Do strony www Gimnazjum nr 1 w Zgierzu

"PRZEDWOJENNA" KRONIKA SZKOŁY Rozmiar: 460 bajtów

Kronika Szkoły Powszechnej nr 1

Personel nauczycielski w roku szkolnym 1925/26 składał się z następujących sił:
Józef Hierowski - kierownik szkoły
Jan Sikorki - nauczyciel z wyższym kursem humanistycznym
Jan Krauze - nauczyciel z wyższym kursem przyrodniczo - geograficznym
Amelia Krakowska - nauczycielka
Marja Jeżyńska - nauczycielka
Konstanty Siergiejczyk - nauczyciel
Teodor Sujczyński - nauczyciel
Kazimierz Topolski - nauczyciel
Bronisław Wachlik - nauczyciel
Artur Reich - nauczyciel do dn. 1/IV 1926
Marja Serfejtówna - nauczycielka od dn. 1/ IV 1926
Stanisław Zwierzyński - nauczyciel
Ks. Władysław Świderek - prefekt
Zofia Wileńska - katechetka

Rozmiar: 1609 bajtów

NA KARTACH KRONIKI

Dnia 28.10.1925r. przyjechała do Zgierza wycieczka z Łodzi.
Ponieważ gmach tutejszej szkoły przedstawia się imponująco i należy do najładniejszych szkół w okolicy, przeto wszystkie wycieczki skierowane do Zgierza, zwiedzają naszą szkołę. Wycieczce przewodniczył również burmistrz m. Zgierza p. Świercz.

Na ogół rodzice są zadowoleni i szkoła nasza zyskuje coraz większy autorytet. Liczba dzieci w roku szkolnym wahała się od 467- 488. Praca nauczycielstwa widoczna. W roku szkolnym 1924/25 ogólna liczba niepromowanych wynosiła 38,5% - w bieżącym roku szkolnym tylko 27,6%. Siódmy oddział liczy 27 chłopców

Rok szkolny 1927/28

Dnia 20 listopada starszych oddziałów było obecne na przedstawieniu zespołu PN. Placówka Żywego Słowa pod dyrekcją p. Mieczysława Szpakiewicza, artysty teatru miejskiego w Łodzi.

Na zebraniu rodzicielskim, odbytem w dniu 15 kwietnia 1928 r., zapadła uchwała, na mocy której wszyscy rodzice zobowiązali opodatkować się od 50 gr wzwyż na kupno sztandaru szkolnego Sztandar zamówiono w Łodzi za sumę 550 zł.
Uroczystość poświęcenia sztandaru,
odbyła się dnia 17 czerwca 1928 r. o godz. 9.00.
Na podwórze szkolne przybyła straż z orkiestrą i sztandarem, przedstawiciele cechów ze sztandarami, delegacje miejscowych szkół powszechnych i okolicznych ze sztandarami.

Rok szkolny 1928/29

Dnia 22 września 40 uczniów z oddziałów V, VI, VII pod opieką kierownika szkoły i nauczycieli wyjechała na Wystawę Ogrodniczą do Łodzi. Po zwiedzaniu wystawy udali się uczniowie do Lunaparku, gdzie spędzili bardzo wesoło czas na różnych zabawach.

11 grudnia 28r. dzieci szkolne były obecne w kinie Wenus na obrazie "Szaleńcy".

W kwietniu br. szkoła zakupiła aparat kinematograficzny.

Rok szkolny 1929/30

Dnia 11 listopada 1929r. szkoła zorganizowała uroczyste uczczenie dnia jedenastolecia Odzyskania Niepodległości.

Rok szkolny 1930/31

Dnia 19 marca 1931r. odbyła się w naszej szkole wspaniała uroczystość odsłonięcia płaskorzeźby Marszałka Piłsudskiego, wmurowanej w ścianie sali gimnastycznej.

Rok szkolny 1931/32

W dniu 29 listopada odbyła się akademia 10-tej rocznicy Powstania Listopadowego.

Koło Czerwonego Krzyża im. Pawijskiego, przy Szkole Powszechnej nr 1, postanowiło zebrać dary dla biednych dzieci szkolnych i urządzić dla nich Gwiazdkę. W dniu 23 grudnia jak nam donosi Koło, zebraliśmy się wszyscy sali gimnastycznej, aby wspólnie cieszyć się i spożyć skromną Wigilję. Uroczystość rozpoczęła orkiestra szkolna odegraniem Hymnu Narodowego. Na Sali zgaszono światła i tylko świeczki choinkowe rozpraszały ciemności. Ile miłości i ciepła miała w sobie ta choinka, nie dałoby się wysłowić. Na jej tle młodzież Czerwonokrzyska stanowiła jakby jedną wielką rodzinę. Młodzież śpiewała kolędy, a gdy umilkły rozpoczęto rozdawać dary: 12 par bucików, 11 par kaloszy, 3 pary bamboszów, 24 pary kompletów ciepłej bielizny, 15 koszul, 13 bluzek, 12 par spodni, 22 pary pończoch, 8 swetrów, 36 czapek, 13 płaszczy i około 100 sztuk zabawek nadesłanych przez młodzież amerykańską. Oprócz tego 10 kg wędlin, bułki i chleb.

Rok szkolny 1932/33

Młodzież szkolna należąca do Koła Recytacji i Bajki, Kółka Literackiego, orkiestry i chóru szkolnego, zorganizowała pod kierunkiem nauczyciela obchód powstania styczniowego, przygotowała referat i deklamacje na dzień imienin Pana Prezydenta Rzeczypospolitej (1 lutego 33r.), wypełniła uroczystość imienin Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego, wystawiając 3- aktówkę pt. "Wiktor w Łodzi".

Rok szkolny 1932/33

W czasie wakacji letnich w roku 1933, odbył się lokalu tutejszej szkoły, 4-ro tygodniowy państwowy kurs programowo-ustrojowy.

Rok szkolny 1933/34

Oprócz tych organizacji uczniowskich, które istniały w ubiegłym roku szkolnym, w bieżącym roku powstała Drużyna Harcerska, która liczyła 7 zastępów - 140 członków.

Rok szkolny 1934/35

Dnia 8 września urządzono wycieczkę historyczną do Łęczycy i Tumu.

Dnia 9 marca 1935r. przybyła do naszej szkoły wycieczka pedagogiczna, zorganizowana przez Urząd Wojewódzki Śląski, Wydział Oświecenia Publicznego.

Rok szkolny 1938/39

Dnia 18 lutego 1939r. był poświęcony ś.p. Ojcu Świętemu Piusowi XI, który zmarł dnia lutego. W dniu 18 lutego, młodzież szkolna wzięła udział w uroczystym nabożeństwie żałobnym.

Rozmiar: 1609 bajtów

Dziękujemy pracownikom Muzeum Miasta Zgierza za udostępnienie materiałów.

Rozmiar: 1609 bajtów

WSPOMNIENIA ABSOLWENTÓW

Opowiada Pan Zygmunt Cyrek - uczeń szkoły w latach 1931-1937

    Do Szkoły Powszechnej - na Łęczycką, jak się potocznie mówiło, choć miejsce było od ul. Pawijskiego, chodziłem 7 lat. W szkole tej uczyła się też moja siostra i trzej bracia Stanisław, Kazimierz, Tadeusz; jakkolwiek bliżej miejsca naszego zamieszkania była szkoła przy ulicy Łódzkiej.

    W klasie było nas 42 uczniów było jeszcze dalsze dwie pierwsze klasy. Przed rozpoczęciem pierwszej lekcji odmawiano na stojąco modlitwę: Duchu święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam dobrej pamięci i (końcówki nie pamiętam). Na ścianie w każdej klasie wisiał portret Prezydenta RP Ignacego Mościckiego
i marszałka J.Piłsudzkiego, a później Edwarda Śmigłego-Rydza.
W środku orzeł na czerwonym tle, a nad całością górował krzyż. Całość tworzyła ładną kompozycję. Takie zestawy były we wszystkich miejscach publicznych(dziś widnieją gdzie nie gdzie umieszczone krzyżyki, to ni przypiął, ni przyłatał). W czasie przerw chłopcy grywali w kamienie (5 szt.), klisze, stalówki. Niektórzy wyrabiali małe kółeczka z włosia końskiego. W okresie przedświątecznym, z białych pasków papieru, wyrabiali gwiazdki na choinkę.

    Wychowawcy szkolni do I do III klasy to Otto Major, od IV Mariusz Szajnetr, od V do VI Stanisław Jerzyński, w VII Józef Hierowski- kierownik szkoły. Ponadto moi nauczyciele to: Adamczyk, Lesser (ale nie leser), Koniński (roboty ręczne), Bajerko (gimnastyka). W szkole uczyli też Wizówna, Niepoliński, Leszczyński oraz Wachnik (autor broszury o historii miasta Zgierza).
Szkoła na Łęczyckiej była szkołą nowoczesną, dobrze urządzoną wyposażoną, podzieloną na dwie części męską i żeńską. W męskiej było kilka warsztatów szklarskich, pracowni robót ręcznych, pracownie fizyczne
i chemiczne były wspólne dla obu szkół. W dużej sali gimnastycznej były na ścianach przywieszone drabinki
i kratownica do ćwiczeń.
Przy szkole był też ogródek podzielony na rabatki uprawiane przez poszczególne klasy. Było też boisko sportowe. Grano w piłkę ręczną, palanta i dwa ognie. Piłka nożna była zakazana.

Zgierz 2000 rok

Do poprzedniej strony

Rozmiar: 1609 bajtów