MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELIRozmiar: 6892 bajtów

Rozmiar: 718 bajtów

PROCEDURY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY czerwiec 2020 - pobierz plik


PROCEDURY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY - dokument CKE - pobierz plik


DOKUMENTY DO UZUPEŁNIENIA NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

INFORMACJA O PRACY NAUCZYCIELA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 pobierz plik

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 pobierz plik

SPRAWOZDANIE Z PRACY KÓŁ, ORGANIZACJI, ZAJEĆ POZALEKCYJNYCH, innych pobierz plik

KARTA MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ pobierz plik

Rozmiar: 718 bajtów

INFORMACJA O PRACY NAUCZYCIELA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 pobierz plik

ANKIETA UBEZPIECZENIOWA - pobierz plik

PLAN PRACY NAUCZYCIELA - NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - pobierz plik

KARTA MONITOROWANIA PRACY NAUCZYCIELA - NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ - pobierz plik

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA - pobierz plik

SYSTEM BADAŃ EDUKACYJNYCH - pobierz plik

PLAN PRACY WYCHOWAWCY (wzór) - pobierz plik

ANALIZA PRACY WYCHOWAWCY - pobierz plik

KARTA WYCIECZKI / REGULAMIN UCZESTNIKÓW WYCIECZKI - pobierz plik

REGULAMIN WYCIECZEK - pobierz plik

REGULAMIN WDN - pobierz plik

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO - pobierz plik

DOKUMENTOWANIE DZIAŁAŃ ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO - pobierz plik

PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY DLA KLAS SIÓDMYCH - pobierz plik

PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY DLA KLAS ÓSMYCH - pobierz plikRozmiar: 580 bajtów

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli.

Rozmiar: 580 bajtów

Materiały dla nauczycieli - PROCEDURY PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY - pobierz plikMateriały dla nauczycieli - PROCEDURY PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - pobierz plikRozmiar: 580 bajtów

PROJEKT STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI- pobierz plikRozmiar: 580 bajtów

Patrz tam, gdzie inni patrzą.
Zobacz to, czego inni nie widzą.

Materiały prezentowane na X REGIONALNEJ KONFERENCJI STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI MATEMATYKI
przez p. Bożysława DYBOWSKIEGO.

"NAUKA MYŚLENIA - CZYLI JAK ROZWINĄĆ WYOBRAŹNIĘ"

Materiały do pobrania (spakowane w formacie zip)

Rozmiar: 1171 bajtów

Prezentacja

Rozmiar: 514 bajtów

Rozmiar: 580 bajtów

Materiał na lekcje wychowawcze i apele.
Materiały dotyczące AGRESJI I BRUTALNOŚCI opracowane przez p. Bożysława DYBOWSKIEGO, dla uczniów na szkolny apel poświęcony tej teamtyce.
Apel nawiązywał do brutalnego pobicia ucznia przez innych uczniów, do jakiego doszło na terenie szkoły.

PREZENTACJA w programie Power Point "AGRESJA I BRUTALNOŚĆ" Rozmiar: 1083 bajtów

SCENARIUSZ apelu na temat "AGRSJI I BRUTALNOŚCI" - dokument w formacie *doc.

Rozmiar: 580 bajtów

matematyka - HISTORIA LICZBY I LICZENIA

Materiały z zajęć przeprowadzonych przez p. Bożysława DYBOWSKIEGO
podczas VIII Regionalnej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, w dniu 19.11.2005r.

Temat

Pliki do ściągnięcia

prezentacja
HISTORIA LICZBY I LICZENIA

Rozmiar: 1217 bajtów

materiały do druku
HISTORIA LICZBY I LICZENIA

Rozmiar: 1062 bajtów

materiały na foliogramy
HISTORIA LICZBY I LICZENIA

modlitwa - wyliczanka

liczenie Papuasów

znaki chińskie

TEST

Rozmiar: 986 bajtów


Rozmiar: 580 bajtów

MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA NA LEKCJACH

MATEMATYKA - TRÓJKĄTY w pigułce - prezentacja w programie Power Point
materiał do wykorzystania na lekcji powtórzeniowej o trójkątach.

Plik do ściągnięcia

FIZYKA - OPTYKA - prezentacja w programie Power Point
materiał do wykorzystania zarówno na lekcji wprowadzającej jak i powtórzeniowej.

Plik do ściągnięcia Rozmiar: 4718 bajtów

Do poprzedniej strony

Rozmiar: 718 bajtów