Do strony www Gimnazjum nr 1 w Zgierzu

RODZICE DLA SZKOŁY Rozmiar: 1051 bajtów

Rozmiar: 1609 bajtów

RODZICE DLA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Rozmiar: 580 bajtów

Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała dokumenty szkoły na rok szkolny 2020/2021: Program Wychowawczo - Profilaktyczny, Plan Nadzoru Pedagogicznego, zmiany w Statucie Szkoły.


Rozmiar: 1609 bajtów

RODZICE DLA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Rozmiar: 580 bajtów

Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała dokumenty szkoły na rok szkolny 2015/2016: Program Wychowawczy, Harmonogram do Programu Profilaktyki, Plan Nadzoru Pedagogicznego.


W roku szkolnym 2015/2016 z funduszu Rady Rodziców:
Rozmiar: 416 bajtów przekazali kwotę 1000,00zł na zakup książek do biblioteki szkolnej i unowocześnienie zbioru
Rozmiar: 416 bajtów sfinansowano nagrody w konkursie NAJLEPSZY GIMNAZJALISTA 2016
Rozmiar: 416 bajtów przekazano środki na zakup nagród dla najlepszych uczniów
Rozmiar: 416 bajtów sfinansowano zakup nagród w kokursach organizowanych przez szkołę
Rozmiar: 416 bajtów sfinansowano przejazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy

Rodzice aktywnie organizowali oraz włączali się w organizację imprez szkolnych:

Rozmiar: 416 bajtów zorganizowali bal dla uczniów klas trzecich
Rozmiar: 416 bajtów rodzice uczniów klas trzecich ufundowali szkole aparat fotograficzny oraz zorganizowali poczęstunek dla rodziców, uczniów i nauczycieli na zakończenie roku szkolnego
Rozmiar: 416 bajtów brali udział w ślubowaniu uczniów klas pierwszych
Rozmiar: 416 bajtów brali udział w przedstawieniu Jasełkowym i wigilii z pracownikami oraz emerytowanymi pracownikami szkoły
Rozmiar: 416 bajtów włączyli się w przygotowanie Święta Ziemi i Dnia Ekologii
Rozmiar: 416 bajtów włączyli się w realizację projektu w ramach ogólnopolskiego konkursu na projekt edukacyjny w programie TRZYMAJ FORMĘ pod hasłem "KOLOROWO ZNACZY ZDROWO"

Rozmiar: 1609 bajtów

RODZICE DLA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Rozmiar: 580 bajtów

Rada Rodziców podjęła uchwałę o przekazaniu kwoty 250,00zł na nagrody dla laureatów szkolnego konkursu literackiego (pieniądze zostaną przeznaczone na sfinansowanie biletów do teatru dla uczniów).

Rozmiar: 580 bajtów

Rada Rodziców podjęła uchwałę o przekazaniu na nagrodę w konkursie "NAJLEPSZY GIMNAZJALISTA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015" kwoty 750,00zł

Rozmiar: 580 bajtów

Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała dokumenty szkoły na rok szkolny 2014/2015: Program Wychowawczy, Harmonogram do Programu Profilaktyki, Plan Nadzoru Pedagogicznego.

Rozmiar: 1609 bajtów

RODZICE DLA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Rozmiar: 580 bajtów

Rada Rodziców podjęła uchwałę o przekazaniu na wykonanie sztandaru dla szkoły kwoty 3500,00zł (Uchwała 5/2014)

Rozmiar: 580 bajtów

Rada Rodziców podjęła uchwałę o przekazaniu na nagrody książkowe dla najlepszych uczniów na koniec roku szkolnego kwoty 700,00zł (Uchwała 3/2014).

Rada Rodziców poparła budowę wiaty przystankowej przy ulicy Musierowicza.

Rozmiar: 580 bajtów

Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała regulamin konkursu "Najlepszy gimnazjalista".

Rada Rodziców podjęła uchwałę o przekazaniu na nagrodę w konkursie "NAJLEPSZY GIMNAZJALISTA" kwoty 750,00zł (Uchwała 2/2014)

Rozmiar: 580 bajtów

Rada Rodziców dokonała wyboru ubezpieczyciela - firmy INTER-RISK - i zatwierdzenia maksymalnej stawki ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2013/2014. Przyjęto maksymalną stawkę ubezpieczenia w wysokości 40zł (ubezpieczenie obowiązkowe 38zł, 2 zł na wsparcie udziału uczniów pochodzących z ubogich rodzin w imprezach wyjazdowych, finansowanie udziału uczniów w konkursach i zawodach sportowych odbywających się poza terenem miasta, inne wydatki związane z pomocą uczniom). (Uchwała 8/2013)

Rozmiar: 580 bajtów

Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrektora szkoły w sprawie wsparcia finansowego
w kwocie 1000zł na zakup i montaż rolet w oknach sali 33 (sala informatyczna). (Uchwała 7/2013)

Rozmiar: 15039 bajtów Rozmiar: 15039 bajtów

Rozmiar: 580 bajtów

Rada Rodziców podjęła uchwałę nr 6/2013 w sparwie ustalenia wysokości wpłat wnoszonych przez rodziców na konto Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014.

Wpłaty wynoszą:

- za jedno dziecko uczęszczające do Gimnazjum to 40 zł.
- za drugie dziecko uczęszczające do Gimnazjum to 20 zł.
- za trzecie dziecko uczęszczające do Gimnazjum to 0 zł.

Dobrowolnych wpłat można dokonywać u wychowawcy lub bezpośrednio
na rachunek bankowy o numerze:

18 8783 0004 0013 1560 2000 0001

W treści przelewu należy wpisać imię, nazwisko i klasę dziecka.

Rozmiar: 580 bajtów

Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała dokumenty szkoły: Program Wychowawczy, Harmonogram do Programu Profilaktyki, Koncepcję Pracy Szkoły, Plan Nadzoru Pedagogicznego. (Uchwały 4/2013; 5/2013; 9/2013)

Rozmiar: 580 bajtów

Rada Rodziców wsparła działania szkoły zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie na dotację w celu utworzenia "Pracowni Przyrodniczej w Gimnazjum nr 1 w Zgierzu" i przeznaczyła 2122zł - zgodnie z regulaminem konkursu - wkład własny na realizację zadania. (Uchwała 2/2013)

Rozmiar: 580 bajtów

Rada Rodziców przeznaczyła 700zł ze środków zgromadzonych na koncie Rady Rodziców na zakup nagród dla najlepszych uczniów szkoły, wręczanych na zakończenie roku szkolnego. (Uchwała 1/2013)

Rozmiar: 580 bajtów

Każdego roku szkolnego Rada Rodziców wspomaga finansowo działania szkoły.
Dotychczasowa współpraca, wcześniej z Radą Szkoły, a teraz z Radą Rodziców była i jest bardzo owocna. Dzięki funduszom zebranym przez rodziców w ciągu ostatnich 5 lat szkoła wzbogaciła się o sprzęt audiowizualny (telewizory, odtwarzacze wideo i CD), pierwszy w szkole rzutnik multimedialny i sprzęt nagłaśniający (zestaw wzmacniacz z mikserem i dwie kolumny głośnikowe).
Rokrocznie z funduszy Rady Rodziców zakupujemy nagrody książkowe dla najwybitniejszych uczniów (albumy dla finalistów i laureatów) oraz dla najlepszych uczniów w poszczególnych klasach (za 10% zebranych pieniędzy).

Dzięki środkom z Rady Rodziców powstała sala terapii i uczniowie mogą korzystać w pełni z zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych organizowanych przez pedagoga i psychologa szkolnego oraz innych wychowawców.
Koszt ostatnich zakupów to 2.800zł.
Sala została otwarta 1 września 2009r.

Rodzice sfinansowali zakup wyposażenia do sali:
Rozmiar: 286 bajtów ławek
Rozmiar: 286 bajtów biurka
Rozmiar: 286 bajtów sprzętu audiwizualnego: telewizora LCD 32 cale i odtwarzacza DVD

Rozmiar: 15567 bajtów

Rozmiar: 13945 bajtów

Rozmiar: 13954 bajtów

Kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć je w powiększeniu

Do poprzedniej strony

Rozmiar: 1609 bajtów