DOKUMENTY DLA RODZICÓW
POMOC RODZINIE Rozmiar: 1099 bajtów

Rozmiar: 1609 bajtówZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY WPROWADZAJĄCE NAUCZANIE ZDALNE

Rozmiar: 2664 bajtów

PLAKATY INFORMACYJNE

PLAKAT INFORMACYJNY

PLAKAT INFORMACYJNY O KORONAWIRUSIE

PLAKAT INFORMACYJNY MINISTERSTWA ZDROWIA

PLAKAT INFORMACYJNY O KWARANTANNIE

PLAKAT ZASADY KWARANTANNY

PLAKAT INFORMACYJNY DLA SENIORÓW

PLAKAT - SENIORZE ZADBAJ O SIEBIE

PLAKAT INFORMACYJNY DLA OBCOKRAJOWCÓW

Rozmiar: 2664 bajtów

OFERTY UBEZPIECZEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2020/2021:
https://kolorowennw.pl/

https://nau.pl/portfolio/nnw-dzieci-i-mlodziezy/

https://bezpieczny.pl/

Rozmiar: 2664 bajtów

Rozmiar: 13809 bajtów CYBERPRZEMOC - PORADNIK DLA RODZICÓW NA STRONIE MEN Zobacz... Rozmiar: 1182 bajtów

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 dokument

STRATEGIA ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ - COVID-19 - pobierz dokument

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW - POMIAR TEMPERATURY pobierz dokumentMATERIAŁY EDUKACYJNE DLA RODZICÓW

WSPARCIE RODZICÓW W OKRESIE STANU EPIDEMII - materiałyRozmiar: 96 bajtów ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAWODY - informacja POWIATOWEGO URZĘDU PRACY


Materiały opracowane przez Zespół ds. ProfilaktykiRozmiar: 96 bajtów BŁĘKITNA KARTA CZYLI JAK CHRONIĆ SIEBIE I BLISKICH PRZED ZAGROŻENIAMI


Rozmiar: 96 bajtów RODZIC NEGOCJATOREM

Rozmiar: 96 bajtów BULIMIA i ANOREKSJA - przyczyny, objawy, leczenie

Rozmiar: 96 bajtów CO MOGĄ ZROBIĆ RODZICE, ABY POMÓC DZIECKU W NAUCE?

Rozmiar: 96 bajtów SPOSOBY WZMACNIANIA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECI

Rozmiar: 96 bajtów UZALEŻNIENIE OD GIER

Rozmiar: 96 bajtów CHARAKTERYSTYKA WIEKU DORASTANIA

Rozmiar: 96 bajtów PODSTAWOWE WYMAGANIA I PRZECIWSKAZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ZAWODÓW zobacz...

Materiały Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego - "Decyzje młodzieży dotyczące przyszłości edukacyjno-zawodowej"
Rozmiar: 96 bajtów CO WARTO WIEDZIEĆ NA TEMAT UZALEŻNIENIA NASTOLATKÓW OD ALKOHOLU


Rozmiar: 96 bajtów POMAGAM DZIECKU WYBRAĆ SZKOŁĘ PONADGIMNZJALNĄ, ZAWÓD - materiały z publikacji "Edukacja dla pracy - Broszura dla rodziców" wyd. KOWEZiU


Rozmiar: 96 bajtów PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym - materiały z realizowanego w szkole programu Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi "ZDROWO ŻYĆ - ZDROWYM BYĆ" - Poradnika zdrowego stylu życia


Rozmiar: 96 bajtów WPŁYW KORZYSTANIA Z KOMPUTERA I INTERNETU NA ZACHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY - NIEBEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA


Rozmiar: 96 bajtów METODY KONSTRUKTYWNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ Z DZIECKIEM


NARKOMANIA - PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Rozmiar: 1172 bajtów


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ZOBACZ


Rozmiar: 1172 bajtów

PEDAGOG SZKOLNY - godziny pracy

p. DOROTA CICHOSZ

PONIEDZIAŁEK
9.00 - 13.00

WTOREK
11.30 - 15.30

ŚRODA
9.00 - 13.00

CZWARTEK
12.00 - 16.00

PIĄTEK
9.30 - 13.30

PSYCHOLOG SZKOLNY - godziny pracy

p. JUDYTA CZERKIEWICZ

PONIEDZIAŁEK
11.30 - 15.30

WTOREK
9.00 - 13.00

ŚRODA
12.00 - 16.00

CZWARTEK
9.00 - 13.00

PIĄTEK
9.00 - 12.00

Rozmiar: 1172 bajtów

POMOC SOCJANA W SZKOLE

Rozmiar: 1216 bajtów OBIADY

Dzieci mogą korzystać w szkole z bezpłatnych lub częściowo refundowanych obiadów.
Bliższe informacje, kto może ubiegać się o dotację, można uzyskać u szkolnego pedagoga.


STYPENDIA SOCJALNE Rozmiar: 1176 bajtów

Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na wniosek rodziców, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego lub pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły.
Druki wniosków można pobrać w sekrtariacie szkoły.

Warunki wypłacania stypendiów szkolnych uczniom pobierającym naukę
w szkołach znajdujących się na terenie miasta Zgierza.

Stypendia szkolne stanowią refundację poniesionych kosztów na:
1. pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup:
a) podręczników, encyklopedii, słowników, atlasów, lektur szkolnych i innych książek służących do nauki,
b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych przyborów szkolnych (typu kalkulator, itp.)
c) stroju i obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego,
d) sprzętu komputerowego.


2. Stypendium szkolne może całkowicie lub częściowo pokryć koszty związane z:
a) udziałem dziecka w zajęciach edukacyjnych, w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, innych,
b) udziałem dziecka w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak wyjazdy na wycieczki szkolne, zielone szkoły,
c) koszty ponoszone przez ucznia podczas wycieczek tematycznych tj. bilety do kina, teatru, muzeum,
d) czesne za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej,
e) dojazdami dzieci do szkół środkami komunikacji zbiorowej,
f) korzystaniem z posiłków w stołówce szkoły,
g) inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szkołę jak również koszty, których ponoszenie wynika
z odrębnych przepisów np. ubezpieczenie wypadkowe,
h) zakupem okularów leczniczych.

Rodzice i opiekunowie dzieci zobowiązani są do zbierania i przedstawiania w placówce rachunków (imiennych faktur), na których powinno znajdować się imię i nazwisko rodzica (opiekuna),
imię i nazwisko dziecka.
Obszerne fragmenty REGULAMINU w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zameldowanych na terenie Gminy Miasto Zgierz
Kliknij - STYPENDIA SOCJALNE Rozmiar: 1083 bajtówRozmiar: 1092 bajtów ADRESY INSTYTUCJI NIOSĄCYCH POMOC RODZINIE Rozmiar: 1092 bajtów

Instytucje udzielające pomocy dzieciom i ich rodzinom - zobacz...Rozmiar: 1062 bajtów

Do poprzedniej strony

Rozmiar: 1609 bajtów