Do strony www Gimnazjum nr 1 w Zgierzu

TWÓRCZOĤĈ ARTYSTYCZNA

Rozmiar: 6475 bajtów

Rozmiar: 1999 bajtów

Kliknij na obraz, a zobaczysz go w powiêkszeniu

PRACE UCZNIÓW NAGRODZONE W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
"CIEKAWE ZJAWISKA W PRZYRODZIE"

Rozmiar: 18927 bajtów

Rozmiar: 18927 bajtów

Rozmiar: 18927 bajtów

Rozmiar: 18927 bajtów

Rozmiar: 18927 bajtów

Rozmiar: 18927 bajtów

Rozmiar: 18927 bajtów

Rozmiar: 28177 bajtów

Rozmiar: 18927 bajtów

Rozmiar: 32733 bajtów

Rozmiar: 22933 bajtów

Rozmiar: 23657 bajtów

Rozmiar: 18927 bajtów

Rozmiar: 17599 bajtów

PRACE UCZNIÓW WYKONANE Z TKANIN W CZASIE WARSZTATÓW TWÓRCZYCH
W MUZEUM W£ÓKIENNICTWA W £ODZI

Rozmiar: 15019 bajtów

Rozmiar: 21849 bajtów

Rozmiar: 15019 bajtów

Rozmiar: 24616 bajtów

Rozmiar: 22132 bajtów

Rozmiar: 24459 bajtów

Rozmiar: 28303 bajtów

Rozmiar: 15019 bajtów

Rozmiar: 23005 bajtów

Rozmiar: 15019 bajtów

Rozmiar: 24701 bajtów

Rozmiar: 15019 bajtów

PRACE DARII DRWAL

Rozmiar: 22494 bajtów

Rozmiar: 13490 bajtów

Rozmiar: 16100 bajtów

Rozmiar: 14435 bajtów

Rozmiar: 20758 bajtów

Rozmiar: 15990 bajtów

Rozmiar: 13980 bajtów

Rozmiar: 11635 bajtów

Rozmiar: 31162 bajtów

Rozmiar: 11129 bajtów

Rozmiar: 15464 bajtów

Rozmiar: 12194 bajtów

Rozmiar: 10487 bajtów

Rozmiar: 17949 bajtów

Rozmiar: 24615 bajtów

Rozmiar: 13737 bajtów

PRACE UCZNIÓW - WAKACYJNE WSPOMNIENIA

Rozmiar: 15552 bajtów

Paulina JANUSZEWSKA

Rozmiar: 14112 bajtów

Alicja STEPANIAK

Rozmiar: 13252 bajtów

Jakub OLCZAK

Rozmiar: 12152 bajtów

Daria ĤWIĦTASZCZYK

Rozmiar: 19071 bajtów

Magda BARTCZAK

Rozmiar: 8089 bajtów

Daria DRWAL

Rozmiar: 25482 bajtów

Monika KACELA

Rozmiar: 12866 bajtów

Maja BORKOWSKA

Rozmiar: 14318 bajtów

Agnieszka ĤWIDEREK

Rozmiar: 25482 bajtów

Marzena SZLAWSKA

Rozmiar: 12866 bajtów

Kuba GRANOSIK

Rozmiar: 14318 bajtów

Magdalena KORNAT

PRACE DOMINIKA SOBIESZKA

Rozmiar: 16176 bajtów

Rozmiar: 16176 bajtów

Rozmiar: 16176 bajtów

Rozmiar: 16176 bajtów

Rozmiar: 22021 bajtów

Rozmiar: 22021 bajtów

Rozmiar: 22021 bajtów

Rozmiar: 22021 bajtów

Rozmiar: 22021 bajtów

Rozmiar: 22021 bajtów

PRACE JUSTYNY WAWRZYNIAK

Rozmiar: 16036 bajtów

Rozmiar: 13076 bajtów

Rozmiar: 17007 bajtów

Rozmiar: 10378 bajtów

Rozmiar: 12976 bajtów

Rozmiar: 15773 bajtów

PRACE MAGDY PALIÑSKIEJ

OBRAZY NA SZKLE

Rozmiar: 16183 bajtów

Rozmiar: 15372 bajtów

SZKICE W O£ÓWKU - POSTACIE NIE Z TEGO ĤWIATA

Rozmiar: 11496 bajtów Rozmiar: 7298 bajtów Rozmiar: 8812 bajtów

PRACE IZY TOMCZAK

Rozmiar: 3162 bajtów Rozmiar: 3162 bajtów

ĤWIAT MAGICZNYCH POSTACI STASIA £UCZAKA

Rozmiar: 3360 bajtów

Rozmiar: 3420 bajtów

Rozmiar: 3965 bajtów

Rozmiar: 3644 bajtów

Do poprzedniej strony

Rozmiar: 1999 bajtów