SZKOLNA STATYSTYKA

Rozmiar: 1609 bajtów

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY - CZERWIEC 2020

W roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 150 uczniów.
WYNIKI EGZAMINU W 9 STOPNIOWEJ SKALI STANINOWEJ Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW:
język polski - 5 (poziom średni)
matematyka - 6 (poziom wyżej średni)
język angielski - 6 (poziom wyżej średni)

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI UZYSKALI Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY WYNIKI WYŻSZE
NIŻ ŚREDNIA Z EGZAMINU W KRAJU, WOJEWÓDZTWIE, POWIECIE, GMINIE i w ZGIERZU!

WYNIKI UCZNIÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI PROCENTOWEJ

WYNIK % SP nr 1 KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA
język polski 60 59 58 57 54
matematyka 47 46 47 46 42
język angielski 57 54 54 57 56

ŚREDNIE WYNIKI UCZNIÓW W KLASACH Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI PROCENTOWEJ

KLASA8A8B8C8D 8E 8F8G
język polski (%) 6549595663 6558
matematyka (%) 6037483840 5643
język angielski (%) 624759 53 56 6655Rozmiar: 984 bajtów ZOBACZ WYNIKI EGZAMIANU ÓSMOKLASISTY NA STRONIE OKE w ŁODZI

Rozmiar: 1609 bajtów

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - KWIECIEŃ 2019

W roku szkolnym 2018/2019 do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 148 uczniów.
WYNIKI EGZAMINU W 9 STOPNIOWEJ SKALI STANINOWEJ Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI:
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA:
historia i wos - 6 (poziom wyżej średni)
język polski - 6 (poziom wyżej średni)
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA:
matematyka - 6 (poziom wyżej średni)
przedmioty przyrodnicze - 6 (poziom wyżej średni)
JĘZYK NOWOŻYTNY - JĘZYK ANGIELSKI
język angielski - poziom podstawowy - 7 (poziom wysoki)
język angielski - poziom rozszerzony - 61,5%

UCZNIOWIE GIMNAZJUM nr 1 UZYSKALI Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WYNIKI WYŻSZE
NIŻ ŚREDNIA Z EGZAMINU W KRAJU, GMINIE, WOJEWÓDZTWIE i POWIECIE ZGIERSKIM!

WYNIKI UCZNIÓW Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI W SKALI PROCENTOWEJ

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
Średnia szkoły:
Historia i WOS - 60,6%
Język polski - 66,2%

Średnia WOS i historia: w gminie Zgierz - 55%, w powiecie zgierskim - 58%; w województwie - 59%; w kraju - 59%
Średnia język polski: w gminie Zgierz - 58%, w powiecie zgierskim - 62%; w województwie - 63%; w kraju - 63%

KLASA 3A 3B 3C 3D 3E 3F
historia i WOS (%) 64,9 60,8 56,9 66,9 55,0 58,8
język polski (%) 70,5 60,4 65,2 73,8 61,5 66,6

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
Średnia szkoły:
przedmioty przyrodnicze - 50,1%
matematyka - 43,4%

Średnia przedmioty przyrodnicze: w gminie Zgierz - 46%, w powiecie zgierskim - 48%; w województwie - 50%; w kraju - 49%
matematyka: w gminie Zgierz - 37%, w powiecie zgierskim - 42%; w województwie - 43%; w kraju - 43%

KLASA 3A 3B 3C 3D 3E 3F
przedmioty przyrodnicze (%)53,6 50,8 51,2 54,1 44,4 46,3
matematyka (%)45,3 44,0 47,8 47,4 38,1 37,5

JĘZYK ANGIELSKI:
Średnia szkoły:
język angielski poziom podstawowy - 75,4%
język angielski poziom rozszerzony - 61,5%

Średnia język angielski poziom podstawowy: w gminie Zgierz - 70%, w powiecie zgierskim - 68%; w województwie - 69%; w kraju - 69%
Średnia język angielski poziom rozszerzony: w gminie Zgierz - 54%, w powiecie zgierskim - 53%; w województwie - 52%; w kraju - 53%

KLASA 3A 3B 3C 3D 3E 3F
J. ANGIELSKI
poziom podstawowy (%)
83,2 69,6 76,8 89,0 64,5 70,4
J. ANGIELSKI
poziom rozszerzony (%)
70,4 53,9 63,6 80,9 48,7 52,4

Rozmiar: 984 bajtów ZOBACZ WYNIKI EGZAMIANU GIMNAZJALNEGO NA STRONIE OKE w ŁODZI

Rozmiar: 1609 bajtów

KLASYFIKACJA ROCZNA KLAS 7 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Liczba uczniów zapisanych - 160
Liczba uczniów bez ocen "ndst" - 155
Liczba uczniów z ocenami "ndst" - 1
Liczba uczniów nieklasyfikowanych - 1
Średnia ocen z przedmiotów - 3,82
Średnia frekwencja - 89,11%

OCENY Z ZACHOWANIA (ogółem)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

46

59

26

24

5

0

OCENY - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. 7A 4,14
2. 7F 4,03
3. 7B 3,88

FREKEWENCJA - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. 7F 91,52%
2. 7D 90,13%
3. 7B 89,82%

KLASYFIKACJA ROCZNA KLAS 8 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Liczba uczniów zapisanych - 168
Liczba uczniów bez ocen "ndst" - 168
Liczba uczniów z ocenami "ndst" - 0
Liczba uczniów nieklasyfikowanych - 0
Średnia ocen z przedmiotów - 4,04
Średnia frekwencja - 87,77%

OCENY Z ZACHOWANIA (ogółem)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

42

71

34

17

4

0

OCENY - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. 8G 4,59
2. 8H 4,36
3. 8F 4,22

FREKEWENCJA - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. 8G 89,96%
2. 8F 89,30%
3. 8D 88,84%

KLASYFIKACJA ROCZNA KLAS III GIMNAZJUM nr 1 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Liczba uczniów zapisanych - 148
Liczba uczniów bez ocen "ndst" - 148
Liczba uczniów z ocenami "ndst" - 0
Liczba uczniów nieklasyfikowanych - 0
Średnia ocen z przedmiotów - 4,17
Średnia frekwencja - 89,80%

OCENY Z ZACHOWANIA (ogółem)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

68

48

25

7

0

0

OCENY - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. 3D 4,50
2. 3C 4,29
3. 3A 4,17

FREKEWENCJA - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. 3E 89,50%
2. 3A 89,45%
3. 3C 88,98%

Rozmiar: 1609 bajtów

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - KWIECIEŃ 2018

W roku szkolnym 2017/2018 do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 147 uczniów.
WYNIKI EGZAMINU W 9 STOPNIOWEJ SKALI STANINOWEJ Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI:
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA:
historia i wos - 6 (wynik wyżej średni)
język polski - 6 (wynik wyżej średni)
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA:
matematyka - 6 (wynik wyżej średni)
przedmioty przyrodnicze - 6 (wynik wyżej średni)
JĘZYK NOWOŻYTNY - JĘZYK ANGIELSKI
język angielski - poziom podstawowy - 6 (wynik wyżej średni)
język angielski - poziom rozszerzony - 59,5%

UCZNIOWIE GIMNAZJUM nr 1 UZYSKALI Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WYNIKI WYŻSZE
NIŻ ŚREDNIA Z EGZAMINU W KRAJU, GMINIE i POWIECIE ZGIERSKIM!

WYNIKI UCZNIÓW Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI W SKALI PROCENTOWEJ

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
Średnia szkoły:
Historia i WOS - 59,2%
Język polski - 69,4%

Średnia WOS i historia: w gminie Zgierz - 56,6%, w powiecie zgierskim - 57,9%; w kraju - 59%
Średnia język polski: gminie Zgierz - 65,3%, w powiecie zgierskim - 66,7%; w kraju - 68%

KLASA 3A 3B 3C 3D 3E 3F
historia i WOS (%) 60,3 57,7 66,9 60,7 51,7 56,1
język polski (%) 71,8 64,9 75,1 70,5 62,1 70,9

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
Średnia szkoły:
przedmioty przyrodnicze - 59,7%
matematyka - 54,6%

Średnia przedmioty przyrodnicze: w gminie Zgierz - 54,8%, w powiecie zgierskim - 55,1%; w kraju - 56%
matematyka: w gminie Zgierz - 48,8%, w powiecie zgierskim - 50,6%; w kraju - 52%

KLASA 3A 3B 3C 3D 3E 3F
przedmioty przyrodnicze (%)61,9 56,2 69,2 63,8 50,3 55,0
matematyka (%)57,1 48,0 68,5 58,6 43,9 49,5

JĘZYK ANGIELSKI:
Średnia szkoły:
język angielski poziom podstawowy - 73,8%
język angielski poziom rozszerzony - 59,5%

Średnia język angielski poziom podstawowy: w gminie Zgierz - 71,6%, w powiecie zgierskim - 69,0%; w kraju - 68%
Średnia język angielski poziom rozszerzony: w gminie Zgierz - 56,3%, w powiecie zgierskim - 52,8%; w kraju - 52%

KLASA 3A 3B 3C 3D 3E 3F
J. ANGIELSKI
poziom podstawowy (%)
80,6 67,5 79,5 75,7 66,8 70,7
J. ANGIELSKI
poziom rozszerzony (%)
66,1 51,5 65,7 63,0 53,6 55,6

Rozmiar: 984 bajtów ZOBACZ WYNIKI EGZAMIANU GIMNAZJALNEGO NA STRONIE OKE w ŁODZI

Rozmiar: 1609 bajtów

KLASYFIKACJA ROCZNA KLAS 7 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Liczba uczniów zapisanych - 173
Liczba uczniów bez ocen "ndst" - 170
Liczba uczniów z ocenami "ndst" - 1
Liczba uczniów nieklasyfikowanych - 1
Średnia ocen z przedmiotów - 3,88
Średnia frekwencja - 88,27%

OCENY Z ZACHOWANIA (ogółem)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

37

51

55

18

1

0

OCENY - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. 7G 4,47
2. 7H 4,20
3. 7C 4,01

FREKEWENCJA - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. 7H 91,58%
2. 7G 91,01%
3. 7A 90,08%

KLASYFIKACJA ROCZNA ODDZIAŁY GIMNAZJUM nr 1 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Liczba uczniów zapisanych - 291
Liczba uczniów bez ocen "ndst" - 287
Liczba uczniów z ocenami "ndst" - 4
Liczba uczniów nieklasyfikowanych - 3
Średnia ocen z przedmiotów - 4,10
Średnia frekwencja - 88,86%

OCENY Z ZACHOWANIA (ogółem)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

108

94

59

23

4

0

OCENY - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. 3D 4,61
2. 3C 4,44
3. 2D 4,37

FREKEWENCJA - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. 3D 91,60%
2. 3C 91,12%
3. 2D 90,35%

Rozmiar: 1609 bajtów

KLASYFIKACJA PÓŁROCZNA KLAS 7 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Liczba uczniów zapisanych - 173
Liczba uczniów bez ocen "ndst" - 157
Liczba uczniów z ocenami "ndst" - 16
Liczba uczniów nieklasyfikowanych - 0
Średnia ocen z przedmiotów - 3,80
Średnia frekwencja - 91,07%

OCENY Z ZACHOWANIA (ogółem)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

35

56

52

17

8

4

OCENY - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. 7G 4,24
2. 7H 4,19
3. 7F 3,97

FREKEWENCJA - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. 7H 95,54%
2. 7A 93,44%
3. 7E 92,00%

KLASYFIKACJA PÓŁROCZNA ODDZIAŁY GIMNAZJUM nr 1 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Liczba uczniów zapisanych - 293
Liczba uczniów bez ocen "ndst" - 249
Liczba uczniów z ocenami "ndst" - 44
Liczba uczniów nieklasyfikowanych - 9
Średnia ocen z przedmiotów - 3,76
Średnia frekwencja - 88,86%

OCENY Z ZACHOWANIA (ogółem)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

93

85

70

29

15

0

OCENY - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. 2D 4,19
2. 3D 4,17
3. 3C 3,99

FREKEWENCJA - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. 2A 93,35%
2. 3C 91,77%
3. 2C 90,82%

Rozmiar: 1609 bajtów

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - KWIECIEŃ 2017

W roku szkolnym 2016/2017 do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 181 uczniów.
WYNIKI EGZAMINU W 9 STOPNIOWEJ SKALI STANINOWEJ Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI:
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA:
historia i wos - 6 (wynik wyżej średni)
język polski - 7 (wynik wysoki)
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA:
matematyka - 6 (wynik wyżej średni)
przedmioty przyrodnicze - 6 (wynik wyżej średni)
JĘZYK NOWOŻYTNY - JĘZYK ANGIELSKI
język angielski - poziom podstawowy - 7 (wynik wysoki)
język angielski - poziom rozszerzony - 58,8%

UCZNIOWIE GIMNAZJUM nr 1 UZYSKALI Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WYNIKI WYŻSZE
NIŻ ŚREDNIA Z EGZAMINU W KRAJU, WOJEWÓDZTWIE, GMINIE, POWIECIE ZGIERSKIM i MIEŚCIE ZGIERZU!

WYNIKI UCZNIÓW Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI W SKALI PROCENTOWEJ

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
Średnia szkoły:
Historia i WOS - 62,5%
Język polski - 76,9%

Średnia WOS i historia: w Zgierzu - 58,7%, w powiecie zgierskim - 58,6%; w województwie - 59%; w kraju - 59%
Średnia język polski: w Zgierzu - 70,5%, w powiecie zgierskim - 69,8%; w województwie - 70%; w kraju - 69%

KLASA 3A 3B 3C 3D 3E 3F3G
historia i WOS (%) 59,9 64,8 63,5 59,7 65,0 66,058,8
język polski (%) 76 77,4 77,3 79,4 74,6 80,073,0

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
Średnia szkoły:
przedmioty przyrodnicze - 54,5%
matematyka - 51,4%

Średnia przedmioty przyrodnicze: w Zgierzu - 50,4%, w powiecie zgierskim - 50,3%; w województwie - 53%; w kraju - 52%
matematyka: w Zgierzu - 44,7%, w powiecie zgierskim - 45,4%; w województwie - 47%; w kraju - 47%

KLASA 3A 3B 3C 3D 3E 3F3G
przedmioty przyrodnicze (%)57,4 53,4 60,0 47,4 56,4 53,450,3
matematyka (%)60,2 48 58,9 50,4 54,5 45,841,5

JĘZYK ANGIELSKI:
Średnia szkoły:
język angielski poziom podstawowy - 76,6%
język angielski poziom rozszerzony - 58,8%

Średnia język angielski poziom podstawowy: w Zgierzu - 71,9%, w powiecie zgierskim - 68,4%; w województwie - 67%; w kraju - 67%
Średnia język angielski poziom rozszerzony: w Zgierzu - 54,2%, w powiecie zgierskim - 49,8%; w kraju - 49%

KLASA 3A 3B 3C 3D 3E 3F3G
J. ANGIELSKI
poziom podstawowy (%)
81,2 76,5 71,2 76,1 79,4 79,771,7
J. ANGIELSKI
poziom rozszerzony (%)
65,3 62,1 55,0 55,5 62,1 65,645,5

Rozmiar: 984 bajtów ZOBACZ WYNIKI EGZAMIANU GIMNAZJALNEGO NA STRONIE OKE w ŁODZI

Rozmiar: 1609 bajtów

KLASYFIKACJA ROCZNA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Liczba uczniów zapisanych - 479
Liczba uczniów bez ocen "ndst" - 471
Liczba uczniów z ocenami "ndst" - 8
Liczba uczniów nieklasyfikowanych - 4
Średnia z przedmiotów obowiązkowych - 4,01
Średnia frekwencja - 89,18%

OCENY Z ZACHOWANIA (ogółem)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

164

151

101

48

9

0

OCENY - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. ID 4,24
2. IID 4,23
3. IIIE 4,62

FREKEWENCJA - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. ID 92,64%
2. IIC 91,60%
3. IIIA 92,54%

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Liczba uczniów zapisanych - 484
Liczba uczniów bez ocen "ndst" - 416
Liczba uczniów z ocenami "ndst" - 68
Liczba uczniów nieklasyfikowanych - 5
Średnia z przedmiotów obowiązkowych - 3,78
Średnia frekwencja - 90,22%

OCENY Z ZACHOWANIA (ogółem)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

136

154

127

37

23

2

OCENY - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. IC 4,08
2. IIE 4,01
3. IIIE 4,33

FREKEWENCJA - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. ID 95,22%
2. IIC 92,57%
3. IIIA 92,91%

Rozmiar: 1609 bajtów

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - KWIECIEŃ 2016

W roku szkolnym 2015/2016 do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 156 uczniów.
WYNIKI EGZAMINU W 9 STOPNIOWEJ SKALI STANINOWEJ Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI:
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA:
historia i wos - 5 (wynik średni)
język polski - 6 (wynik wyżej średni)
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA:
matematyka - 5 (wynik średni)
przedmioty przyrodnicze - 5 (wynik średni)
JĘZYK NOWOŻYTNY - JĘZYK ANGIELSKI
język angielski - poziom podstawowy - 6 (wynik wyżej średni)
język angielski - poziom rozszerzony - 48,3%

UCZNIOWIE GIMNAZJUM nr 1 UZYSKALI Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO poziom podstawowy WYNIKI WYŻSZE
NIŻ ŚREDNIA Z EGZAMINU W KRAJU, WOJEWÓDZTWIE, GMINIE, POWIECIE ZGIERSKIM i MIEŚCIE ZGIERZU!
WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ i MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ SĄ NAJLEPSZE W ZGIERZU!

WYNIKI UCZNIÓW Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI W SKALI PROCENTOWEJ

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
Średnia szkoły:
Historia i WOS - 55,3%
Język polski - 71,5%

Średnia WOS i historia: w powiecie zgierskim - 55%; w województwie - 56%; w kraju - 56%
Średnia język polski: w powiecie zgierskim - 68%; w województwie - 69%; w kraju - 69%

KLASA 3A 3B 3C 3D 3E 3F
historia i WOS (%) 58,4 53,0 52,6 51,7 59,2 57,5
język polski (%) 75,1 69,3 65,2 68,3 80,2 72,0

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
Średnia szkoły:
przedmioty przyrodnicze - 51,0%
matematyka - 47,2%

Średnia przedmioty przyrodnicze: w powiecie zgierskim - 50%; w województwie - 52%; w kraju - 51%
matematyka: w powiecie zgierskim - 48%; w województwie - 49%; w kraju - 49%

KLASA 3A 3B 3C 3D 3E 3F
przedmioty przyrodnicze (%)52,6 49,9 50,5 47,7 56,2 49,4
matematyka (%)55,8 42,3 44,8 41,3 54,2 45,3

JĘZYK ANGIELSKI:
Średnia szkoły:
język angielski poziom podstawowy - 70,0%
język angielski poziom rozszerzony - 48,3%

Średnia język angielski poziom podstawowy: w powiecie zgierskim - 66%; w województwie - 64%; w kraju - 64%
Średnia język angielski poziom rozszerzony: w powiecie zgierskim - 45%; w województwie - 44%; w kraju - 45%

KLASA 3A 3B 3C 3D 3E 3F
J. ANGIELSKI
poziom podstawowy (%)
67,2 70,8 66,0 72,5 72,8 70,5
J. ANGIELSKI
poziom rozszerzony (%)
46,0 45,5 44,2 54,2 52,1 48,1

Rozmiar: 984 bajtów ZOBACZ WYNIKI EGZAMIANU GIMNAZJALNEGO NA STRONIE OKE w ŁODZI

Rozmiar: 1609 bajtów

KLASYFIKACJA ROCZNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Liczba uczniów zapisanych - 501
Liczba uczniów bez ocen "ndst" - 495
Liczba uczniów z ocenami "ndst" - 6
Liczba uczniów nieklasyfikowanych - 4
Średnia z przedmiotów obowiązkowych - 3,92
Średnia frekwencja - 90,39%

OCENY Z ZACHOWANIA (ogółem)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

140

166

121

80

17

1

OCENY - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. ID 4,12
2. IIE 4,34
3. IIIA 4,03

FREKEWENCJA - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. IC 95,10%
2. IIA 93,70%
3. IIIC 91,70%

Rozmiar: 1609 bajtów

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Liczba uczniów zapisanych - 502
Liczba uczniów bez ocen "ndst" - 428
Liczba uczniów z ocenami "ndst" - 74
Liczba uczniów nieklasyfikowanych - 6
Średnia z przedmiotów obowiązkowych - 3,69
Średnia frekwencja - 90,45%

OCENY Z ZACHOWANIA (ogółem)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

132

161

123

54

20

1

OCENY - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. IC 4,07
2. IIE 4,03
3. IIIE 3,86

FREKEWENCJA - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. IC 95,68%
2. IIA 93,74%
3. IIIC 92,70%

Rozmiar: 1609 bajtów

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - KWIECIEŃ 2015

W roku szkolnym 2014/2015 do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 157 uczniów.
WYNIKI EGZAMINU W 9 STOPNIOWEJ SKALI STANINOWEJ Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI:
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA:
historia i wos - 7 (wynik wysoki)
język polski - 7 (wynik wysoki)
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA:
matematyka - 6 (wynik wyżej średni)
przedmioty przyrodnicze - 7 (wynik wysoki)
JĘZYK NOWOŻYTNY - JĘZYK ANGIELSKI
język angielski - poziom podstawowy - 7 (wynik wysoki)
język angielski - poziom rozszerzony - 55,6%

UCZNIOWIE GIMNAZJUM nr 1 UZYSKALI Z PRZEDMIOTÓW WYNIKI WYŻSZE
NIŻ ŚREDNIA Z EGZAMINU W KRAJU, WOJEWÓDZTWIE, GMINIE, POWIECIE ZGIERSKIM i MIEŚCIE ZGIERZU!

WYNIKI UCZNIÓW Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI W SKALI PROCENTOWEJ

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
Średnia szkoły:
Historia i WOS - 68,5%
Język polski - 67,9%

Średnia WOS i historia: w Zgierzu - 64,3%; w powiecie zgierskim - 64%; w województwie - 64%; w kraju - 64%
Średnia język polski: w Zgierzu - 61,5%; w powiecie zgierskim - 62%; w województwie - 63%; w kraju - 62%

KLASA 3A 3B 3C 3D 3E 3F
historia i WOS (%) 65,9 66,6 72,3 71,8 66,4 68,3
język polski (%) 68,5 61,1 72,7 69,5 63,7 72,3

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
Średnia szkoły:
przedmioty przyrodnicze - 52,5%
matematyka - 51,9%

Średnia przedmioty przyrodnicze: w Zgierzu - 49,4%; w powiecie zgierskim - 49%; w województwie - 50%; w kraju - 50%
matematyka: w Zgierzu - 45,5%; w powiecie zgierskim - 47%; w województwie - 48%; w kraju - 48%

KLASA 3A 3B 3C 3D 3E 3F
przedmioty przyrodnicze (%)51,8 51,9 55,5 54,2 47,5 53,7
matematyka (%)48,7 49,3 63,1 49,3 52,8 49,8

JĘZYK ANGIELSKI:
Średnia szkoły:
język angielski poziom podstawowy - 76,4%
język angielski poziom rozszerzony - 55,6%

Średnia język angielski poziom podstawowy: w Zgierzu - 70,6%; w powiecie zgierskim - 67%; w województwie - 66%; w kraju - 67%
Średnia język angielski poziom rozszerzony: w Zgierzu - 64,3%; w powiecie zgierskim - 47%; w województwie - 47%; w kraju - 48%

KLASA 3A 3B 3C 3D 3E 3F
J. ANGIELSKI
poziom podstawowy (%)
81,4 70,5 78,5 78,5 72,4 75,9
J. ANGIELSKI
poziom rozszerzony (%)
64,5 45,1 59,0 59,2 47,4 56,6

Rozmiar: 984 bajtów ZOBACZ WYNIKI EGZAMIANU GIMNAZJALNEGO NA STRONIE OKE w ŁODZI

Rozmiar: 1609 bajtów

KLASYFIKACJA KOŃCOWA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Liczba uczniów zapisanych - 514
Liczba uczniów bez ocen "ndst" - 502
Liczba uczniów z ocenami "ndst" - 12
Liczba uczniów nieklasyfikowanych - 1
Średnia roczna z przedmiotów obowiązkowych - 3,93
Średnia frekwencja - 88,33%

OCENY Z ZACHOWANIA (ogółem)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

151

176

120

44

15

2

OCENY - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. IA 4,15
2. IIA 4,00
3. IIIA 4,39

FREKEWENCJA - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. IA 94,23%
2. IIA 89,94%
3. IIIB 88,66%

Rozmiar: 1609 bajtów

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Liczba uczniów zapisanych - 512
Liczba uczniów bez ocen "ndst" - 456
Liczba uczniów z ocenami "ndst" - 56
Liczba uczniów nieklasyfikowanych - 3
Średnia roczna z przedmiotów obowiązkowych - 3,74
Średnia frekwencja - 89,2%

OCENY Z ZACHOWANIA (ogółem)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

135

179

124

55

16

1

OCENY - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. IA 4,06
2. IIA 3,84
3. IIIA 3,93

FREKEWENCJA - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. IA 94,7%
2. IID 92,14%
3. IIIC 91,36%

Rozmiar: 1609 bajtów

KLASYFIKACJA KOŃCOWA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Liczba uczniów zapisanych - 509
Liczba uczniów bez ocen "ndst" - 500
Liczba uczniów z ocenami "ndst" - 9
Liczba uczniów nieklasyfikowanych - 5
Średnia roczna z przedmiotów obowiązkowych - 3,87
Średnia frekwencja - 88,46%

OCENY Z ZACHOWANIA (ogółem)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

135

186

117

50

19

1

OCENY - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. IA 3,96
2. IIA 4,16
3. IIIA 4,09

FREKEWENCJA - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. IB 92,24%
2. IIB 91,47%
3. IIIA 90,57%

Rozmiar: 1609 bajtów

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - KWIECIEŃ 2014

W roku szkolnym 2013/2014 do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 176 uczniów.
WYNIKI EGZAMINU W 9 STOPNIOWEJ SKALI STANINOWEJ Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI:
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA:
historia i wos - 6 (wynik wyżej średni)
język polski - 6 (wynik wyżej średni)
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA:
matematyka - 5 (wynik średni)
przedmioty przyrodnicze - 6 (wynik wyżej średni)
JĘZYK NOWOŻYTNY - JĘZYK ANGIELSKI
język angielski - poziom podstawowy - 7 (wynik wysoki)
język angielski - poziom rozszerzony - 50,8%

UCZNIOWIE GIMNAZJUM nr 1 UZYSKALI Z WIĘKSZOŚCI PRZEDMIOTÓW WYNIKI WYŻSZE
NIŻ ŚREDNIA Z EGZAMINU W KRAJU i W ZGIERZU!

WYNIKI UCZNIÓW Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI W SKALI PROCENTOWEJ

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
Średnia szkoły:
WOS i historia - 61,3%
Język polski - 71,0%

Średnia WOS i historia: w Zgierzu - 58,1%; kraju - 59,0%
Średnia język polski: w Zgierzu - 66,7%; kraju - 68,0%

KLASA 3A 3B 3C 3D 3E 3F
język polski (%) 74,4 68,4 70,2 74,4 65,5 73,2
WOS i historia (%) 65,5 58,5 57,0 64,0 58,4 64,7

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
Średnia szkoły:
przedmioty przyrodnicze - 52,4%
matematyka - 45,5%

Średnia przedmioty przyrodnicze: w Zgierzu - 50,6%: kraju - 53%
matematyka: w Zgierzu - 41,7%: kraju - 48%

KLASA 3A 3B 3C 3D 3E 3F
przedmioty przyrodnicze (%)61,5 48,3 43,8 58,8 45,7 56,3
matematyka (%)51,7 42,7 38,6 50,4 42,2 47,5

JĘZYK ANGIELSKI:
Średnia szkoły:
język angielski poziom podstawowy - 75,1%
język angielski poziom rozszerzony - 50,8%

Średnia język angielski poziom podstawowy: w Zgierzu - 68,8%; kraju - 66%
Średnia język angielski poziom rozszerzony: w Zgierzu - 47,5%

KLASA 3A 3B 3C 3D 3E 3F
J. ANGIELSKI
poziom podstawowy (%)
80,7 75,3 66,8 76,2 67,6 83,7
J. ANGIELSKI
poziom rozszerzony (%)
60,5 49,9 38,3 52,9 43,2 60,3

Rozmiar: 1609 bajtów

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Liczba uczniów zapisanych - 507
Liczba uczniów bez ocen "ndst" - 413
Liczba uczniów z ocenami "ndst" - 83
Liczba uczniów nieklasyfikowanych - 10
Średnia roczna z przedmiotów obowiązkowych - 3,65
Średnia frekwencja - 88,34%

OCENY Z ZACHOWANIA (ogółem)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

105

117

125

59

35

5

OCENY - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. IA 3,84
2. IIC 4,03
3. IIIA 3,65

FREKEWENCJA - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. ID 91,63%
2. IIE 91,50%
3. IIIB 91,30%

Rozmiar: 1609 bajtów

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - KWIECIEŃ 2013

W roku szkolnym 2012/2013 do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 168 uczniów.
WYNIKI EGZAMINU W 9 STOPNIOWEJ SKALI STANINOWEJ Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI:
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA:
historia i wos - 6 (wynik wyżej średni)
język polski - 6 (wynik wyżej średni)
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA:
matematyka - 5 (wynik średni)
przedmioty przyrodnicze - 6 (wynik wyżej średni)
JĘZYK NOWOŻYTNY - JĘZYK ANGIELSKI
język angielski - poziom podstawowy - 7 (wynik wysoki)
język angielski - poziom rozszerzony - 50,6%

UCZNIOWIE GIMNAZJUM nr 1 UZYSKALI NAJLEPSZE WYNIKI Z EGZAMINU WŚRÓD PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW W ZGIERZU!

WYNIKI UCZNIÓW Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI W SKALI PROCENTOWEJ (w nawiasie podano skalę punktową)

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
Średnia szkoły:
WOS i historia (skala procentowa) - 60,8% (punktowa - 20,05 na 33 punkty)
Język polski (skala procentowa) - 65,6% (punktowa - 20,98 na 32 punkty)

Średnia WOS i historia: w województwie - 58,0%; kraju - 58,0%
Średnia język polski: w województwie - 62,6%; kraju - 62,0%

KLASA 3A 3B 3C 3D 3E 3F
język polski (%) 70,1 66,1 64,3 67,4 55,6 68,3
WOS i historia (%) 64,6 59,8 66,6 58,1 54,7 59,1

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
Średnia szkoły:
przedmioty przyrodnicze (skala procentowa) - 61,1%(punktowa - 17,10 na 28 punktów)
matematyka (skala procentowa) - 47,6% (punktowa - 13,81 na 29 punktów)

Średnia przedmioty przyrodnicze: w województwie - 59,7%: kraju - 59%
matematyka: w województwie - 48,4%: kraju - 48%

KLASA 3A 3B 3C 3D 3E 3F
przedmioty przyrodnicze (%)63,6 61,3 67,9 61,9 52,5 57,1
matematyka (%)51,5 46,7 57,5 48,3 40,8 38,7

JĘZYK ANGIELSKI:
Średnia szkoły:
język angielski poziom podstawowy (skala procentowa) - 71,2% (punktowa 28,46 na 40)
język angielski poziom rozszerzony (skala procentowa) - 50,6% (punktowa 20,23 na 40)

Średnia język angielski poziom podstawowy: w województwie - 63,0%; kraju - 63%
Średnia język angielski poziom rozszerzony: w województwie - 45,6%; kraju - 45%

KLASA 3A 3B 3C 3D 3E 3F
J. ANGIELSKI
poziom podstawowy (%)
75,2 74,9 76,2 74,1 54,2 69,2
J. ANGIELSKI
poziom rozszerzony (%)
53,0 52,8 56,6 53,5 33,1 50,1

Szczegółowe raporty z egzaminu dostępne na stronie OKE - ZOBACZ.

Rozmiar: 1609 bajtów

KLASYFIKACJA ROCZNA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Liczba uczniów zapisanych - 520
Liczba uczniów bez ocen "ndst" - 494
Liczba uczniów z ocenami "ndst" - 26
Liczba uczniów nieklasyfikowanych - 1
Średnia roczna z przedmiotów obowiązkowych - 3,87
Średnia frekwencja - 87,98%

OCENY Z ZACHOWANIA (ogółem)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

180

162

92

53

31

1

OCENY - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. ID 4,05
2. IIA 3,94
3. IIIC 4,24

FREKEWENCJA - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. IB 90,80%
2. IIB 91,56%
3. IIIF 89,70%

Rozmiar: 1609 bajtów

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Liczba uczniów zapisanych - 520
Liczba uczniów bez ocen "ndst" - 402
Liczba uczniów z ocenami "ndst" - 110
Liczba uczniów nieklasyfikowanych - 8
Średnia roczna z przedmiotów obowiązkowych - 3,67
Średnia frekwencja - 88,99%

OCENY Z ZACHOWANIA (ogółem)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

112

163

131

61

41

2

OCENY - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. ID 4,01
2. IIA 3,78
3. IIIC 3,97

FREKEWENCJA - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. IA 92,40%
2. IIF 91,35%
3. IIIB 90,43%

Rozmiar: 1609 bajtów

WYNIKI EGZAMINU PRÓBNEGO - GRUDZIEŃ 2012
WYNIKI W SKALI PROCENTOWEJ (w nawiasie podano skalę punktową)

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
Średnia szkoły:
WOS i historia (skala procentowa) - 48,0 (punktowa 15,6)
Język polski (skala procentowa) - 62,0 (punktowa 16,8)

Średnia WOS i historia: w województwie - 44,0; kraju - 43,0
Średnia język polski: w województwie - 58,0; kraju - 57,0

KLASA 3A 3B 3C 3D 3E 3F
język polski 66,0 59,0 65,0 66,0 51,0 63,0
WOS i historia 49,0 43,0 55,0 43,0 47,0 47,0

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
Średnia szkoły:
przedmioty przyrodnicze (skala procentowa) - 58,0 (punktowa 17,8)
matematyka (skala procentowa) - 60,0 (punktowa 17,1)

Średnia przedmioty przyrodnicze: w województwie - 58,0: kraju - 57,0
matematyka: w województwie - 60,0: kraju - 59,0

KLASA 3A 3B 3C 3D 3E 3F
przedmioty przyrodnicze63,0 59,0 65,0 58,0 54,0 59,0
matematyka62,0 57,0 65,0 58,0 51,0 52,0

JĘZYK ANGIELSKI:
Średnia szkoły:
język angielski poziom podstawowy (skala procentowa) - 76,0 (punktowa 30,3 na 40)
język angielski poziom rozszerzony (skala procentowa) - 48,0 (punktowa 18,9 na 40)

Średnia język angielski poziom podstawowy: w województwie - 65,0; kraju - 64,0
Średnia język angielski poziom rozszerzony: w województwie - 43,0; kraju - 42,0

KLASA 3A 3B 3C 3D 3E 3F
J. ANGIELSKI
poziom podstawowy
80,0 78,0 78,0 84,0 63,0 73,0
J. ANGIELSKI
poziom rozszerzony
51,0 44,0 49,0 55,0 33,0 49,0

Rozmiar: 1609 bajtów

KLASYFIKACJA ROCZNA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Liczba uczniów zapisanych - 510
Liczba uczniów bez ocen "ndst" - 478
Liczba uczniów z ocenami "ndst" - 26
Liczba uczniów nieklasyfikowanych - 6
Średnia roczna z przedmiotów obowiązkowych - 3,83
Średnia frekwencja - 88,34%

OCENY Z ZACHOWANIA (ogółem)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

147

146

115

71

25

2

OCENY - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. IA 3,90
2. IIC 4,11
3. IIIC 4,36

FREKEWENCJA - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. IA 91,27%
2. IIE 91,25%
3. IIIC 91,8%

Rozmiar: 1609 bajtów

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Liczba uczniów zapisanych - 512
Liczba uczniów bez ocen "ndst" - 402
Liczba uczniów z ocenami "ndst" - 110
Liczba uczniów nieklasyfikowanych - 8
Średnia roczna z przedmiotów obowiązkowych - 3,51
Średnia frekwencja - 88,99%

OCENY Z ZACHOWANIA (ogółem)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

112

163

131

61

41

2

KLASYFIKACJA SEMESTRALNA (ilość ocen ogółem)

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

niedostateczny

220

1850

1864

1728

1390

361


OCENY - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. IA 3,81
2. IIC 3,97
3. IIIC 3,91

FREKEWENCJA - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. IA 92,4%
2. IIF 91,35%
3. IIIC 92,0%

Rozmiar: 1609 bajtów

KLASYFIKACJA ROCZNA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Liczba uczniów zapisanych - 527
Liczba uczniów bez ocen "ndst" - 514
Liczba uczniów z ocenami "ndst" - 13
Liczba uczniów nieklasyfikowanych - 7
Średnia roczna z przedmiotów obowiązkowych - 3,88
Średnia frekwencja - 85,40%

OCENY Z ZACHOWANIA (ogółem)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

167

164

104

67

24

1

KLASYFIKACJA SEMESTRALNA (ilość ocen ogółem)

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

niedostateczny

696

2011

1699

1523

1391

63


OCENY - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. IC 4,02
2. IIC 4,03
3. IIIG 4,39

FREKEWENCJA - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. IA 89,70%
2. IIF 88,29%
3. IIIE 89,60%

Rozmiar: 1609 bajtów

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Liczba uczniów zapisanych - 529
Liczba uczniów bez ocen "ndst" - 427
Liczba uczniów z ocenami "ndst" - 102
Liczba uczniów nieklasyfikowanych - 16
Średnia roczna z przedmiotów obowiązkowych - 3,65
Średnia frekwencja - 87,20%

OCENY Z ZACHOWANIA (ogółem)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

133

166

119

80

25

3

KLASYFIKACJA SEMESTRALNA (ilość ocen ogółem)

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

niedostateczny

222

2106

1821

1648

1331

287


OCENY - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. IC 4,03
2. IIC 3,69
3. IIIG 4,02

FREKEWENCJA - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE ODPOWIEDNIO W POZIOMACH

Miejsce w szkole KLASA Średnia klasy
1. IA 89,50%
2. IIC 89,50%
3. IIIA 89,84%

Rozmiar: 1609 bajtów

KLASYFIKACJA KOŃCOWA W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Liczba uczniów zapisanych - 542
Liczba uczniów bez ocen "ndst" - 520
Liczba uczniów z ocenami "ndst" - 8
Liczba uczniów nieklasyfikowanych - 11
Średnia roczna z przedmiotów obowiązkowych - 3,80
Średnia frekwencja - 86,84%

OCENY Z ZACHOWANIA (ogółem)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

159

155

135

67

17

0

KLASYFIKACJA SEMESTRALNA (ilość ocen ogółem)

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

niedostateczny

654

1810

1698

1632

1369

74


OCENY - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE

Miejsce w szkole KLASA Średnia semestralna
1. IIIA 4,43
2. IIIB 4,29
3. IIG 4,14

FREKEWENCJA - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE

Miejsce w szkole KLASA Średnia semestralna
1. IIIA 92,2%
2. IC 90,7%
3. IA 90,5%

Rozmiar: 1609 bajtów

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Liczba uczniów zapisanych - 544
Liczba uczniów bez ocen "ndst" - 467
Liczba uczniów z ocenami "ndst" - 73
Liczba uczniów nieklasyfikowanych - 14
Średnia roczna z przedmiotów obowiązkowych - 3,64
Średnia frekwencja - 85,36%

OCENY Z ZACHOWANIA (ogółem)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

136

141

164

64

34

5

KLASYFIKACJA SEMESTRALNA (ilość ocen ogółem)

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

niedostateczny

234

1830

1853

1714

1420

208


OCENY - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE

Miejsce w szkole KLASA Średnia semestralna
1. IIIA 4,09
2. IIIB 3,96
3. IIG 3,87

FREKEWENCJA - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE

Miejsce w szkole KLASA Średnia semestralna
1. IIIA 90,8%
2. IC 88,7%
3. IA 87,5%

Rozmiar: 1609 bajtów

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA W ROKU SZKOLNYM 2008/09

Liczba uczniów zapisanych - 571
Liczba uczniów bez ocen "ndst" - 468
Liczba uczniów z ocenami "ndst" - 103
Liczba uczniów nieklasyfikowanych - 11
Średnia roczna z przedmiotów obowiązkowych - 3,58
Średnia frekwencja - 88,07%

OCENY Z ZACHOWANIA (ogółem)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

148

173

129

72

42

4

KLASYFIKACJA SEMESTRALNA (ilość ocen ogółem)

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

niedostateczny

204

1950

1874

1758

1475

261


OCENY - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE

Miejsce w szkole KLASA Średnia semestralna
1. IA 4,01
2. IIA 3,98
3. IIIC 3,76

FREKEWENCJA - NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE

Miejsce w szkole KLASA Średnia semestralna
1. IIA 97,2%
2. IIIC 94,5%
3. ID 93,72%

Rozmiar: 1609 bajtów

PODSUMOWANIE PRACY W ROKU SZKOLNYM 2007/08

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

ŚREDNIA SZKOŁY

ŚREDNIA KRAJU

ŚREDNIA WOJEWÓDZTWA

GH

32,79

30,37

30,50

GMP

27,83

27,07

27,51średnia w oddziale

3A

3B

3C

3D

3E

3F

3G

GH

35,23

34,57

31,69

31,76

29,57

31,97

34,76

GMP

28,43

28,18

27,38

25,70

28,82

28,48

28,14

WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

Liczba uczniów zapisanych - 584
Liczba uczniów bez ocen "ndst" - 553
Liczba uczniów z ocenami "ndst" - 31
Liczba uczniów nieklasyfikowanych - 8
Średnia roczna z przedmiotów obowiązkowych - 3,69
Średnia frekwencja - 88,13%

OCENY Z ZACHOWANIA (ogółem)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

142

180

128

85

37

8

KLASYFIKACJA ROCZNA (ilość ocen ogółem)

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

niedostateczny

656

1988

1774

1832

1711

136


NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

Miejsce w szkole KLASA Średnia semestralna
1. IA 4,21
2. 3A 4,06
3. IB 4,05

Rozmiar: 1609 bajtów

PODSUMOWANIE PRACY W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2007/08

Liczba uczniów zapisanych - 593
Liczba uczniów bez ocen "ndst" - 454
Liczba uczniów z ocenami "ndst" - 132
Liczba uczniów nieklasyfikowanych - 12
Średnia roczna z przedmiotów obowiązkowych - 3,52
Średnia frekwencja - 88,04%

OCENY Z ZACHOWANIA (ogółem)

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

146

181

121

71

50

6

KLASYFIKACJA SEMESTRALNA (ilość ocen ogółem)

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

niedostateczny

268

1808

1880

1435

1490

400


NAJLEPSZE KLASY W SZKOLE W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2007/08

Miejsce w szkole KLASA Średnia semestralna
1. IA 4,06
2. IB 3,95
3. IC 3,77

Do poprzedniej strony

Rozmiar: 1609 bajtów