TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI Rozmiar: 418 bajtów

Rozmiar: 1609 bajtów
Meetings and consultationsZ E B R A N I A   I   KONSULTACJE
L. p. Data Cel spotkania
1.
02.09.2020r.

Zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas VII i VIII - Zebranie informacyjne; Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii; wybory do Rady Rodziców;
zapoznanie z WSO i PSO.
przedstawienie informacji dotyczących pracy szkoły w nowym roku szkolnym, zapoznanie z dokumentami regulującymi proces dydaktyczny i wychowawczy

2. 21.10.2020r. - poinformowanie rodziców o wynikach nauczania i zachowania.

3. 18.11.2020r. Zebrania informujące o wynikach nauczania.

4. 16.12.2020r. Zebrania z Rodzicami - poinformowanie Rodziców o wynikach nauczania i zachowania; zawiadomienie o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych.

5. 27.01.2021r. - podsumowanie pracy w I półroczu.

6. 24.02.2021r. Poinformowanie rodziców o wynikach nauczania i zachowania. Spotkania konsultacyjne.

7. 24.03.2021r. Poinformowanie rodziców o wynikach nauczania i zachowania. Informacje dla rodziców o procedurach przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

8. 21.04.2021r. - Poinformowanie rodziców o wynikach nauczania i zachowania.

9. 19.05.2021r. - Poinformowanie rodziców o wynikach nauczania i zachowania. Procedury egzaminu ósmoklasisty. Informacje o naborze do szkół ponadpodstawowych.
Zawiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego. Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2020/2021.


Do poprzedniej strony

Rozmiar: 1609 bajtów