozmiar: 24369 bajtów

Rozmiar: 29412 bajtów

Rozmiar: 24369 bajtów

Rozmiar: 24369 bajtów

Rozmiar: 29412 bajtów

Rozmiar: 24369 bajtów

Rozmiar: 24369 bajtów

Rozmiar: 29412 bajtów

Rozmiar: 24369 bajtów

DEBATA "DLACZEGO WARTO CZYTAĈ?"

Rozmiar: 17551 bajtów

Rozmiar: 17551 bajtów

Rozmiar: 17551 bajtów

Rozmiar: 17551 bajtów

Rozmiar: 17551 bajtów

Rozmiar: 17551 bajtów

Rozmiar: 17551 bajtów

Rozmiar: 17551 bajtów

Rozmiar: 17551 bajtów

Rozmiar: 17551 bajtów

Rozmiar: 13854 bajtów

Rozmiar: 17551 bajtów

WARSZTATY "MANIA KUPOWANIA"

Rozmiar: 14970 bajtów

Rozmiar: 14970 bajtów

Rozmiar: 14970 bajtów

AKADEMIA Z OKAZJI ĤWIÊTA 3 MAJA

Rozmiar: 16957 bajtów

Rozmiar: 16957 bajtów

Rozmiar: 16957 bajtów

Rozmiar: 16957 bajtów

Rozmiar: 16957 bajtów

Rozmiar: 16957 bajtów

Rozmiar: 16957 bajtów

Rozmiar: 16957 bajtów

Rozmiar: 16957 bajtów

WYCIECZKA KLAS 2D i 2E

Rozmiar: 15758 bajtów

Rozmiar: 21667 bajtów

Rozmiar: 23908 bajtów

Rozmiar: 21667 bajtów

Rozmiar: 22863 bajtów

Rozmiar: 23908 bajtów

Rozmiar: 13249 bajtów

Rozmiar: 15758 bajtów

Rozmiar: 15758 bajtów

Rozmiar: 20569 bajtów

Rozmiar: 23363 bajtów

Rozmiar: 23908 bajtów

INAUGURACJA "LIGI SZKÓ£ JANA KARSKIEGO"

Rozmiar: 31186 bajtów

Rozmiar: 16133 bajtów

Rozmiar: 16133 bajtów

Rozmiar: 16133 bajtów

Rozmiar: 16133 bajtów

Rozmiar: 16133 bajtów

Rozmiar: 16133 bajtów

Rozmiar: 8926 bajtów

Rozmiar: 16811 bajtów

Rozmiar: 16133 bajtów

KONKURS PLASTYCZNY "ZAPACHY FRANCJI"

Rozmiar: 15444 bajtów

Rozmiar: 16370 bajtów

Rozmiar: 15444 bajtów

Rozmiar: 15444 bajtów

Rozmiar: 15665 bajtów

Rozmiar: 15444 bajtów

KONKURS GASTRONOMICZNY "ZAPACHY FRANCJI"

Rozmiar: 16149 bajtów

Rozmiar: 16149 bajtów

Rozmiar: 16149 bajtów

Rozmiar: 16149 bajtów

Rozmiar: 16149 bajtów

Rozmiar: 16149 bajtów

Rozmiar: 16149 bajtów

Rozmiar: 16149 bajtów

Rozmiar: 16149 bajtów

KONFEREENCJA "FRANCUSKI DROGĦ DO SUKCESU"

Rozmiar: 19494 bajtów

Rozmiar: 19494 bajtów

Rozmiar: 19494 bajtów

Rozmiar: 19494 bajtów

Rozmiar: 19494 bajtów

Rozmiar: 19494 bajtów

Rozmiar: 19494 bajtów

Rozmiar: 19494 bajtów

Rozmiar: 19494 bajtów

Rozmiar: 19494 bajtów

Rozmiar: 19494 bajtów

Rozmiar: 19494 bajtów

SZKOLNE ĤWIÊTO ZDROWIA I EKOLOGII

Rozmiar: 21563 bajtów

Rozmiar: 21563 bajtów

Rozmiar: 21563 bajtów

Rozmiar: 21563 bajtów

Rozmiar: 21563 bajtów

Rozmiar: 22235 bajtów

Rozmiar: 21563 bajtów

Rozmiar: 21563 bajtów

Rozmiar: 21563 bajtów

Rozmiar: 21563 bajtów

Rozmiar: 21563 bajtów

Rozmiar: 21563 bajtów

Rozmiar: 21563 bajtów

Rozmiar: 21563 bajtów

Rozmiar: 21563 bajtów

Rozmiar: 21563 bajtów

Rozmiar: 21563 bajtów

Rozmiar: 21563 bajtów

Rozmiar: 21563 bajtów

Rozmiar: 21563 bajtów

Rozmiar: 21563 bajtów

Rozmiar: 21623 bajtów

Rozmiar: 21563 bajtów

Rozmiar: 21563 bajtów

GALERIA NASZYCH TOREB EKOLOGICZNYCH PROMUJĦCYCH WODÊ

Rozmiar: 13554 bajtów

Rozmiar: 13554 bajtów

Rozmiar: 13554 bajtów

Rozmiar: 13554 bajtów

Rozmiar: 13554 bajtów

Rozmiar: 13554 bajtów

Rozmiar: 13554 bajtów

Rozmiar: 13554 bajtów

Rozmiar: 13554 bajtów

Rozmiar: 13554 bajtów

Rozmiar: 13554 bajtów

Rozmiar: 13554 bajtów

Rozmiar: 13554 bajtów

Rozmiar: 11361 bajtów

Rozmiar: 13554 bajtów

Rozmiar: 11361 bajtów

"JARMARK KAZIUKOWY"

Rozmiar: 21982 bajtów

Rozmiar: 21982 bajtów

Rozmiar: 21982 bajtów

Rozmiar: 21982 bajtów

SESJA NAUKOWA Z FIZYKI "JAK POZNAJEMY WSZECHĤWIAT"

Rozmiar: 25611 bajtów

Rozmiar: 25611 bajtów

Rozmiar: 25611 bajtów

Rozmiar: 25611 bajtów

Rozmiar: 25611 bajtów

Rozmiar: 25611 bajtów

Rozmiar: 25611 bajtów

Rozmiar: 25611 bajtów

Rozmiar: 25611 bajtów

Rozmiar: 25611 bajtów

Rozmiar: 25611 bajtów

Rozmiar: 25611 bajtów

DRZWI OTWARTE

Rozmiar: 35140 bajtów

Rozmiar: 21128 bajtów

Rozmiar: 21128 bajtów

Rozmiar: 21128 bajtów

Rozmiar: 21128 bajtów

Rozmiar: 21128 bajtów

Rozmiar: 21128 bajtów

Rozmiar: 21128 bajtów

Rozmiar: 21128 bajtów

Rozmiar: 21128 bajtów

OSTATKOWE SZALEÑSTWA

Rozmiar: 20896 bajtów

Rozmiar: 20896 bajtów

Rozmiar: 20896 bajtów

Rozmiar: 20896 bajtów

Rozmiar: 20896 bajtów

Rozmiar: 20896 bajtów

Rozmiar: 20896 bajtów

Rozmiar: 20896 bajtów

Rozmiar: 20896 bajtów

Rozmiar: 20896 bajtów

Rozmiar: 20896 bajtów

Rozmiar: 20896 bajtów

Rozmiar: 20896 bajtów

Rozmiar: 20896 bajtów

Rozmiar: 20896 bajtów

STVK "CENTRUM" ZGIERZ OD KUCHNI - MY W TELEWIZJI

Rozmiar: 21770 bajtów

Rozmiar: 21770 bajtów

Rozmiar: 21770 bajtów

Rozmiar: 21770 bajtów

Rozmiar: 21770 bajtów

Rozmiar: 21770 bajtów

Rozmiar: 21770 bajtów

Rozmiar: 21770 bajtów

Rozmiar: 21770 bajtów

ŻYWA LEKCJA WOS

Rozmiar: 22767 bajtów

Rozmiar: 22767 bajtów

Rozmiar: 22767 bajtów

Rozmiar: 22767 bajtów

Rozmiar: 22767 bajtów

Rozmiar: 22767 bajtów

ŻYWA LEKCJA HISTORII

Rozmiar: 13850 bajtów

Rozmiar: 13850 bajtów

Rozmiar: 13850 bajtów

Rozmiar: 16137 bajtów

Rozmiar: 13850 bajtów

Rozmiar: 16137 bajtów

Rozmiar: 16137 bajtów

Rozmiar: 16137 bajtów

Rozmiar: 16137 bajtów

ZABAWA KARNAWA£OWA

Rozmiar: 14488 bajtów

Rozmiar: 14488 bajtów

Rozmiar: 14488 bajtów

Rozmiar: 14488 bajtów

Rozmiar: 14488 bajtów

Rozmiar: 14488 bajtów

Rozmiar: 14488 bajtów

Rozmiar: 14488 bajtów

Rozmiar: 14488 bajtów

Rozmiar: 14488 bajtów

Rozmiar: 14488 bajtów

Rozmiar: 14488 bajtów

KLASA 2D W MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEG£OĤCIOWYCH - £ÓDĴ RADOGOSZCZ

Rozmiar: 17999 bajtów

Rozmiar: 17999 bajtów

Rozmiar: 17999 bajtów

Rozmiar: 17999 bajtów

Rozmiar: 17999 bajtów

Rozmiar: 17999 bajtów

ZAJÊCIA KLASY 2C W INSTYTUCIE FIZYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOÑSKIEGO I W COLLEGIUM MAIUS w KRAKOWIE

Rozmiar: 25548 bajtów

Rozmiar: 15686 bajtów

Rozmiar: 17032 bajtów

Rozmiar: 25548 bajtów

Rozmiar: 25548 bajtów

Rozmiar: 25548 bajtów

Rozmiar: 25548 bajtów

Rozmiar: 25548 bajtów

Rozmiar: 25548 bajtów

Rozmiar: 25548 bajtów

Rozmiar: 25548 bajtów

Rozmiar: 25548 bajtów

Rozmiar: 15215 bajtów

Rozmiar: 25548 bajtów

Rozmiar: 13904 bajtów

Rozmiar: 25548 bajtów

Rozmiar: 15182 bajtów

Rozmiar: 25548 bajtów

MY Z WOĤP

Rozmiar: 18562 bajtów

Rozmiar: 18562 bajtów

Rozmiar: 18562 bajtów

PRZEDSTAWIENIE JASE£KOWE 2015

Rozmiar: 20365 bajtów

Rozmiar: 18235 bajtów

Rozmiar: 20139 bajtów

Rozmiar: 18235 bajtów

Rozmiar: 18235 bajtów

Rozmiar: 18235 bajtów

Rozmiar: 18235 bajtów

Rozmiar: 18235 bajtów

Rozmiar: 18235 bajtów

Rozmiar: 18235 bajtów

Rozmiar: 18235 bajtów

Rozmiar: 18235 bajtów

WIGILIE KLASOWE 2015

Rozmiar: 20288 bajtów

Rozmiar: 20288 bajtów

Rozmiar: 20288 bajtów

Rozmiar: 20288 bajtów

Rozmiar: 19425 bajtów

Rozmiar: 20288 bajtów

Rozmiar: 20288 bajtów

Rozmiar: 17398 bajtów

Rozmiar: 20288 bajtów

Rozmiar: 20288 bajtów

Rozmiar: 17226 bajtów

Rozmiar: 20288 bajtów

Rozmiar: 20288 bajtów

Rozmiar: 20288 bajtów

Rozmiar: 20288 bajtów

VII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOLÊD I PASTORA£EK

Rozmiar: 25636 bajtów

Rozmiar: 25636 bajtów

Rozmiar: 25636 bajtów

Rozmiar: 25636 bajtów

Rozmiar: 25636 bajtów

Rozmiar: 25636 bajtów

Rozmiar: 25636 bajtów

Rozmiar: 25636 bajtów

Rozmiar: 25636 bajtów

WYJAZD EDUKACYJNY DO MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEG£OĤCIOWYCH £ÓDĴ RADOGOSZCZ - "MIASTO SZYFRÓW"

Rozmiar: 24232 bajtów

Rozmiar: 24232 bajtów

Rozmiar: 24232 bajtów

Rozmiar: 24042 bajtów

Rozmiar: 24232 bajtów

Rozmiar: 16574 bajtów

Rozmiar: 24232 bajtów

Rozmiar: 16574 bajtów

Rozmiar: 24232 bajtów

Rozmiar: 24232 bajtów

Rozmiar: 16574 bajtów

Rozmiar: 24232 bajtów

Rozmiar: 24232 bajtów

Rozmiar: 16574 bajtów

Rozmiar: 24232 bajtów

Rozmiar: 24232 bajtów

Rozmiar: 24232 bajtów

Rozmiar: 24232 bajtów

ZAJÊCIA Z MATEMATYKI W KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIM

Rozmiar: 13577 bajtów

Rozmiar: 13577 bajtów

Rozmiar: 13577 bajtów

Rozmiar: 13577 bajtów

Rozmiar: 13577 bajtów

WYJAZD EDUKACYJNY DO BE£CHATOWA - "PGE GIGANT MOCY"

Rozmiar: 12271 bajtów

Rozmiar: 12271 bajtów

Rozmiar: 12271 bajtów

Rozmiar: 12271 bajtów

Rozmiar: 12271 bajtów

Rozmiar: 12271 bajtów

Rozmiar: 12271 bajtów

Rozmiar: 17317 bajtów

Rozmiar: 12271 bajtów

Rozmiar: 17317 bajtów

Rozmiar: 17317 bajtów

Rozmiar: 17317 bajtów

Rozmiar: 12734 bajtów

Rozmiar: 17317 bajtów

Rozmiar: 16109 bajtów

KIERMASZ CIAST NA RZECZ FUNDACJI "DZIEWCZYNKA Z ZAPA£KAMI"

Rozmiar: 17435 bajtów

Rozmiar: 17435 bajtów

Rozmiar: 17435 bajtów

DZIEÑ RÓŻNORODNOĤCI

Rozmiar: 17374 bajtów

Rozmiar: 17374 bajtów

Rozmiar: 17374 bajtów

Rozmiar: 17374 bajtów

Rozmiar: 19828 bajtów

Rozmiar: 17374 bajtów

Rozmiar: 17374 bajtów

Rozmiar: 17374 bajtów

Rozmiar: 17374 bajtów

Rozmiar: 17374 bajtów

Rozmiar: 17374 bajtów

Rozmiar: 17374 bajtów

Rozmiar: 17374 bajtów

Rozmiar: 17374 bajtów

Rozmiar: 17374 bajtów

Rozmiar: 17374 bajtów

Rozmiar: 17374 bajtów

Rozmiar: 17374 bajtów

Rozmiar: 17374 bajtów

Rozmiar: 17374 bajtów

Rozmiar: 17374 bajtów

Rozmiar: 17374 bajtów

Rozmiar: 17374 bajtów

Rozmiar: 17374 bajtów

Rozmiar: 17374 bajtów

Rozmiar: 17374 bajtów

Rozmiar: 17374 bajtów

WARSZTATY "EDUKACJA DLA RÓŻNORODNOĤCI"

Rozmiar: 22739 bajtów

Rozmiar: 22739 bajtów

Rozmiar: 22739 bajtów

SZKOLNE OBCHODY ĤWIÊTA NIEPODLEG£OĤCI - MIÊDZYKLASOWY KONKURS PIEĤNI PATRIOTYCZNEJ I LEGIONOWEJ

Rozmiar: 16204 bajtów

Rozmiar: 16204 bajtów

Rozmiar: 16204 bajtów

Rozmiar: 16204 bajtów

Rozmiar: 16204 bajtów

Rozmiar: 16204 bajtów

Rozmiar: 16204 bajtów

Rozmiar: 16204 bajtów

Rozmiar: 16204 bajtów

Rozmiar: 16204 bajtów

Rozmiar: 16204 bajtów

Rozmiar: 16204 bajtów

Rozmiar: 16204 bajtów

Rozmiar: 16204 bajtów

Rozmiar: 16204 bajtów

XIV AUKCJA OOBRAZÓW "DARY NADZIEI" NA RZECZ HOSPICJUM im. JANA PAW£A II

Rozmiar: 16204 bajtów

Rozmiar: 21861 bajtów

Rozmiar: 16204 bajtów

Rozmiar: 20252 bajtów

Rozmiar: 16204 bajtów

Rozmiar: 16204 bajtów

Rozmiar: 20252 bajtów

Rozmiar: 13436 bajtów

Rozmiar: 16204 bajtów

ZAKOÑCZENIE FESTIWALU WIELOKULTUROWY ZGIERZ - AKCJA "WIECZNY ZNICZ"

Rozmiar: 21861 bajtów

Rozmiar: 21861 bajtów

Rozmiar: 21861 bajtów

Rozmiar: 21861 bajtów

Rozmiar: 21861 bajtów

Rozmiar: 21861 bajtów

Rozmiar: 21861 bajtów

Rozmiar: 18164 bajtów

Rozmiar: 21861 bajtów

ZDROWE ĤNIADANIE

Rozmiar: 24180 bajtów

Rozmiar: 24180 bajtów

Rozmiar: 24180 bajtów

Rozmiar: 24180 bajtów

Rozmiar: 24180 bajtów

Rozmiar: 24180 bajtów

Rozmiar: 24180 bajtów

Rozmiar: 24180 bajtów

Rozmiar: 24180 bajtów

Rozmiar: 24180 bajtów

Rozmiar: 24180 bajtów

Rozmiar: 24180 bajtów

Rozmiar: 24180 bajtów

Rozmiar: 24180 bajtów

Rozmiar: 24180 bajtów

KWESTA NA RZECZ RENOWACJI STARYCH NAGROBKÓW

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25856 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25466 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

HALLOWEEN W NASZEJ SZKOLE

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

WYSTAWA PLAKATU PROMUJĦCEGO CZYTELNICTWO PO£ĦCZONA Z KONKURSEM RECYTATORSKIM

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

Rozmiar: 25246 bajtów

ĤLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Rozmiar: 20843 bajtów

Rozmiar: 20843 bajtów

Rozmiar: 20843 bajtów

Rozmiar: 20843 bajtów

Rozmiar: 20843 bajtów

Rozmiar: 20843 bajtów

Rozmiar: 20843 bajtów

Rozmiar: 20843 bajtów

Rozmiar: 20843 bajtów

AKCJA SADZENIA ŻONKILI

Rozmiar: 25546 bajtów

Rozmiar: 23210 bajtów

Rozmiar: 25546 bajtów

Rozmiar: 25546 bajtów

Rozmiar: 23210 bajtów

Rozmiar: 25546 bajtów

ZAJÊCIA EDUKACYJNE KLASA 2D W MUZEUM W£ÓKIENNICTWA W £ODZI

Rozmiar: 17553 bajtów

Rozmiar: 17553 bajtów

Rozmiar: 17553 bajtów

Rozmiar: 17553 bajtów

Rozmiar: 17553 bajtów

Rozmiar: 17553 bajtów

WYJAZD EDUKACYJNY KLASA 2A JURA KRAKOWSKO-CZÊSTOCHOWSKA

Rozmiar: 25685 bajtów

Rozmiar: 25685 bajtów

Rozmiar: 25685 bajtów

Rozmiar: 25685 bajtów

Rozmiar: 25685 bajtów

Rozmiar: 25685 bajtów

Rozmiar: 25685 bajtów

Rozmiar: 25685 bajtów

Rozmiar: 25685 bajtów

Rozmiar: 25685 bajtów

Rozmiar: 25685 bajtów

Rozmiar: 25685 bajtów

Rozmiar: 25685 bajtów

Rozmiar: 25685 bajtów

Rozmiar: 25685 bajtów

Rozmiar: 1953 bajtów

Rok szkolny 2014/2015...

ZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Rozmiar: 21337 bajtów

Rozmiar: 21337 bajtów

Rozmiar: 21347 bajtów

Rozmiar: 21337 bajtów

Rozmiar: 21337 bajtów

Rozmiar: 18171 bajtów

Rozmiar: 21337 bajtów

Rozmiar: 21337 bajtów

Rozmiar: 18171 bajtów

Rozmiar: 21337 bajtów

Rozmiar: 21337 bajtów

Rozmiar: 18171 bajtów

Rozmiar: 21337 bajtów

Rozmiar: 21337 bajtów

Rozmiar: 18171 bajtów

Rozmiar: 21337 bajtów

Rozmiar: 21337 bajtów

Rozmiar: 18171 bajtów

BEZPIECZNE WAKACJE

Rozmiar: 21638 bajtów

Rozmiar: 21638 bajtów

Rozmiar: 21638 bajtów

Rozmiar: 21638 bajtów

Rozmiar: 21638 bajtów

Rozmiar: 21638 bajtów

Rozmiar: 21638 bajtów

Rozmiar: 21638 bajtów

Rozmiar: 21638 bajtów

NASZ UDZIA£ W DNIACH ZGIERZA

Rozmiar: 25843 bajtów

Rozmiar: 25843 bajtów

Rozmiar: 25843 bajtów

Rozmiar: 25843 bajtów

Rozmiar: 25843 bajtów

Rozmiar: 25843 bajtów

Rozmiar: 25843 bajtów

Rozmiar: 25629 bajtów

Rozmiar: 25843 bajtów

Rozmiar: 25843 bajtów

Rozmiar: 25843 bajtów

Rozmiar: 25843 bajtów

CO WIDZIELIĤMY NA WYCIECZCE DO WIELKIEJ BRYTANII?

Rozmiar: 20115 bajtów

Rozmiar: 16485 bajtów

Rozmiar: 20115 bajtów

Rozmiar: 20115 bajtów

Rozmiar: 18977 bajtów

Rozmiar: 20115 bajtów

Rozmiar: 27216 bajtów

Rozmiar: 20115 bajtów

Rozmiar: 18202 bajtów

AKCJA NA RZECZ SCHRONISKA DLA ZWIERZĦT I KONKURS RZEĴB

Rozmiar: 18090 bajtów

Rozmiar: 22485 bajtów

Rozmiar: 18090 bajtów

Rozmiar: 22574 bajtów

Rozmiar: 21389 bajtów

Rozmiar: 21343 bajtów

Rozmiar: 22574 bajtów

Rozmiar: 21389 bajtów

Rozmiar: 21343 bajtów

APEL Z OKAZJI ĤWIÊTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Rozmiar: 21580 bajtów

Rozmiar: 21580 bajtów

Rozmiar: 21580 bajtów

MY W KONKURSACH Z OKAZJI DNI FRANKOFONII

NASZE MISTRZOSTWO W GRZE W BULE

Rozmiar: 12157 bajtów

Rozmiar: 20534 bajtów

Rozmiar: 20534 bajtów

Rozmiar: 20534 bajtów

Rozmiar: 20534 bajtów

Rozmiar: 20534 bajtów

KONKURS GASTRONOMICZNY

Rozmiar: 17735 bajtów

Rozmiar: 16178 bajtów

Rozmiar: 17735 bajtów

Rozmiar: 17735 bajtów

Rozmiar: 18622 bajtów

Rozmiar: 18461 bajtów

MAKIETY KONKURSOWE

Rozmiar: 15619 bajtów

Rozmiar: 15619 bajtów

Rozmiar: 15619 bajtów

Rozmiar: 15619 bajtów

Rozmiar: 14833 bajtów

Rozmiar: 15619 bajtów

Rozmiar: 15619 bajtów

Rozmiar: 11924 bajtów

Rozmiar: 15619 bajtów

PLAKATY KONKURSOWE

Rozmiar: 17145 bajtów

Rozmiar: 17145 bajtów

Rozmiar: 17145 bajtów

Rozmiar: 18546 bajtów

Rozmiar: 22417 bajtów

Rozmiar: 14899 bajtów

Rozmiar: 17145 bajtów

Rozmiar: 23591 bajtów

Rozmiar: 17145 bajtów

DZIEÑ EKOLOGII Z OKAZJI ĤWIÊTA ZIEMI

Rozmiar: 15084 bajtów

Rozmiar: 20375 bajtów

Rozmiar: 20375 bajtów

Rozmiar: 20375 bajtów

Rozmiar: 15084 bajtów

Rozmiar: 20375 bajtów

Rozmiar: 15084 bajtów

Rozmiar: 20375 bajtów

Rozmiar: 20375 bajtów

Rozmiar: 20375 bajtów

Rozmiar: 15084 bajtów

Rozmiar: 20375 bajtów

Rozmiar: 20375 bajtów

Rozmiar: 20375 bajtów

Rozmiar: 15084 bajtów

Rozmiar: 20375 bajtów

Rozmiar: 15084 bajtów

Rozmiar: 20375 bajtów

Rozmiar: 20375 bajtów

Rozmiar: 20375 bajtów

Rozmiar: 15084 bajtów

FINA£ KONKURSU ZAWODOWIEC 2015

Rozmiar: 18283 bajtów

Rozmiar: 18283 bajtów

Rozmiar: 18283 bajtów

Rozmiar: 18283 bajtów

Rozmiar: 18283 bajtów

DRZWI OTWARTE 2015 w GIMNAZJUM nr 1

Rozmiar: 18729 bajtów

Rozmiar: 18729 bajtów

Rozmiar: 18729 bajtów

Rozmiar: 18729 bajtów

Rozmiar: 18729 bajtów

Rozmiar: 18729 bajtów

Rozmiar: 18729 bajtów

Rozmiar: 18729 bajtów

Rozmiar: 18729 bajtów

Rozmiar: 18729 bajtów

Rozmiar: 26204 bajtów

Rozmiar: 18729 bajtów

Rozmiar: 16768 bajtów

Rozmiar: 18729 bajtów

Rozmiar: 18729 bajtów

Rozmiar: 18729 bajtów

Rozmiar: 15142 bajtów

Rozmiar: 18729 bajtów

Rozmiar: 18729 bajtów

Rozmiar: 18729 bajtów

Rozmiar: 18729 bajtów

Rozmiar: 18729 bajtów

Rozmiar: 18729 bajtów

Rozmiar: 18729 bajtów

Rozmiar: 18729 bajtów

Rozmiar: 18729 bajtów

Rozmiar: 18729 bajtów

OSTATKI W NASZEJ SZKOLE

Rozmiar: 18508 bajtów

Rozmiar: 12500 bajtów

Rozmiar: 18508 bajtów

Rozmiar: 18508 bajtów

Rozmiar: 12500 bajtów

Rozmiar: 18508 bajtów

Rozmiar: 18508 bajtów

Rozmiar: 12500 bajtów

Rozmiar: 18508 bajtów

Rozmiar: 18508 bajtów

Rozmiar: 12500 bajtów

Rozmiar: 18508 bajtów

Rozmiar: 18508 bajtów

Rozmiar: 12500 bajtów

Rozmiar: 18508 bajtów

KONCERT KOLÊD I PASTORA£EK W NASZEJ SZKOLE DLA MIESZKAÑCÓW ZGIERZA

Rozmiar: 22149 bajtów

Rozmiar: 22149 bajtów

Rozmiar: 22149 bajtów

Rozmiar: 22149 bajtów

Rozmiar: 22149 bajtów

Rozmiar: 22149 bajtów

Rozmiar: 22149 bajtów

Rozmiar: 22149 bajtów

Rozmiar: 22149 bajtów

Rozmiar: 22149 bajtów

Rozmiar: 22149 bajtów

Rozmiar: 22149 bajtów

Rozmiar: 22149 bajtów

Rozmiar: 22149 bajtów

Rozmiar: 22149 bajtów

ZAJÊCIA Z FIZYKI KLASY 1C W TORUNIU

Rozmiar: 17589 bajtów

Rozmiar: 17589 bajtów

Rozmiar: 17589 bajtów

Rozmiar: 17589 bajtów

Rozmiar: 17589 bajtów

Rozmiar: 17589 bajtów

Rozmiar: 17589 bajtów

Rozmiar: 17589 bajtów

Rozmiar: 17589 bajtów

Rozmiar: 17589 bajtów

Rozmiar: 17589 bajtów

Rozmiar: 17589 bajtów

Rozmiar: 17589 bajtów

Rozmiar: 17589 bajtów

Rozmiar: 17589 bajtów

WIGILIE KLASOWE 2014, PRZEDSTAWIENIE JASE£KOWE

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

GALA ROZDANIA NAGRÓD VI OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU KOLÊD I PASTORA£EK
W TEATRZE MUZYCZNYM W £ODZI

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

ZDROWE ĤNIADANIA W KLASACH

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

21 LISTOPADA - DZIEÑ ŻYCZLIWOĤCI I POZDROWIEÑ

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

GALERIA PLAKATU SZKOLNEGO

Rozmiar: 21274 bajtów

Rozmiar: 21274 bajtów

Rozmiar: 21274 bajtów

Rozmiar: 21274 bajtów

Rozmiar: 21274 bajtów

Rozmiar: 21274 bajtów

Rozmiar: 21274 bajtów

Rozmiar: 21274 bajtów

Rozmiar: 21274 bajtów

Rozmiar: 21274 bajtów

Rozmiar: 21274 bajtów

Rozmiar: 21274 bajtów

KWESTA NA RZECZ RENOWACJI GROBÓW NA ZGIERSKICH CMENTARZACH

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

Rozmiar: 25994 bajtów

HALLOWEEN 2014 - NAJPIÊKNIEJSZE DYNIE

Rozmiar: 15218 bajtów

Rozmiar: 15218 bajtów

Rozmiar: 15218 bajtów

Rozmiar: 15218 bajtów

Rozmiar: 15218 bajtów

Rozmiar: 15218 bajtów

HALLOWEEN 2014

Rozmiar: 20042 bajtów

Rozmiar: 20042 bajtów

Rozmiar: 20042 bajtów

Rozmiar: 20042 bajtów

Rozmiar: 20042 bajtów

Rozmiar: 20042 bajtów

Rozmiar: 20042 bajtów

Rozmiar: 20042 bajtów

Rozmiar: 20042 bajtów

WYBORY DO M£ODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZGIERZA

Rozmiar: 18981 bajtów

Rozmiar: 18981 bajtów

Rozmiar: 18981 bajtów

Rozmiar: 18981 bajtów

Rozmiar: 18981 bajtów

Rozmiar: 18981 bajtów

Rozmiar: 18981 bajtów

Rozmiar: 18981 bajtów

Rozmiar: 18981 bajtów

ĤLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Rozmiar: 14311 bajtów

Rozmiar: 14311 bajtów

Rozmiar: 14311 bajtów

Rozmiar: 14311 bajtów

Rozmiar: 14311 bajtów

Rozmiar: 14311 bajtów

Rozmiar: 14311 bajtów

Rozmiar: 14311 bajtów

Rozmiar: 14311 bajtów

GALERIA PLAKATÓW PRZYGOTOWANYCH NA DZIEÑ JÊZYKÓW OBCYCH

Rozmiar: 14311 bajtów

Rozmiar: 7477 bajtów

Rozmiar: 14311 bajtów

Rozmiar: 14311 bajtów

Rozmiar: 7477 bajtów

Rozmiar: 14311 bajtów

Rok szkolny 2013/2014...

ZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS TRZECICH

Rozmiar: 21402 bajtów

Rozmiar: 21402 bajtów

Rozmiar: 21402 bajtów

Rozmiar: 21402 bajtów

Rozmiar: 21402 bajtów

Rozmiar: 21402 bajtów

Rozmiar: 21402 bajtów

Rozmiar: 21402 bajtów

Rozmiar: 21402 bajtów

Rozmiar: 21402 bajtów

Rozmiar: 21402 bajtów

Rozmiar: 21402 bajtów

Rozmiar: 21402 bajtów

Rozmiar: 21402 bajtów

Rozmiar: 21402 bajtów

Rozmiar: 21402 bajtów

Rozmiar: 21402 bajtów

Rozmiar: 21402 bajtów

Rozmiar: 21402 bajtów

Rozmiar: 21402 bajtów

Rozmiar: 21402 bajtów

PRACE UCZNIÓW NA KONKURS TURYSTYCZNY - MAKIETY FRANCUSKICH ZABYTKÓW
£ÓDZKIE BARDZIEJ FRANCUSKIE

Rozmiar: 13968 bajtów

Rozmiar: 13968 bajtów

Rozmiar: 13968 bajtów

Rozmiar: 13968 bajtów

Rozmiar: 13968 bajtów

Rozmiar: 13968 bajtów

Rozmiar: 13968 bajtów

Rozmiar: 13968 bajtów

Rozmiar: 13968 bajtów

Rozmiar: 13968 bajtów

Rozmiar: 13968 bajtów

Rozmiar: 13968 bajtów

POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ "AROUND THE MUSIC 2014"

Rozmiar: 20887 bajtów

Rozmiar: 20887 bajtów

Rozmiar: 20887 bajtów

Rozmiar: 20887 bajtów

Rozmiar: 20887 bajtów

Rozmiar: 20887 bajtów

Rozmiar: 20887 bajtów

Rozmiar: 20887 bajtów

Rozmiar: 20887 bajtów

OTWARCIE PRACOWNI PRZYRODNICZEJ

Rozmiar: 14018 bajtów

Rozmiar: 16482 bajtów

Rozmiar: 37216 bajtów

Rozmiar: 23631 bajtów

Rozmiar: 36145 bajtów

Rozmiar: 24135 bajtów

Rozmiar: 19130 bajtów

Rozmiar: 20973 bajtów

Rozmiar: 20212 bajtów

Rozmiar: 35373 bajtów

Rozmiar: 32077 bajtów

Rozmiar: 30093 bajtów

Rozmiar: 17529 bajtów

Rozmiar: 18147 bajtów

Rozmiar: 20621 bajtów

Rozmiar: 21823 bajtów

Rozmiar: 21823 bajtów

Rozmiar: 21823 bajtów

Rozmiar: 21823 bajtów

Rozmiar: 21823 bajtów

Rozmiar: 21823 bajtów

Rozmiar: 21823 bajtów

Rozmiar: 32190 bajtów

Rozmiar: 21823 bajtów

POKAZ MODY EKOLOGICZNEJ

Rozmiar: 28065 bajtów

Rozmiar: 28065 bajtów

Rozmiar: 28065 bajtów

Rozmiar: 28065 bajtów

Rozmiar: 28065 bajtów

Rozmiar: 28065 bajtów

Rozmiar: 28065 bajtów

Rozmiar: 28065 bajtów

Rozmiar: 28065 bajtów

Rozmiar: 28065 bajtów

Rozmiar: 28065 bajtów

Rozmiar: 28065 bajtów

Rozmiar: 28065 bajtów

Rozmiar: 28065 bajtów

Rozmiar: 28065 bajtów

Rozmiar: 28065 bajtów

Rozmiar: 28065 bajtów

Rozmiar: 28065 bajtów

Rozmiar: 28065 bajtów

FESTIWAL SA£ATEK I SURÓWEK

Rozmiar: 20090 bajtów

Rozmiar: 20090 bajtów

Rozmiar: 20090 bajtów

Rozmiar: 20090 bajtów

Rozmiar: 20090 bajtów

Rozmiar: 20090 bajtów

Rozmiar: 20090 bajtów

Rozmiar: 20090 bajtów

Rozmiar: 20090 bajtów

SPOTKANIE Z PANIĦ WOJEWODĦ £ÓDZKIM JOLANTĦ CHE£MIÑSKĦ
I PANEM PROFESOREM BOGUS£AWEM ANTOSZEWSKIM

Rozmiar: 16216 bajtów

Rozmiar: 16216 bajtów

Rozmiar: 16216 bajtów

Rozmiar: 16216 bajtów

Rozmiar: 16216 bajtów

Rozmiar: 16216 bajtów

AKCJA NA RZECZ SCHRONISKA DLA ZWIERZĦT I KONKURS RZEĴB Z KARMY

Rozmiar: 13403 bajtów

Rozmiar: 13403 bajtów

Rozmiar: 13403 bajtów

Rozmiar: 17082 bajtów

Rozmiar: 24489 bajtów

Rozmiar: 17082 bajtów

Rozmiar: 17082 bajtów

Rozmiar: 19807 bajtów

Rozmiar: 17082 bajtów

Rozmiar: 17082 bajtów

Rozmiar: 19461 bajtów

Rozmiar: 17082 bajtów

NASI WOLONTARIUSZE W DOMU DZIECKA W GROTNIKACH

Rozmiar: 20848 bajtów

Rozmiar: 16371 bajtów

Rozmiar: 20848 bajtów
Rozmiar: 20848 bajtów Rozmiar: 20848 bajtów Rozmiar: 20848 bajtów

"ZGIERSKIE KAZIUKI"

Rozmiar: 24952 bajtów Rozmiar: 24952 bajtów Rozmiar: 24952 bajtów
Rozmiar: 24952 bajtów Rozmiar: 24952 bajtów Rozmiar: 24952 bajtów
Rozmiar: 24952 bajtów Rozmiar: 24952 bajtów Rozmiar: 24952 bajtów

DRZWI OTWARTE w GIMNAZJUM NR 1

Rozmiar: 19034 bajtów Rozmiar: 19034 bajtów Rozmiar: 19034 bajtów
Rozmiar: 19034 bajtów Rozmiar: 19034 bajtów Rozmiar: 19034 bajtów
Rozmiar: 19034 bajtów Rozmiar: 19034 bajtów Rozmiar: 19034 bajtów
Rozmiar: 19034 bajtów Rozmiar: 19034 bajtów Rozmiar: 19034 bajtów
Rozmiar: 19034 bajtów Rozmiar: 19034 bajtów Rozmiar: 19034 bajtów
Rozmiar: 19034 bajtów Rozmiar: 19034 bajtów Rozmiar: 19034 bajtów
Rozmiar: 19034 bajtów Rozmiar: 19034 bajtów Rozmiar: 19034 bajtów
Rozmiar: 19034 bajtów Rozmiar: 19034 bajtów Rozmiar: 19034 bajtów
Rozmiar: 19034 bajtów Rozmiar: 19034 bajtów Rozmiar: 19034 bajtów

WIGILIE 2013

Rozmiar: 21780 bajtów Rozmiar: 21780 bajtów Rozmiar: 21780 bajtów
Rozmiar: 21780 bajtów Rozmiar: 21780 bajtów Rozmiar: 21780 bajtów
Rozmiar: 21780 bajtów

Rozmiar: 21780 bajtów

Rozmiar: 21780 bajtów
Rozmiar: 21780 bajtów Rozmiar: 21780 bajtów Rozmiar: 21780 bajtów

JASE£KA 2013

Rozmiar: 20189 bajtów

Rozmiar: 20023 bajtów

Rozmiar: 20189 bajtów

Rozmiar: 17326 bajtów

Rozmiar: 17898 bajtów

Rozmiar: 20189 bajtów

HALLOWEEN W SZKOLE

Rozmiar: 17312 bajtów Rozmiar: 17312 bajtów Rozmiar: 17312 bajtów
Rozmiar: 17312 bajtów Rozmiar: 17312 bajtów Rozmiar: 17312 bajtów

HALLOWEEN W SZKOLE

Rozmiar: 17312 bajtów Rozmiar: 17312 bajtów Rozmiar: 17312 bajtów
Rozmiar: 17312 bajtów Rozmiar: 17312 bajtów Rozmiar: 17312 bajtów
Rozmiar: 17312 bajtów

Rozmiar: 17312 bajtów

Rozmiar: 17312 bajtów

ĤLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Rozmiar: 19613 bajtów Rozmiar: 19613 bajtów Rozmiar: 19613 bajtów
Rozmiar: 19613 bajtów Rozmiar: 19613 bajtów Rozmiar: 19613 bajtów
Rozmiar: 1953 bajtów

Rok szkolny 2012/2013...

Rozmiar: 1953 bajtów

ZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS TRZECICH

Rozmiar: 20629 bajtów Rozmiar: 20629 bajtów Rozmiar: 20629 bajtów
Rozmiar: 20629 bajtów Rozmiar: 20629 bajtów Rozmiar: 20629 bajtów
Rozmiar: 20629 bajtów Rozmiar: 20629 bajtów Rozmiar: 20629 bajtów
Rozmiar: 20629 bajtów Rozmiar: 20629 bajtów Rozmiar: 20629 bajtów

KONKURS Z JÊZYKA ANGIELSKIEGO

Rozmiar: 23835 bajtów Rozmiar: 23835 bajtów Rozmiar: 23835 bajtów
Rozmiar: 23835 bajtów Rozmiar: 23835 bajtów Rozmiar: 23835 bajtów
Rozmiar: 23835 bajtów Rozmiar: 23835 bajtów Rozmiar: 23835 bajtów

WARSZTATY Z JÊZYKA FRANCUSKIEGO

Rozmiar: 20773 bajtów

Rozmiar: 16260 bajtów

Rozmiar: 20773 bajtów
Rozmiar: 20773 bajtów

Rozmiar: 16260 bajtów

Rozmiar: 20773 bajtów

DZIEÑ RÓŻNYCH KULTUR

Rozmiar: 23615 bajtów Rozmiar: 23615 bajtów Rozmiar: 23615 bajtów
Rozmiar: 23615 bajtów Rozmiar: 23615 bajtów Rozmiar: 23615 bajtów
Rozmiar: 23615 bajtów Rozmiar: 23615 bajtów Rozmiar: 23615 bajtów
Rozmiar: 23615 bajtów Rozmiar: 23615 bajtów Rozmiar: 23615 bajtów
Rozmiar: 23615 bajtów Rozmiar: 23615 bajtów Rozmiar: 23615 bajtów
Rozmiar: 23615 bajtów Rozmiar: 23615 bajtów Rozmiar: 23615 bajtów

RAJD EDUKACYJNY - ĤLADAMI DAWNEGO GARNIZONU £ÓDZKIEGO

Rozmiar: 27191 bajtów Rozmiar: 27191 bajtów Rozmiar: 27191 bajtów

TURNIEJ SIATKARSKI ORGANIZOWANY PRZEZ KP POLICJI W ZGIERZU

Rozmiar: 20737 bajtów Rozmiar: 20737 bajtów Rozmiar: 20737 bajtów
Rozmiar: 20737 bajtów Rozmiar: 20737 bajtów Rozmiar: 20737 bajtów

NASZA STO£ÓWKA - DZIE£O MARTYNY NAWROT I IZABELI HAJDENRAJCH

Rozmiar: 20025 bajtów Rozmiar: 20025 bajtów Rozmiar: 20025 bajtów

WARSZTATY Z JÊZYKA FRANCUSKIEGO

Rozmiar: 21816 bajtów Rozmiar: 21816 bajtów Rozmiar: 21816 bajtów
Rozmiar: 21816 bajtów

Rozmiar: 21816 bajtów

WIGILIE KLASOWE I JASE£KA 2012

Rozmiar: 23141 bajtów Rozmiar: 23141 bajtów Rozmiar: 23141 bajtów
Rozmiar: 23141 bajtów Rozmiar: 23141 bajtów Rozmiar: 23141 bajtów
Rozmiar: 23141 bajtów Rozmiar: 23141 bajtów Rozmiar: 23141 bajtów
Rozmiar: 23141 bajtów Rozmiar: 23141 bajtów Rozmiar: 23141 bajtów
Rozmiar: 23141 bajtów Rozmiar: 23141 bajtów Rozmiar: 23141 bajtów
Rozmiar: 23141 bajtów Rozmiar: 23141 bajtów Rozmiar: 23141 bajtów
Rozmiar: 23141 bajtów

Rozmiar: 18186 bajtów

Rozmiar: 23141 bajtów

ZAJÊCIA Z DOGOTERAPII

Rozmiar: 20502 bajtów Rozmiar: 20502 bajtów Rozmiar: 20502 bajtów
Rozmiar: 20502 bajtów Rozmiar: 20502 bajtów Rozmiar: 20502 bajtów

ĤWIATOWY DZIEÑ TOLERANCJI

Rozmiar: 13771 bajtów Rozmiar: 13771 bajtów Rozmiar: 13771 bajtów
Rozmiar: 13771 bajtów Rozmiar: 13771 bajtów Rozmiar: 13771 bajtów
Rozmiar: 13771 bajtów Rozmiar: 13771 bajtów Rozmiar: 13771 bajtów
Rozmiar: 13771 bajtów Rozmiar: 13771 bajtów Rozmiar: 13771 bajtów

APEL Z OKAZJI ĤWIETA NIEPODLEG£OĤCI

Rozmiar: 22874 bajtów Rozmiar: 22874 bajtów Rozmiar: 22874 bajtów

ĤLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Rozmiar: 21261 bajtów Rozmiar: 21261 bajtów Rozmiar: 21261 bajtów
Rozmiar: 21261 bajtów

Rozmiar: 15877 bajtów

Rozmiar: 21261 bajtów
Rozmiar: 21261 bajtów

Rozmiar: 17763 bajtów

Rozmiar: 19829 bajtów
Rozmiar: 1953 bajtów

Rok szkolny 2011/2012...

Rozmiar: 1953 bajtów

ZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS TRZECICH

Rozmiar: 23446 bajtów Rozmiar: 23446 bajtów Rozmiar: 23446 bajtów
Rozmiar: 23446 bajtów Rozmiar: 23446 bajtów Rozmiar: 23446 bajtów
Rozmiar: 23446 bajtów Rozmiar: 23446 bajtów Rozmiar: 23446 bajtów
Rozmiar: 23446 bajtów Rozmiar: 23446 bajtów Rozmiar: 23446 bajtów

DZIEÑ EUROPEJSKI 2012

Rozmiar: 14344 bajtów Rozmiar: 14344 bajtów Rozmiar: 14344 bajtów
Rozmiar: 14344 bajtów Rozmiar: 14344 bajtów Rozmiar: 14344 bajtów
Rozmiar: 14344 bajtów Rozmiar: 14344 bajtów Rozmiar: 14344 bajtów
Rozmiar: 14344 bajtów

Rozmiar: 12601 bajtów

Rozmiar: 14344 bajtów
Rozmiar: 14344 bajtów Rozmiar: 14344 bajtów Rozmiar: 14344 bajtów

OSTATKI 2012

Rozmiar: 22458 bajtów

Rozmiar: 15624 bajtów

Rozmiar: 22458 bajtów
Rozmiar: 22458 bajtów Rozmiar: 22458 bajtów Rozmiar: 22458 bajtów
Rozmiar: 22458 bajtów Rozmiar: 22458 bajtów Rozmiar: 22458 bajtów

WIGILIE KLASOWE 2011

Rozmiar: 23597 bajtów Rozmiar: 23597 bajtów Rozmiar: 23597 bajtów
Rozmiar: 23597 bajtów

Rozmiar: 18420 bajtów

Rozmiar: 23597 bajtów
Rozmiar: 23597 bajtów Rozmiar: 23597 bajtów Rozmiar: 23597 bajtów

TRZYDNIOWY WYJAZD INTEGRACYJNY KLAS 1A i 1D
JURA KRAKOWSKO - CZÊSTOCHOWSKA

Rozmiar: 24731 bajtów Rozmiar: 24731 bajtów Rozmiar: 24731 bajtów
Rozmiar: 24731 bajtów Rozmiar: 24731 bajtów Rozmiar: 24731 bajtów
Rozmiar: 24731 bajtów Rozmiar: 24731 bajtów Rozmiar: 24731 bajtów
Rozmiar: 24731 bajtów Rozmiar: 24731 bajtów Rozmiar: 24731 bajtów

ĤLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Rozmiar: 25656 bajtów Rozmiar: 25656 bajtów Rozmiar: 25656 bajtów
Rozmiar: 25656 bajtów Rozmiar: 25656 bajtów Rozmiar: 25656 bajtów

ĤWIÊTO EDUKACJI NARODOWEJ - UROCZYSTOĤĈ MIEJSKA

Rozmiar: 20001 bajtów Rozmiar: 20001 bajtów Rozmiar: 20001 bajtów
Rozmiar: 20001 bajtów Rozmiar: 20001 bajtów Rozmiar: 20001 bajtów

DREPTAK 2011

Rozmiar: 22364 bajtów

Rozmiar: 22364 bajtów

Rozmiar: 22364 bajtów

Rozmiar: 22364 bajtów

Rozmiar: 22364 bajtów

Rozmiar: 22364 bajtów

WARSZTATY EKOLOGICZNE W RAMACH IVX FESTIWALU FILMÓW PRZYRODNICZYCH
im. W£ODZIMIERZA PUCHALSKIEGO

Rozmiar: 16347 bajtów

Rozmiar: 16347 bajtów

Rozmiar: 16347 bajtów

Rozmiar: 16347 bajtów

Rozmiar: 16347 bajtów

Rozmiar: 16347 bajtów

Rozmiar: 16347 bajtów

Rozmiar: 16347 bajtów

Rozmiar: 16347 bajtów

Rozmiar: 16347 bajtów

Rozmiar: 16347 bajtów

Rozmiar: 16347 bajtów

Rozmiar: 1953 bajtów

Rok szkolny 2010/2011...

OSTATKOWE SZALEÑSTWA 2011

Rozmiar: 17403 bajtów

Rozmiar: 15613 bajtów

Rozmiar: 17403 bajtów

Rozmiar: 18731 bajtów

Rozmiar: 9247 bajtów

Rozmiar: 18600 bajtów

Rozmiar: 17403 bajtów

Rozmiar: 15613 bajtów

Rozmiar: 17403 bajtów

WIGILIA 2010

Rozmiar: 19030 bajtów Rozmiar: 19030 bajtów Rozmiar: 19030 bajtów
Rozmiar: 19030 bajtów Rozmiar: 19030 bajtów Rozmiar: 19030 bajtów
Rozmiar: 19030 bajtów Rozmiar: 19030 bajtów Rozmiar: 19030 bajtów
Rozmiar: 19030 bajtów Rozmiar: 19030 bajtów Rozmiar: 19030 bajtów
Rozmiar: 19030 bajtów Rozmiar: 19030 bajtów Rozmiar: 19030 bajtów
Rozmiar: 19030 bajtów Rozmiar: 19030 bajtów Rozmiar: 19030 bajtów

PRZEDSTAWIENIE JASE£KOWE

Rozmiar: 19030 bajtów Rozmiar: 19030 bajtów Rozmiar: 19030 bajtów
Rozmiar: 19030 bajtów Rozmiar: 19030 bajtów Rozmiar: 19030 bajtów
Rozmiar: 19030 bajtów Rozmiar: 19030 bajtów Rozmiar: 19030 bajtów

APEL Z OKAZJI ĤWIÊTA NIEPODLEG£OĤCI

Rozmiar: 18606 bajtów Rozmiar: 18606 bajtów Rozmiar: 18606 bajtów
Rozmiar: 18606 bajtów Rozmiar: 18606 bajtów Rozmiar: 18606 bajtów

SZKOLNY KONKURS "KĦCIK NA HALLOWEEN"

Rozmiar: 7700 bajtów

Rozmiar: 18928 bajtów

Rozmiar: 16161 bajtów
Rozmiar: 7700 bajtów

Rozmiar: 16571 bajtów

Rozmiar: 16161 bajtów
Rozmiar: 7700 bajtów Rozmiar: 16161 bajtów
Rozmiar: 1953 bajtów

ĤLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Rozmiar: 17909 bajtów Rozmiar: 17909 bajtów Rozmiar: 17909 bajtów
Rozmiar: 17909 bajtów Rozmiar: 17909 bajtów Rozmiar: 17909 bajtów
Rozmiar: 17909 bajtów Rozmiar: 17909 bajtów Rozmiar: 17909 bajtów
Rozmiar: 17909 bajtów Rozmiar: 17909 bajtów Rozmiar: 17909 bajtów
Rozmiar: 1953 bajtów

SZKOLNY KONKURS - JESIENNY KĦCIK

I miejsce - klasa 3A

Rozmiar: 34019 bajtów

I miejsce - klasa 2E

Rozmiar: 30942 bajtów

II miejsce - klasa 3C

Rozmiar: 24910 bajtów

III miejsce - klasa 2B

Rozmiar: 23269 bajtów

IV miejsce - klasa 2D

Rozmiar: 22033 bajtów
Rozmiar: 34832 bajtów
Rozmiar: 19932 bajtów Rozmiar: 18481 bajtów Rozmiar: 30402 bajtów
Rozmiar: 19424 bajtów Rozmiar: 14063 bajtów Rozmiar: 16968 bajtów
Rozmiar: 14076 bajtów Rozmiar: 14351 bajtów
Rozmiar: 1953 bajtów

Rok szkolny 2009/2010...

UROCZYSTOĤĈ UKOÑCZENIA SZKO£Y PRZEZ TRZECIOKLASISTÓW

Rozmiar: 22341 bajtów

Rozmiar: 22341 bajtów

Rozmiar: 22341 bajtów

Rozmiar: 22341 bajtów

Rozmiar: 22341 bajtów

Rozmiar: 22341 bajtów

Rozmiar: 22341 bajtów

Rozmiar: 22341 bajtów

Rozmiar: 22341 bajtów

Rozmiar: 22341 bajtów

Rozmiar: 22341 bajtów

Rozmiar: 22341 bajtów

DZIEÑ EUROPEJSKI 2010

Rozmiar: 17802 bajtów

Rozmiar: 17802 bajtów

Rozmiar: 17802 bajtów

Rozmiar: 17802 bajtów

Rozmiar: 17802 bajtów

Rozmiar: 17802 bajtów

Rozmiar: 17802 bajtów

Rozmiar: 24775 bajtów

Rozmiar: 17802 bajtów

KONIEC KARNAWA£U - PRZEBIERAÑCY

Rozmiar: 21382 bajtów

Rozmiar: 19725 bajtów

Rozmiar: 14703 bajtów

Rozmiar: 21658 bajtów

Rozmiar: 17574 bajtów

Rozmiar: 14650 bajtów

JASE£KA 2009

Rozmiar: 23066 bajtów

Rozmiar: 23066 bajtów

Rozmiar: 23066 bajtów

Rozmiar: 23066 bajtów

Rozmiar: 23066 bajtów

Rozmiar: 23066 bajtów

Rozmiar: 21382 bajtów

Rozmiar: 23066 bajtów

Rozmiar: 23066 bajtów

Rozmiar: 23066 bajtów

Rozmiar: 23066 bajtów

Rozmiar: 23066 bajtów

WIGILIA W SZKOLE

Rozmiar: 17055 bajtów

Rozmiar: 17055 bajtów

Rozmiar: 17055 bajtów

Rozmiar: 17055 bajtów

Rozmiar: 17055 bajtów

Rozmiar: 17055 bajtów

Rozmiar: 17055 bajtów

Rozmiar: 17055 bajtów

Rozmiar: 17055 bajtów

Rozmiar: 17055 bajtów

Rozmiar: 17055 bajtów

Rozmiar: 17055 bajtów

HALLOWEEN W GIM 1

Rozmiar: 11453 bajtów

Rozmiar: 11453 bajtów

Rozmiar: 11453 bajtów

Rozmiar: 11453 bajtów

Rozmiar: 11453 bajtów

Rozmiar: 11453 bajtów

Rozmiar: 11453 bajtów

Rozmiar: 11453 bajtów

Rozmiar: 11453 bajtów

Rozmiar: 11453 bajtów

Rozmiar: 11453 bajtów

Rozmiar: 11453 bajtów

Rozmiar: 11453 bajtów

Rozmiar: 11453 bajtów

Rozmiar: 11453 bajtów

ĤLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Rozmiar: 20752 bajtów

Rozmiar: 20752 bajtów

Rozmiar: 20752 bajtów

Rozmiar: 20752 bajtów

Rozmiar: 20752 bajtów

Rozmiar: 20752 bajtów

Rozmiar: 20752 bajtów

Rozmiar: 20752 bajtów

Rozmiar: 20752 bajtów

ĤWIÊTO EDUKACJI NARODOWEJ

Rozmiar: 20752 bajtów

Rozmiar: 20752 bajtów

Rozmiar: 20752 bajtów

Rozmiar: 20752 bajtów

Rozmiar: 20752 bajtów

Rozmiar: 20752 bajtów

Rozmiar: 1609 bajtów

Rok szkolny 2008/09...

Rozmiar: 1953 bajtów

ZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2008/2009

Rozmiar: 14716 bajtów

Rozmiar: 14716 bajtów

Rozmiar: 14716 bajtów

Rozmiar: 14716 bajtów

Rozmiar: 14716 bajtów

Rozmiar: 18101 bajtów

Rozmiar: 24918 bajtów

Rozmiar: 24918 bajtów

Rozmiar: 28767 bajtów

BAL TRZECIOKLASISTÓW

Rozmiar: 15510 bajtów

Rozmiar: 15510 bajtów

Rozmiar: 15510 bajtów

Rozmiar: 15510 bajtów

Rozmiar: 15510 bajtów

Rozmiar: 15510 bajtów

Rozmiar: 15510 bajtów

Rozmiar: 15510 bajtów

Rozmiar: 15510 bajtów

DZIEÑ EUROPEJSKI

Rozmiar: 15245 bajtów

Rozmiar: 15245 bajtów Rozmiar: 15245 bajtów

Rozmiar: 15245 bajtów

Rozmiar: 15245 bajtów

Rozmiar: 15245 bajtów

Rozmiar: 15245 bajtów

Rozmiar: 15245 bajtów

Rozmiar: 15245 bajtów

NOWOROCZNE SPOTKANIE Z EMERYTOWANYMI NAUCZYCIELAMI

Rozmiar: 23598 bajtów

Rozmiar: 30839 bajtów Rozmiar: 29120 bajtów

Rozmiar: 21292 bajtów

Rozmiar: 19459 bajtów

Rozmiar: 16294 bajtów

DZIEÑ KRAWATA

Rozmiar: 25842 bajtów

Rozmiar: 23060 bajtów Rozmiar: 27560 bajtów

Rozmiar: 26553 bajtów

Rozmiar: 14591 bajtów

Rozmiar: 22522 bajtów

UROCZYĤTOĤĈ MIEJSKA Z OKAZJI ĤWIÊTA NIEPODLEG£OĤCI

Rozmiar: 12126 bajtów

Rozmiar: 16052 bajtów Rozmiar: 15009 bajtów

Rozmiar: 18217 bajtów

Rozmiar: 18689 bajtów

Rozmiar: 13728 bajtów

DZIEÑ JÊZYKÓW OBCYCH - PRZEDSTAWIENIE "CZERWONY KAPTUREK"

Rozmiar: 28593 bajtów

Rozmiar: 23895 bajtów Rozmiar: 23050 bajtów

Rozmiar: 18153 bajtów

Rozmiar: 19746 bajtów

Rozmiar: 20458 bajtów

ĤLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Rozmiar: 12550 bajtów Rozmiar: 20467 bajtów Rozmiar: 12678 bajtów

Rozmiar: 21420 bajtów

Rozmiar: 5314 bajtów

Rozmiar: 15447 bajtów

Rozmiar: 1953 bajtów

Rok szkolny 2007/08...

BAL POŻEGNALNY KLAS TRZECICH

Rozmiar: 14430 bajtów

Rozmiar: 14097 bajtów

Rozmiar: 13489 bajtów

Rozmiar: 13261 bajtów

Rozmiar: 14477 bajtów

Rozmiar: 14838 bajtów

Rozmiar: 13869 bajtów

Rozmiar: 13900 bajtów

Rozmiar: 14522 bajtów

DZIEÑ BEZ PRZEMOCY W SZKOLE

Rozmiar: 23278 bajtów

Rozmiar: 16912 bajtów

Rozmiar: 20959 bajtów

Rozmiar: 21171 bajtów

Rozmiar: 18167 bajtów

Rozmiar: 15403 bajtów

Rozmiar: 16497 bajtów

Rozmiar: 14359 bajtów

Rozmiar: 14515 bajtów

DZIEÑ EUROPEJSKI

Rozmiar: 15723 bajtów

Rozmiar: 11728 bajtów

Rozmiar: 12498 bajtów

Rozmiar: 14604 bajtów

Rozmiar: 12738 bajtów

Rozmiar: 14481 bajtów

Rozmiar: 14897 bajtów

Rozmiar: 10354 bajtów

Rozmiar: 15824 bajtów

KONIEC KARNAWA£U - PRZEBIERAÑCY

Rozmiar: 11942 bajtów

Rozmiar: 11942 bajtów

Rozmiar: 11942 bajtów

Rozmiar: 16580 bajtów

Rozmiar: 17833 bajtów

V WOJEWÓDZKI FESTIWAL "KOLÊDA PIEĤNIĦ ZGODY"
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2008

Rozmiar: 9814 bajtów

Rozmiar: 11560 bajtów

Rozmiar: 11855 bajtów

Rozmiar: 11560 bajtów Rozmiar: 11560 bajtów Rozmiar: 11560 bajtów

V PRZEGLĦD M£ODZIEŻOWYCH ZESPO£ÓW WOKALNYCH POWIATU ZGIERSKIEGO - STRYKÓW

Rozmiar: 13116 bajtów Rozmiar: 13116 bajtów Rozmiar: 13116 bajtów
Rozmiar: 13116 bajtów Rozmiar: 13116 bajtów Rozmiar: 13116 bajtów

PRZEDSTAWIENIE JASE£KOWE

Rozmiar: 15188 bajtów Rozmiar: 17757 bajtów Rozmiar: 15908 bajtów
Rozmiar: 17633 bajtów Rozmiar: 17178 bajtów Rozmiar: 17860 bajtów
Rozmiar: 17237 bajtów

Rozmiar: 16311 bajtów

Rozmiar: 18450 bajtów

APEL Z OKAZJI ĤWIETA NIEPODLEG£OĤCI

Rozmiar: 10875 bajtów Rozmiar: 10875 bajtów Rozmiar: 10875 bajtów
Rozmiar: 10875 bajtów Rozmiar: 10875 bajtów Rozmiar: 10875 bajtów

ĤLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Rozmiar: 13310 bajtów Rozmiar: 15002 bajtów Rozmiar: 15550 bajtów

Rozmiar: 9778 bajtów

Rozmiar: 10047 bajtów

Rozmiar: 10082 bajtów

Rozmiar: 11550 bajtów Rozmiar: 10732 bajtów Rozmiar: 14488 bajtów
Rozmiar: 1953 bajtów

Rok szkolny 2006/07...

ZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2006/07 DLA TRZECIOKLASISÓW

Rozmiar: 18932 bajtów Rozmiar: 18932 bajtów Rozmiar: 19106 bajtów
Rozmiar: 18932 bajtów Rozmiar: 18932 bajtów Rozmiar: 18932 bajtów
Rozmiar: 18932 bajtów Rozmiar: 18932 bajtów Rozmiar: 18932 bajtów
Rozmiar: 1953 bajtów

BAL TRZECIOKLASISTÓW

Rozmiar: 19934 bajtów Rozmiar: 19934 bajtów Rozmiar: 19934 bajtów
Rozmiar: 19934 bajtów Rozmiar: 19934 bajtów Rozmiar: 19934 bajtów
Rozmiar: 1953 bajtów

"DZIEÑ EUROPEJSKI"

Rozmiar: 20473 bajtów

Rozmiar: 16877 bajtów

Rozmiar: 20473 bajtów

Rozmiar: 20473 bajtów

Rozmiar: 20473 bajtów

Rozmiar: 20473 bajtów

Rozmiar: 20473 bajtów

Rozmiar: 20473 bajtów

Rozmiar: 20473 bajtów

Rozmiar: 20473 bajtów

Rozmiar: 20473 bajtów

Rozmiar: 20473 bajtów

Rozmiar: 20473 bajtów

Rozmiar: 15505 bajtów

Rozmiar: 20473 bajtów

Rozmiar: 1953 bajtów

MIÊDZYGIMNAZJALNY KONKURS LOGICZNO - MATEMATYCZNY
"Z LOGIKĦ NA CO DZIEÑ"

Rozmiar: 25810 bajtów Rozmiar: 25810 bajtów Rozmiar: 25810 bajtów
Rozmiar: 25810 bajtów Rozmiar: 25810 bajtów Rozmiar: 25810 bajtów
Rozmiar: 1953 bajtów

Tak by³o w poprzednich latach!

UROCZYSTOĤĈ ZAKOÑCZENIA SZKO£Y PRZEZ UCZNIÓW KLAS TRZECICH

Rozmiar: 18995 bajtów Rozmiar: 18995 bajtów Rozmiar: 18995 bajtów
Rozmiar: 18995 bajtów Rozmiar: 18995 bajtów Rozmiar: 18995 bajtów
Rozmiar: 18995 bajtów Rozmiar: 18995 bajtów Rozmiar: 18995 bajtów
Rozmiar: 18995 bajtów

Rozmiar: 14830 bajtów

Rozmiar: 18995 bajtów
Rozmiar: 18995 bajtów

Rozmiar: 17635 bajtów

Rozmiar: 18995 bajtów
Rozmiar: 1953 bajtów

RAJD GIMNAZJALISTY

Rozmiar: 25784 bajtów Rozmiar: 25784 bajtów Rozmiar: 25784 bajtów
Rozmiar: 25784 bajtów Rozmiar: 25784 bajtów Rozmiar: 25784 bajtów
Rozmiar: 25784 bajtów Rozmiar: 25784 bajtów Rozmiar: 25784 bajtów
Rozmiar: 1953 bajtów

TURNIEJ ZESPO£ÓW W UK£ADACH TANECZNYCH

Rozmiar: 8109 bajtów Rozmiar: 8109 bajtów Rozmiar: 8109 bajtów
Rozmiar: 8109 bajtów Rozmiar: 8109 bajtów Rozmiar: 8109 bajtów
Rozmiar: 8109 bajtów Rozmiar: 8109 bajtów Rozmiar: 8109 bajtów
Rozmiar: 1953 bajtów

Fina³ konkursu "8-miu WSPANIA£YCH"

Rozmiar: 6886 bajtów Rozmiar: 8617 bajtów Rozmiar: 9354 bajtów
Rozmiar: 8729 bajtów Rozmiar: 7881 bajtów Rozmiar: 9247 bajtów
Rozmiar: 1953 bajtów

"DZIEÑ EUROPEJSKI"

Rozmiar: 9160 bajtów Rozmiar: 8035 bajtów Rozmiar: 10269 bajtów
Rozmiar: 8035 bajtów

Rozmiar: 6980 bajtów

Rozmiar: 8162 bajtów
Rozmiar: 9486 bajtów Rozmiar: 8767 bajtów Rozmiar: 8607 bajtów
Rozmiar: 9486 bajtów Rozmiar: 8767 bajtów Rozmiar: 8607 bajtów
Rozmiar: 9486 bajtów Rozmiar: 8767 bajtów Rozmiar: 8607 bajtów
Rozmiar: 9486 bajtów Rozmiar: 8767 bajtów Rozmiar: 8607 bajtów
Rozmiar: 1953 bajtów

"OSTATKOWE SZALEÑSTWO"

Rozmiar: 57528 bajtów Rozmiar: 58125 bajtów Rozmiar: 57667 bajtów
Rozmiar: 58551 bajtów Rozmiar: 59268 bajtów Rozmiar: 58372 bajtów
Rozmiar: 57836 bajtów Rozmiar: 58384 bajtów Rozmiar: 58726 bajtów
Rozmiar: 1953 bajtów

DYSKOTEKA KLAS PIERWSZYCH

Rozmiar: 58897 bajtów

Rozmiar: 58897 bajtów

Rozmiar: 58897 bajtów

Rozmiar: 58897 bajtów

Rozmiar: 58897 bajtów

Rozmiar: 58897 bajtów

Rozmiar: 1953 bajtów

ĤLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Rozmiar: 59120 bajtów

Rozmiar: 59116 bajtów

Rozmiar: 58632 bajtów

Rozmiar: 59116 bajtów

Rozmiar: 59078 bajtów

Rozmiar: 58805 bajtów

Rozmiar: 1953 bajtów

OBCHODY ĤWIÊTA NIEPODLEG£OĤCI W NASZEJ SZKOLE

Rozmiar: 61142 bajtów Rozmiar: 61142 bajtów Rozmiar: 61142 bajtów
Rozmiar: 61142 bajtów

Rozmiar: 57749 bajtów

Rozmiar: 61142 bajtów

FINA£ KONKURSU "Z LOGIKĦ NA CO DZIEÑ"

Rozmiar: 3857 bajtów

Rozmiar: 3513 bajtów

Rozmiar: 3686 bajtów

Rozmiar: 3285 bajtów Rozmiar: 3250 bajtów Rozmiar: 3346 bajtów

Rozmiar: 1953 bajtów

DZIEÑ EUROPEJSKI

Rozmiar: 3457 bajtów Rozmiar: 3340 bajtów Rozmiar: 3945 bajtów

Rozmiar: 3585 bajtów

Rozmiar: 3582 bajtów

Rozmiar: 3551 bajtów

Rozmiar: 3754 bajtów Rozmiar: 3511 bajtów Rozmiar: 3312 bajtów

Rozmiar: 3356 bajtów

Rozmiar: 3489 bajtów

Rozmiar: 2929 bajtów

Rozmiar: 1953 bajtów

SZKOLNE "OSTATKI"

Rozmiar: 3135 bajtów

Rozmiar: 2801 bajtów

Rozmiar: 2606 bajtów

Rozmiar: 3471 bajtów Rozmiar: 4108 bajtów Rozmiar: 2135 bajtów

Rozmiar: 2906 bajtów

Rozmiar: 2375 bajtów

Rozmiar: 2705 bajtów

Rozmiar: 1953 bajtów

Do poprzedniej strony

Rozmiar: 1609 bajtów